Leo Magazine - шаблон joomla Окна

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ngành Y tế Bắc Kạn

Thứ hai, 10 Tháng 2 2020 09:56

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ngành Y tế Bắc Kạn

 
   

 

  1. I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

-  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

-  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

-  Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

-  Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona;

-  Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV); Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

-  Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch

2.1. Tình huống 1: Chưaghi nhận trường hợp bệnh tại Bắc Kạn

Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona đầu tiên xâm nhập vào Bắc Kạn.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Bắc Kạn

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan ra cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh xâm nhập tại Bắc Kạn

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp để chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng, chống dịchviêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) đồng bộ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế;

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan thông qua hệ thống giám sát và giám sát các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng; thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp đi từ các vùng có dịch về địa phương, áp dụng khai báo Y tế theo quy định;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tại các tuyến chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly; sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị các ca bệnh nghi ngờ, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán xác định nCoV;

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại cộng đồng. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn để người dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch, cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống dịch bệnh do nCoV theo quy định của Bộ Y tế;

- Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra;

- Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố;

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ Y tế, Chính phủ.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Bắc Kạn

- Đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của tỉnh tổ chức họp khẩn cấp để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động; đánh giá tình hình dịch, chống dịch, công bố dịch theo quy định;

- Đội cơ động chống dịch hỗ trợ các địa phương xử lý dịch;

- Tổ chức giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan: Giám sát, theo dõi, báo cáo liên tục tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; thực hiện tốt việc giám sát những người đi về địa phương từ các vùng có dịch, áp dụng khai báo Y tế theo quy định;

- Tổ chức thường trực, chống dịch tại tất cả các đơn vị trong ngành y tế. Áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời;

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xử lý triệt để các ổ dịch;

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh theo phân tuyến điều trị, hạn chế chuyển tuyến. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện;

- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định. Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bùng phát trên diện rộng;

- Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác giám sát, thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương theo phương châm 4 tại chỗ;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tổ chức họp hàng ngày hoặc đột xuất để tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch các tuyến trên địa bàn và toàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến của dịch bệnh để nhận được sự chỉ đạo kịp thời; đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế;

- Thực hiện khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch;

- Tăng cường giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do nCoV tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định;

- Triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; điều tra, theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp tiếp xúc. Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức các khu vực cách ly riêng để điều trị cho các trường hợp mắc bệnh do nCoV. Sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết;

- Thành lập, kiện toàn đội cơ động cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa tỉnh để hỗ trợ và điều trị cho bệnh viện các huyện, thành phố nơi xảy ra dịch. Đảm bảo trong quá trình vận chuyển an toàn cho nhân viên Y tế và không lây lan ra cộng đồng;

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các tuyến, vận hành các đội đáp dứng nhanh tuyến tỉnh, huyện hỗ trợ tuyến dưới xử lý ổ dịch;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Dự báo tình hình dịch để bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng;

- Yêu cầu các đơn vị, cơ sở sản xuất, cung cấp các dịch vụ thiết yếu xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp dịch vụ trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng;

- Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ tuyến tỉnh, huyện, xã trình UBND tỉnh cấp bổ sung;

- Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời thuốc kháng vi rút, trang bị phòng hộ và các thuốc, vật tư hóa chất phục vụ phòng chống dịch;

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, trường hợp cần thiết báo cáo đột xuất về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Ngành Y tế để xin ý kiến chỉ đạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chức năng Sở Y tế

Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Bắc Kạn các phương án, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phòng, chống dịch. Là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành triển khai các hoạt động phòng, chống dịch do nCoV, tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch cho UBND tỉnh, Bộ Y tế; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông.

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế;

-  Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh tại các tuyến;

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng dự toán kinh phí theo từng tình huống dịch bệnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

-  Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Tham mưu cho Sở Y tế tăng cường các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do nCoV trên phạm vi toàn tỉnh, tham mưu kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn;

- Tham mưu cho Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo; trực tiếp có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnhdo nCoV;

- Kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch, tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24h; chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế;

- Tăng cường giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do nCoV tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để chẩn đoán xác định;

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch đến tận xã, phường, thôn, bản, hộ gia đình. Hướng dẫn triển khai khử trùng, tẩy uế, xử lý triệt để ổ dịch. Có biện pháp phòng hộ cho những cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia xử lý ổ dịch tại các vùng có dịch;

- Tập huấn triển khai Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV); Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) đến các tuyến trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường năng lực giám sát bệnh do nCoV, giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp thu dung, cách ly, điều trị kịp thời;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thông tin, truyền thông đảm bảo chính xác, kịp thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân; hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;     

- Báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015của Bộ Y tế và của Ban chỉ đạo tỉnh.

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng vể cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, thuốc, dịch truyền sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh dịch do nCoV theo từng tình huống đã đề ra; duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi sảy ra dịch;

- Sẵn sàng thiết lập bệnh viện dã chiến (tại khu Trường Trung cấp y cũ) khi cần thiết;

- Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế;chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch của các đơn vị;

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công tác điều tra, lấy mẫu, thu thập thông tin, báo cáo bệnh đầy đủ, kịp thời theo quy định.

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố  

- Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn;

- Kiện toàn, vận hành các đội cơ động phòng chống dịch bệnh;

- Chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện thống kê, lập danh sách những người về từ vùng dịch vềđịa phương, thực hiện theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo quy định; nếu có biểu hiện sốt, ho cần được báo cáo, cách ly và đưa đến ngay Trung tâm Y tế để cách ly điều trị, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm;

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại xã, phường, thôn, bản, hộ gia đình để khoanh vùng dập dịch và xử lý kịp thời; triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế;

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, thuốc, dịch truyền sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý ca bệnh theo phân tuyến điều trị: Khi có người bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV được tiếp nhận và theo dõi cách ly triệt để tại địa phương.Khi có diễn biến nặng hoặc được xác định dương tính với chủng nCoV sẽ chuyển người bệnh tới Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi do nCoV trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến tận hộ gia đình;

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phun hóa chất khử khuẩntại bệnh viện, trường học, chợ, bến xe, nơi tập trung đông người…;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

5. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn;

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn thành lập Đội chống dịch xã gồm: cán bộ Y tế, công an, quân sự, đoàn thanh niên, phụ nữ... để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn;

- Tham gia điều tra, giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ có yếu tố liên quan dịch tễ, cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan;

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh chủ động;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

6. Các đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụcụ thể của từng đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do nCoV và sẵn sàng hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch ngành y tế khi cần thiết.

Trên đây là kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của ngành y tế tỉnh Bắc Kạn. Bản kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, dự trù kinh phí, thuốc, vật tư, trang thiết bị theo các tình huống cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 115 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế