Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Ngày 18/02/2024, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của quê hương cho đảng viên và quần chúng tại Di tích lịch sử Coỏng Tát, xã Thượng Ân nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên-Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn

 

Dâng hoa tại di tích lịch sử Coỏng Tát, xã Thượng Ân nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên-Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ta; có tác động mạnh mẽ đến đảng viên, công chức và người lao động nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Qua đó, hình thành ở đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động về thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động, trái với lợi ích của dân tộc.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng. Theo đó hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của quê hương cho đảng viên và quần chúng đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề nên rõ, trong những năm qua, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó đã đạt được những thành quả nhất định như Triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến đảng viên, công chức và người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở thường xuyên đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng vào sinh hoạt Chi bộ, quán triệt đảng viên, quần chúng chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế làm việc của cơ quan; chủ động tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước; tổ chức cho đảng viên, quần chúng tham gia các cuộc thi về tìm hiểu các nhân vật lịch sử; quán triệt đảng viên và quần chúng, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đảng viên, công chức và người lao động luôn được Chi bộ coi trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như Vẫn còn một số ít quần chúng chưa thực sự chủ động trong việc tự nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Hình thức triển khai học tập Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy chưa phong phú...

Ảnh 4. Chi bộ dâng hương tại di tích lịch sử Khau Pàn là nơi đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc của Đảng; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hy sinh tháng 8/1941.

Việc lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng của quê hương cho đảng viên và quần chúng của Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh 5. Đồng chí Tạc Văn Nam, Tỉnh uỷ viện, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

Đồng thời, góp phần giúp đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng của địa phương, ý nghĩa việc thành lập Chi bộ Chí Kiên – Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn, tấm gương hy sinh của anh hùng liệt sĩ Phùng Chí Kiên.

ảnh 6,7 Một số hình ảnh tại Lễ dâng hương, dâng hoa

Tin: Văn phòng Sở Y tế

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 479/ĐKKDD-BK cho Quầy thuốc Triệu Sim, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Triệu Thị Sim, trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược, chứng chỉ hành nghề dược số: 529/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 21/6/2022.

Địa chỉ: Thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Loại hình kinh doanh: Quầy thuốc.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 03/24/GPP cho Quầy thuốc Phương Viên, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Nguyễn Tiến Huỳnh, trình độ chuyên môn: Trung cấp dược, địa chỉ: thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi kinh doanh: bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định này có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày 23/01/2024.

Sở Y tế nhận được Quyết định số 46/QĐ-SYT và Quyết định số 47/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm do các Công ty có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Thông tin chi tiết về các sản phẩm thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại bản điện tử các Quyết định đính kèm theo.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý./.

Ngày 03/01/2024, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 12/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với lô sản phẩm Yaskin-J (Dưỡng ẩm, tái tạo da phục hồi da khô, nứt gót chân) – Hộp 20g (Số lô: 241022; NSX: 241022; HSD: 241025; Số công bố: 11559/22/CBMP-HN), do Công ty TNHH Công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (địa chỉ: thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Keiko (Địa chỉ: 101C2, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính vitamin E (chi tiết tại Công văn số 12/QLD-MP gửi kèm theo).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại văn bản nêu trên và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm mỹ phẩm Yaskin-J (Dưỡng ẩm, tái tạo da phục hồi da khô, nứt gót chân) – Hộp 20g (Số lô: 241022; NSX: 241022; HSD: 241025; Số công bố: 11559/22/CBMP-HN) nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo thu hồi mỹ phẩm và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

2. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Thực hiện Văn bản số 816/HĐPH ngày 02/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Giáp Thìn 2024, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 lên Trang Thông tin điện tử và phổ biến qua các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dễ dàng nghiên cứu, tiếp cận, khai thác và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi liên quan. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

Nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu Lý lịch tư pháp, quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và việc sử dụng Phiếu Lý lịch tư pháp theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức quán triệt, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức PBGDPL về các nhiệm vụ cụ thể của Chỉ thị số 23/CT-TTg phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị.

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật Lý lịch tư pháp, Chỉ thị số 23/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

(Thông tin, tài liệu phổ biến thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg được Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (https://pbgdpl.backan.gov.vn/) và tài khoản zalo Phổ biến pháp luậttỉnh Bắc Kạn).

3. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đề nghị các đơn vị chủ động lồng ghép triển khai việc phổ biến các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh gắn với quy định của pháp luật có liên quan cũng như lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan.

4. Đẩy mạnh PBGDPL nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

Đề nghị các đơn vị chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bằng các hình thức phù hợp, tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động những nội dung cần hướng tới nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nhất là xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội…

5. Tổ chức thực hiện

- Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo công tác tư pháp (lĩnh vực PBGDPL) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp và UBND tỉnh.

- Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tham mưu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm Phụ lục các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5)./.

Sở Y tế nhận được văn bản về việc thông báo danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam đề 29/01/2024 và Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam ngày 01/02/2024 (gửi kèm bản sao các văn bản).

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh: Thực hiện đầy đủ và đúng trách nhiệm của cơ sở theo đúng quy định tại Điều 24 Thông tư số 07/2018/TT-BYT khi có người giới thiệu thuốc đến hoạt động.

2. Trang Thông tin điện tử Sở Y tế: đăng tải danh sách người được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Thông tư số 07/2018/TT-BYT.

3. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng chức năng và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động giới thiệu thuốc; xử lý vi phạm người giới thiệu thuốc và cơ sở kinh doanh dược có người giới thiệu thuốc hoạt động trên địa bàn bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về giới thiệu thuốc.

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Ngày 26/01/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở Y tế chuyển Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc để biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

(Gửi kèm theo 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế )

Sở Y tế nhận được Quyết định số 38/QĐ-SYT; 39/QĐ-SYT; 40/QĐ-SYT và Quyết định số 41/QĐ-SYT ngày 11/01/2024 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 04 sản phẩm mỹ phẩm do các Công ty có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Thông tin chi tiết về các sản phẩm thu hồi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại bản điện tử các Quyết định đính kèm theo.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý./.

Ngày 29/01/2024, Cục Quản lý Dược ban hành các văn bản về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:

Công văn số 288/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Aloe Essence Sheet Mask – 50g; SCB: 001326/21/CBMP-HCM; Công ty phân phối độc quyền: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Gold My (địa chỉ: 931/49A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng (địa chỉ: 60/41/31 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: nhãn sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT: không đáp ứng nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn, tên sản phẩm trên nhãn khác tên sản phẩm trên phiếu công bố (Mặt nạ dưỡng trắng da, Nhãn hàng: Nual Anong) và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Công văn số 289/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask-Mặt nạ sáng da dâu tây– 30g (Trên nhãn ghi tên sản phẩm: Prodak Strawberry Milk Soft Facial Mask-Mặt nạ sáng da dâu tây sữa tươi – 30g); Công ty Cổ phần LA VO (địa chỉ: 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Chi nhánh Công ty cổ phần La Vo (Kho xưởng sản xuất) (địa chỉ: Lô 22, đường Trung tâm Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất. Lý do thu hồi: nhãn sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại các văn bản nêu trên(gửi kèm theo) và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo thu hồi mỹ phẩm và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

2. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Page 1 of 300

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế