Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Danh sách cơ sở được sở y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược - năm 2020

Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 10:01
STT Số Giấy CNĐ ĐKKDD Tên cơ sở Người phụ trách chuyên môn Trình độ chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược Địa chỉ kinh doanh
Số Ngày cấp Nơi cấp
1 203 NHÀ THUỐC MÃ CHIÊM Mã Thị Chiêm Dược sĩ đại học 110/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pâc Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
2 13 NHÀ THUỐC HIẾN HÀ 1 Bàn Xuân Hiến Dược sĩ đại học 13/BK-CCHND 8/29/2013 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
3 208 QUẦY THUỐC NÔNG THỊ GẤM Nông Thị Gấm Dược sĩ trung học 68/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu I, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
4 222 NHÀ THUỐC NGỌC LAM Đoàn Thị Ngân Đại học dược 250/BK-CCHND 11/24/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
5 85 QUẦY THUỐC SỐ 11 - BẠCH THÔNG Nguyễn Thị Bích Hường Trung cấp dược 85/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
6 345 QUẦY THUỐC DƯƠNG ĐÌNH KIÊN Dương Đình Kiên Trung cấp dược 408/CCHN-D-SYT-BK 9/25/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
7 346 QUẦY THUỐC TƯ NHÂN LIÊM LEN Hoàng Sinh Viên Trung cấp dược 185/BK-CCHND 10/13/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Sát, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
8 347 NHÀ THUỐC KIM THANH Hoàng Thị Mai Trinh Đại học dược 404/CCHN-D-SYT-BK 8/19/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 8a, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
9 27 QUẦY THUỐC TƯ NHÂN Ma Thế Huyên Trung cấp dược 420/CCHN-D-SYT-BK 1/15/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
10 348 QUẦY THUỐC HOÀNG CHI Hoàng Mai Chi Cao đẳng dược 414/CCHN-D-SYT-BK 12/2/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Bản Piềng 1, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
11 349 QUẦY THUỐC HẢO ANH Ma Thế Anh Trung cấp dược 416/CCHN-D-SYT-BK 12/31/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Bản Bón, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
12 350 NHÀ THUỐC TUÂN TÂM Nguyễn Thị Tâm Đại học dược 405/CCHN-D-SYT-BK 8/19/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
13 351 NHÀ THUỐC GIA HÂN Chu Thị Dinh Đại học dược 412/CCHN-D-SYT-BK 12/2/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Cáu, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
14 315 QUẦY THUỐC TRIỆU TÍN Triệu Văn Tín Trung cấp dược 423/CCHN-D-SYT-BK 3/11/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
15 352 QUẦY THUỐC BÌNH TÂM Long Thị Tâm Trung cấp dược 411/CCHN-D-SYT-BK 10/24/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Phiêng Liềng 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
16 353 QUẦY THUỐC VIỆT LONG Triệu Thị Mỹ Lan Trung cấp dược 282/CCHN-D-SYT-BK 9/11/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Deng, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
17 354 QUẦY THUỐC TỰU THÚY Nguyễn Thị Thúy Trung cấp dược 421/CCHN-D-SYT-BK 3/11/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
18 355 NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN Nguyễn Thị Thúy Đại học dược 157/BK-CCHND 5/14/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Mố, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
19 356 QUẦY THUỐC TUẤN HIỀN Hoàng Thị Hiền Trung cấp dược 430/CCHN-D-SYT-BK 4/16/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Hát Deng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
20 55 NHÀ THUỐC TOÀN SINH Đinh Ngọc Sinh Đại học dược 55/CCHND-BK 6/16/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
21 357 QUẦY THUÔC HƯƠNG SEN Ma Thị Hương Sen Trung cấp dược 428/CCHN-D-SYT-BK 4/16/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Bản Lanh, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
22 358 QUẦY THUỐC VŨ VIỆT Hà Thị Việt Trung cấp dược 429/CCHN-D-SYT-BK 4/16/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
23 359 QUẦY THUỐC VI HƯƠNG Lường Văn Thùy Trung cấp dược 309/CCHN-D-SYT-BK 11/20/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Pái, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
24 360 NHÀ THUỐC HỒNG NHUNG Đinh Bảo Yến Đại học dược 716/CCHN-D-SYT-TNG 9/12/2019 Sở Y tế Thái Nguyên Số 154, tổ 8a, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
25 364 NHÀ THUỐC SỐ 05 Trương Thị Kim Nhung Dược sĩ 263/BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 3, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
26 361 QUẦY THUỐC NGUYỄN NHỚ Nguyễn Thị Nhớ Trung cấp dược 431/CCHN-D-SYT-BK 5/27/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
27 362 NHÀ THUỐC THÙY DƯƠNG Nguyễn Thị Thùy Dương Đại học dược 18/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 9, tổ 8b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
28 363 NHÀ THUỐC SỐ 3 Lý Thị Tuyết Đại học dược 253/CCHN-D-SYT-TNG 12/21/2017 Sở Y tế Thái Nguyên Tổ 10a, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
29 200 QUẦY THUỐC ÁNH DƯƠNG Hà Văn Tiệp Trung cấp dược 432/CCHN-D-SYT-BK 6/2/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
30 269 QUẦY THUỐC DIỆP TOÀN Lưu Đình Bình Trung cấp dược 439/CCHN-D-SYT-BK 6/25/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Khau Ràng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
31 365 QUẦY THUỐC PHƯƠNG VIÊN Nguyễn Tiến Huỳnh Trung cấp dược 257//BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Bjoóc, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
32 366 NHÀ THUỐC MAI NGỌC Chu Thị Hoàng Thảo Đại học dược 217/BK-CCHND 4/19/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
33 367 QUẦY THUỐC NGỌC THU Hà Tô Ngọc Trung cấp dược 438/CCHN-D-SYT-BK 6/25/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
34 368 NHÀ THUỐC SỐ 06 Nguyễn Thị Phương Đại học dược 245/BK-CCHND 11/24/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 9b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
35 369 QUẦY THUỐC HIỀN DƯƠNG Nông Thị Bến Trung cấp dược 436/CCHN-D-SYT-BK 6/17/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
36 370 NHÀ THUỐC HOÀNG ANH Lăng Thị Miền Đại học dược 03/BK-CCHND 9/28/2013 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 10, phường Phùng Chí Kiến, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
37 371 NHÀ THUỐC SỐ 15 Hà Văn Thái Đại học dược 186/BK-CCHND 10/13/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 11b, phường Sông cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
38 372 NHÀ THUỐC SỐ 07 Hà Thị Thanh Thương Đại học dược 01/BK-CCHND 9/28/2013 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
39 329 QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN BẠCH THÔNG Nguyễn Thị Hồng Trung cấp dược 459/CCHN-D-SYT-BK 8/11/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
40 198 NHÀ THUỐC TÂM BẮC  Đinh Quang Huynh Đại học dược 458/CCHN-D-SYT-BK 8/3/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
41 373 NHÀ THUỐC SỐ 13 Hoàng Thủy Tần Đại học dược 448/CCHN-D-SYT-BK 7/21/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 18, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
42 374 NHÀ THUỐC HỒNG DƯƠNG Đinh Thu Hà Đại học dược 447/CCHN-D-SYT-BK 7/21/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  SN 185, đường Nguyễn Văn Tố, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
43 375 TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ DƯƠNG PHONG Hà Thị Khuyên Sơ cấp dược 355/CCHN-D-SYT-BK 7/19/2018 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
44 376 TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ QUANG THUẬN Nguyễn Thị Vui Sơ cấp dược 354/CCHN-D-SYT-BK 7/19/2018 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
45 377 NHÀ THUỐC XUÂN ĐỨC Trần Hữu Mạnh Đại học dược 177/CCHN-D-SYT-TNG 12/14/2017 Sở Y tế Thái Nguyên Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
46 378 QUẦY THUỐC THANH THỦY Nông Thị Thanh Thủy Trung cấp dược 441/CCHN-D-SYT-BK 6/25/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Chợ B, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
47 293 QUẦY THUỐC LÂM KHÔI Hoàng Dương Liễu Trung cấp dược 450/CCHN-D-SYT-BK 8/3/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Thái Bình, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
48 379 TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ VŨ MUỘN Nông Thị Phượng Sơ cấp dược 359/CCHN-D-SYT-BK 7/19/2018 Sở Y tế Bắc Kạn  Nà Khoang, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
49 380 TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ MỸ THANH Trần Thị Lệ Y sỹ đa khoa 395/CCHN-D-SYT-BK 7/8/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
50 381 QUẦY THUỐC THU HUYỀN Hoàng Thị Huyền Trung cấp dược 218/BK-CCHND 4/19/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
51 382 NHÀ THUỐC ĐẠI ĐỨC Đoàn Thị Hương Giang Đại học dược 278/BK-CCHND 9/11/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 293, tổ 10A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
52 383 NHÀ THUỐC SỐ 02 Đỗ Thái Quỳnh Đại học dược 467/CCHN-D-SYT-BK 8/3/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 9b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
53 384 QUẦY THUỐC HỒNG THOA Đinh Thị Hồng Cao đẳng dược 449/CCHN-D-SYT-BK 8/3/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
54 385 QUẦY THUỐC HÀ HIỀN Triệu Thủy Trinh Trung cấp dược 451/CCHN-D-SYT-BK 8/7/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Thạch Ngõa, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
55 386 QUẦY THUỐC PHÚC LÂM Trương Văn Thỏa Cao đẳng dược 435/CCHN-D-SYT-BK 6/17/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
56 387 QUẦY THUỐC PHƯƠNG THẢO Ma Thị Phương Thảo Trung cấp dược 433/CCHN-D-SYT-BK 6/9/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
57 325 QUẦY THUỐC THANH TÙNG Nguyễn Văn Hiếu Trung cấp dược 469/CCHN-D-SYT-BK 9/15/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
58 388 QUẦY THUỐC HOÀNG YẾN 2 Lục Đình Hoàng Trung cấp dược 407/CCHN-D-SYT-BK 9/25/2019 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
59 389 QUẦY THUỐC TÂN TUẦN Nguyễn Thị Tuần Trung cấp dược 158/BK-CCHND 5/14/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Xóm Đèo Vai I, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
60 390 NHÀ THUỐC PHÚC AN Hoàng Thị Chuyên Đại học dược 277/CCHN-D-SYT-BK 9/11/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 6, tổ 8b, phường Đức Xuân, tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
61 267 NHÀ THUỐC MINH ĐỨC Hà Thị Dung Đại học dược 468/CCHN-D-SYT-BK 9/3/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, tp Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
62 290 QUẦY THUỐC THU TRANG Đồng Thị Thu Trang Trung cấp dược 337/CCHN-D-SYT-BK 3/8/2018 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 10:04
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 76 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế