Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 479/ĐKKDD-BK cho Quầy thuốc Triệu Sim, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Triệu Thị Sim, trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược, chứng chỉ hành nghề dược số: 529/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 21/6/2022.

Địa chỉ: Thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Loại hình kinh doanh: Quầy thuốc.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/01/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 03/24/GPP cho Quầy thuốc Phương Viên, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Nguyễn Tiến Huỳnh, trình độ chuyên môn: Trung cấp dược, địa chỉ: thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi kinh doanh: bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định này có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày 23/01/2024.

Điều chỉnh nội dung trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 109/ĐKKDD-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 19/01/2021 cho Quầy thuốc Hoàng Thị Đào; người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Hoàng Thị Đào; Chứng chỉ hành nghề Dược số: 101/BK-CCHND do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05/2/2014, trình độ chuyên môn: Trung cấp dược; địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

STT Nội dung điều chỉnh Đã được cấp Sau điều chỉnh
1 Chứng chỉ hành nghề dược số 101/BK-CCHND do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 05/2/2014 101/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp điều chỉnh lần 1 ngày 04/01/2024
2 Phạm vi kinh doanh Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 03/24/GPP cho Nhà thuốc Hoàng Hải, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Lã Thị Thu Thủy, văn bằng chuyên môn: Đại học Dược, tại địa chỉ: số nhà 137, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi kinh doanh: bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ).

Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày 29/01/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 499/ĐKKDD-BK cho Quầy thuốc Trúc Linh, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Hứa Thị Ngân, trình độ chuyên môn: Trung cấp dược, chứng chỉ hành nghề dược số: 574/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 10/11/2023.

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Loại hình kinh doanh: Quầy thuốc.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 500/ĐKKDD-BK cho Quầy thuốc Vũ Việt, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Hà Thị Việt, trình độ chuyên môn: Trung cấp dược, chứng chỉ hành nghề dược số: 429/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp điều chỉnh lần 1 ngày 31/5/2023.

Địa chỉ: Thôn Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Loại hình kinh doanh: Quầy thuốc.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 501/ĐKKDD-BK cho Quầy thuốc Hồng Thoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Đinh Thị Hồng, trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược, chứng chỉ hành nghề dược số: 449/CCHN-D-SYT-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp điều chỉnh lần 1 ngày 14/9/2023.

Địa chỉ: Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Loại hình kinh doanh: Quầy thuốc.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024.

Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 68/QĐ-SYT cho Quầy thuốc 98, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Nông Thị Hoài, trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược, địa chỉ: thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần).

Quyết định có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày 30/01/2024.

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

             Đơn vị tính: Triệu đồng 
NỘI DUNG TỔNG SỐ Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  TTYT
Thành phố
 TTYT
N.Sơn 
 TTYT
Ba Bể 
TTYT
Chợ Mới 
TTYT
 B. Thông 
TTYT
Chợ Đồn 
 TTYT
 Na Rì 
 TTYT
Pác Nặm 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH       79,088      4,956    5,533   8,196    11,323   11,271   5,723   13,914   13,001    5,171
3. Sự  nghiệp y tế, dân số và gia đình (423.130)       79,088      4,956    5,533   8,196    11,323   11,271   5,723   13,914   13,001    5,171
3.1. Hoạt động Y tế dự phòng (423.130.131)            48,889          4,956       4,308      4,272         6,652        7,326      3,321         8,107        6,964        2,983
3.1.1. Kinh phí thường xuyên hệ Dự phòng            15,002           4,956         1,176        1,032           1,549          1,781           860          1,433          1,451            764
3.1.2. Kinh phí thường xuyên hệ xã, phường            33,887           3,132        3,240           5,103          5,545        2,461          6,674          5,513         2,219
3.1.3. Kinh phí không thường xuyên                     -                    
3.2. Hoạt động khám chữa bệnh (423.130.132)            30,199                 -         1,225      3,924         4,671        3,945      2,402         5,807        6,037        2,188
3.2.1. Kinh phí thường xuyên            30,199           1,225        3,924           4,671          3,945        2,402          5,807          6,037         2,188
3.2.2. Kinh phí không thường xuyên                     -                    

Cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 05/24/GPP cho Quầy thuốc Tâm Đức, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Ma Thị Chuyên, trình độ chuyên môn: Cao đẳng dược, địa chỉ: thôn Bản Tuốm, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần).

Quyết định này có thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày 29/01/2024.

Page 1 of 65

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế