Leo Magazine - шаблон joomla Окна

KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 08:49

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) cung cấp; Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khaithí điểm mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất, thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện TTHC do Sở Y tế cung cấp nhằm mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân.

- Giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ khi thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” nhằm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ngay trong ngày, tối đa giải quyết trong 02 giờ làm việc cho tổ chức, công dân đối với 12 TTHC (theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC phải đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. 1.Thủ tục hành chính thực hiện mô hình thí điểm
    1. 1.1.Nguyên tắc thực hiện mô hình

Mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC thực hiện khi tổ chức, công dân có yêu cầu thực hiện đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này) vào tất cả các ngày trong tuần; khi công dân nộp hồ sơ có thành phần và nội dung đúng theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày; tổng thời gian tiếp nhận, chuyển xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả một hồ sơ tối đa không quá 02 giờ làm việc.

  1. 1.2.Danh sách các thủ tục hành chính thực hiện mô hình thí điểm

Triển khai thí điểm mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đối với 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể như sau:

STT Tên TTHC thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” Thời gian tối đa giải quyết TTHC
I Lĩnh vực Khám, chữa bệnh
1 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 02 giờ làm việc
II Lĩnh vực Y tế dự phòng
1 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 02 giờ làm việc
2 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 02 giờ làm việc
3 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 02 giờ làm việc
4 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự 02 giờ làm việc
5 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất 02 giờ làm việc
6 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ 02 giờ làm việc
7 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 02 giờ làm việc
8 Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 02 giờ làm việc
III Lĩnh vực Trang thiết bị y tế
9 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 02 giờ làm việc
10 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 02 giờ làm việc
11 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 02 giờ làm việc
IV Lĩnh vực Đào tạo và nghiên cứu khoa học
12 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố 02 giờ làm việc
  1. 2.Mô hình, thời gian, đối tượng thực hiện thí điểm

2.1. Tên mô hình thực hiện thí điểm: Mô hình “Ngày không hẹn”.

2.2. Thời gian áp dụng:

Áp dụng với tất cả các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm Mô hình này.

2.3. Đối tượng thực hiện:

Công chức của Sở Y tế liên quan đến việc tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

2.4. Đối tượng được thụ hưởng:

Tất cả tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện TTHC đối với 12 TTHC theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp cùng các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung mô hình “Ngày không hẹn” đối với 12 TTHC theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tham mưu văn bản thông báo rộng rãi nội dung thực hiện Kế hoạch này, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Giúp Ban Giám đốc Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Giám đốc

Tham mưu việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm Mô hình này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

2. Các phòng Nghiệp vụ Y Dược, phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Tổ chức – Cán bộ Sở Y tế

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các phòng chức năng có trách nhiệm triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” đối với 12 TTHC theo danh sách tại mục 1.2 phần II Kế hoạch này.

Niêm yết danh mục TTHC thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” tại Bảng niêm yết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Ngày không hẹn”đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắccác đơn vị liên quan phản ánh về Sở Y tế để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 101 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế