Leo Magazine - шаблон joomla Окна

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

2. Địa chỉ: Tổ 11C, Phường Đức xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:mùa hè từ 07h00 -11h30; 13h30-17h; mùa đông 7h30-12h00; 13h-16h30; từ thứ 2 đến thứ CN hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy phép hành nghề/ Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có) Ghi chú
1 Nguyễn Thị Nguyệt Huệ 002196/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè:

- Sáng 7h00 -11h30;

- Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông:

- Sáng 7h30 -12h;

- Chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - T6; Chủ nhật.

Bác sỹ
Khoa Khám bệnh
Không
Tổng: 01 viên chức

 

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữabệnh: Trung tâm Y tế huyện NgânSơn
  2. Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng – Thị trấn Vân Tùng – Ngân Sơn – BắcKạn

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00 ;chiều : 13h30 –17h00

Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30 ; chiều : 13h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ6

4.Danh sách đăng ký thay đổi vị trí, phạm vi hoạt động người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 

STT

Họ và tên người hành nghề KBCB*

Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt độngchuyên môn**

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn (ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân

công đảm nhiệm)

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thanh

000964/BK-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30

; chiều : 13h00 – 17h00 .

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB – Trạm Thượng Ân

Điều động từTrạm Y tế thị trấn Nà Phặc đến Trạm Y tế xã Thượng Ân từ 01/12/2023

2

Sầm Thị Lý

001729/BK-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30

; chiều : 13h00 – 17h00 .

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB – Trạm Y tế thị trấn Nà Phặc

Điều động từ Trạm y tế xã Trung Hoà đến Trạm Y tế Thị trấn Nà Phặc từ ngày 01/12/2023
3

Hoàng Thị Thu Hiên

001726/BK-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30

; chiều : 13h00 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB – Trạm Trung Hoà Điều động từ Trạm Y tế xã Bằng Vân đến Trạm Y tế xã Trung Hoà

4

Lý Thị Nga

002108/BK-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30; chiều : 13h00 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB – Khoa Ngoại – GMHS, KSNK Điều động từ Khoa Nhi đến khoa Ngoại – GMHS, KSNK từ ngày 01/12/2023

5

Hoàng Thị Thuần

24/BK-CCHND

Dược sỹ cao đẳng

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30

; chiều : 13h00 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ - Trạm Y tế Thị trấn Nà Phặc Điều động từ Khoa Dược – TTYT huyện Ngân Sơn đến Trạm Y tế Thị trấn Nà Phặc Từ ngày 01/12/2023

6

Hà Thị Dung

001332/BK-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30; chiều : 13h00 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB – Khoa Truyền nhiễm- KSBT

Điều động từ khoa Nhi đến khoa Truyền nhiễm – KSBT từ ngày 27/11/2023

7

Đồng Thị Uyên

002086/BK-CCHN

Theo quy định tại thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

Mùa hè: sáng : 7h00 – 17h00

;chiều : 13h30 – 17h00 Mùa đông : sáng: 7h30 – 11h30; chiều : 13h00 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng – Khoa Truyền nhiễm- KSBT

Điều động từ khoa Khám bệnh đến khoa Truyền Nhiễm, KSBT từ ngày 01/09/2023

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC KẠN  
2. Địa chỉ: Tổ 11c, Phường Đức xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: mùa hè từ 07h00 -11h30; 13h30-17h; mùa đông 7h30 - 12h00; 13h-16h30;  từ thứ 2 đến thứ CN hàng tuần  
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn Ghi chú 
1 Thân Thị Thu Hường 000543/BK-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;  Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - Thứ 7
Cử nhân điều dưỡng;
 Điều dưỡng trưởng khoa Nội tổng hợp
 
2 Hoàng Tiến Thành 001977/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - T6; CN
Bác sỹ;
Trạm Y tế xã Dương Quang
Điều động từ khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS đến tăng cường công tác tại trạm Y tế xã Dương Quang từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
3 Nông Thị Kim Cúc 001213/BK-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - T6; CN
Điều dưỡng;
Trạm Y tế phường Huyền Tụng
Điều động từ khoa Răng hàm mặt -  Mắt - Tai mũi họng đến tăng cường công tác tại trạm Y tế phường Huyền Tụng từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
4 La Thị Cảnh 001302/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - Thứ 6
Y sĩ;
Trạm Y tế phường Huyền Tụng
Điều động từ Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai đến tăng cường công tác tại trạm Y tế phường Huyền Tụng từ ngày 17 tháng 07 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
5 Nguyễn Đình Dân 001519/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - T6; CN
Bác sĩ;
Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên
Điều động từ khoa ATTP, YTCC&DD đến tăng cường công tác tại trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên từ ngày 17 tháng 07 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
6 Triệu Đức Trung 001377/BK-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu khám chữa bệnh thông thường quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - Thứ 6
Y sĩ;
Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai
Điều động từ Trạm Y tế phường Huyền Tụng đến tăng cường công tác tại trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
7 Trần Trung Bắc Hà 001529/BK-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu khám chữa bệnh thông thường quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - Thứ 6
Phụ trách Trạm;
Trạm Y tế phường Huyền Tụng
Điều động từ Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai đến tăng cường công tác tại trạm Y tế phường Huyền Tụng từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.
8 Ma Văn Hạo 000883/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám chữa bệnh Lao (chứng nhận 335/C43.03 ngày 20/10/2022) Mùa hè: sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h; chiều 13h-16h30;
Từ thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ
Trạm Y tế Xã Nông Thượng
 
9 Nguyễn Thị Kim Hiền 000113/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa nhãn khoa  Bán thời gian: Mùa hè: sáng 7h00 -11h30;
Mùa đông: sáng 7h30 -12h;
Từ thứ 3; Thứ 5;
Bác sỹ Khoa khám bệnh   
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN
2. Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn Ghi chú 
1 Hoàng Xuân Sơn 000072/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Phụ khoa KHHGĐ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 1184/QĐ-SYT ngày 02/11/2020) Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ - Giám đốc, Khoa Sản Bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
2 Trần Diệu Hương 001275/BK-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên - Khoa Vi sinh Thay đổi văn bằng chuyên môn
3 Lô Văn Tường 000104/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ - Trưởng khoa Ngoại Chấn Thương Chấm dứt hợp đồng lao động
4 Trần Văn Tuyến 000558/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội (QĐ 1216/QĐ-SYT ngày 04/11/2021) Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sỹ - Giám đốc, Khoa Nội A Chuyển công tác 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Ba Bể

2. Địa điểm: Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè: Sáng 7h00 -11h30; Chiều 13h30 - 17h;

Mùa đông: Sáng 7h30 -11h30h; Chiều 13h-17h; Từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn Ghi chú
1 Trần Văn Khánh 001462/BK-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ dự phòng, Y sỹ. - Mùa hè: Sáng 07h00-11h30; Chiều 13h30 -17h00.
- Mùa đông: Sáng 07h30- 11h30; Chiều 13h00 -17h00.
Từ thứ 2 đến thứ 6
Y sỹ đa khoa - Trạm Y tế xã Hoàng Trĩ Điều động từ Trạm Y tế xã Cao Thượng đến tăng cường công tác tại trạm Y tế xã Hoàng Trĩ từ
ngày 23 tháng 10 năm 2023 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Danh sách: 01 người.

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế