Print trang này

Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT

Thứ năm, 06 Tháng 2 2020 11:08

Ngày 16/01/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BYT nêu trên.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 674 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận