Leo Magazine - шаблон joomla Окна

KẾ HOẠCHTriển khai thí điểm mô hình“Ngày dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết cácthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 08:47

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến so với nộp hồ sơ trực tiếp để người dân, doanh nghiệp có thể thấy lợi ích của việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, từ đó thay đổi thói quen của người dân.

- Nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Sở Y tế). Nâng cao tỉ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí được thực hiện qua thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

2. Yêu cầu

- Mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần và áp dụng thực hiện đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt danh mục DVCTT, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Quyết định 1414/QĐ-UBND).

- Việc thực hiện mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” phải gắn với việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu ít nhất 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia..

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. 1.Thủ tục hành chính thực hiện mô hình thí điểm
    1. 1.1.Nguyên tắc thực hiện mô hình

- Mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết TTHC thực hiện khi tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND vào tất cả các ngày trong tuần.

- Công chức, viên chức thuộc Sở Y tế sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Đối với các trường hợp công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn: yêu cầu công chức của Sở Y tế được giao nhiệm vụ trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn công dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp và thực hiện nghĩa vụ thanh toán trực tuyến; không thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp (kể cả đối với các dịch vụ công trực tuyến một phần).

  1. 1.2.Danh sách các thủ tục hành chính thực hiện mô hình thí điểm

Triển khai thí điểm mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” vào tất cả các ngày làm việc trong tuần khi giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đối với 93 DVCTT (trong đó có 77 DVCTT toàn trình và 16 DVCTT một phần) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND. Danh sách cụ thể như sau:

STT Tên TTHC thực hiện mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến”
I Lĩnh vực Dược phẩm
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược
3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, mất)
4 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
6 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
7 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động
8 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
9 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
10 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
11 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
12 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh
13 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
14 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
15 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT
16 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT
17 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
19 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
20 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
21 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
22 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
II Lĩnh vực Mỹ phẩm
1 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
2 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
4 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
5 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
6 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
7 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
8 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
III Lĩnh vực Khám, chữa bệnh
1 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
2 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
3 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
4 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
5 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
6 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
7 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
8 Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế
9 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
10 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
11 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
12 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
13 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
14 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
15 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
16 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
17 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
18 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập
21 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
23 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
24 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
25 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã
26 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
27 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm
28 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
29 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
30 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền
31 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
32 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
33 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
34 Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
35 Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
36 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
IV Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
1 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
2 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
3 Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
V Lĩnh vực Y tế dự phòng
1 Cấp giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
2 Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
3 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
4 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
5 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
6 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II
7 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
8 Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng
9 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
10 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự
11 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất
12 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
13 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
14 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
15 Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm
VI Lĩnh vực Y Dược cổ truyền
1 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế
VII Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
1 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
2 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
VIII Lĩnh vực Trang thiết bị y tế
1 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B
3 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
IX Lĩnh vực Đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin
1 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố
  1. 2.Mô hình, thời gian, đối tượng thực hiện thí điểm

2.1. Tên mô hình thực hiện thí điểm: Mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến”

2.2. Thời gian áp dụng:

- Áp dụng với tất cả các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm Mô hình này.

2.3. Đối tượng thực hiện:

Công chức của Sở Y tế liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2.4. Đối tượng được thụ hưởng:

Tất cả tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện TTHC đối với các DVCTT theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp cùng các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” đối với các DVCTT theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ DVCTT; thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tham mưu văn bản thông báo rộng rãi nội dung thực hiện Kế hoạch này, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Giúp Ban Giám đốc Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Giám đốc

- Tham mưu việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm Mô hình này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

2. Đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” đối với các DVCTT theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

- Niêm yết danh mục TTHC thực hiện mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến” tại Bảng niêm yết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến”đối với 93 DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị liên quan phản ánh về Sở Y tế để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 88 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế