Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏelái xe của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, cụ thể như sau:

Tên cơ sở công bố:Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Người đứng đầu cơ sở: Bác sĩ Nguyễn Thị Đại - Phó Giám đốc

Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ: 0209 3864 263   Email: ttytcm@backan.gov.vn

Thành phần hồ sơ (kèm theo Văn bản Công bố số 63/VBCB-TTYTCM ngày 10/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới) gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2. Danh sách người tham gia khám sức khỏe
3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4. Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám sức khỏe

Hồ sơ công bố cơ sở Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: https://soyte.backan.gov.vn/).

Sau khi Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới được triển khai hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố./.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định Hướng dẫn, triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, do vậy, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, kể từ ngày 01/01/2024, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tạm dừng tiếp nhận các Hồ sơ thủ tục hành chính sau:

1. Hồ sơ đề nghị (1) Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (2) Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (3) Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (4) Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (5) Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

2. Hồ sơ đề nghị (6) Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (7) Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (8) Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (9) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (10) Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; (11) Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà; (12) Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã; (13) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; (14) Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền; (15) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; (16) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc; (17) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

3. Đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 01/01/2024, Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 12, Điều 121, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

        Đối chiếu với Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏelái xe của Trung tâm Y tế huyện Na Rì, cụ thể như sau:

Tên cơ sở công bố:Trung tâm Y tế huyện Na Rì

Người đứng đầu cơ sở: Thạc sĩ Trần Thị Hằng - Giám đốc

Địa chỉ: Tổ Nhân Dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ: 0209 3886 248   Email: ttyt.nr@backan.gov.vn

Thành phần hồ sơ (kèm theo Văn bản Công bố số 58/VBCB-TTYTNR ngày 23/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Na Rì) gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2. Danh sách người tham gia khám sức khỏe
3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4. Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám sức khỏe

Hồ sơ công bố cơ sở Trung tâm Y tế huyện Na Rì đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: https://soyte.backan.gov.vn/).

Sau khi Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Y tế huyện Na Rì được triển khai hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố./.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 000109/BK-CCHN của bà Hoàng Thị Thanh Thủy

 Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Ông/ Bà có tên tại Điều 1 không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hành nghề khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2023.

Page 1 of 12

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế