Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Danh sách cơ sở được sở y tế cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược - đến tháng 7/2020

Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 10:02
STT Số Giấy CNĐ KKDD Tên cơ sở Người phụ trách chuyên môn Trình độ chuyên môn Chứng chỉ hành nghề dược Địa chỉ kinh doanh
Số Ngày cấp Nơi cấp
1 391 QUẦY THUỐC NGỌC TUYỀN Đinh Quang Tuyền Trung cấp dược 471/CCHN-D-SYT-BK 10/14/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
2 392 NHÀ THUỐC THU VÂN Lường Thị Thu Vân Đại học dược 338/CCHN-D-SYT-BK 4/3/2018 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 3, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
3 393 QUẦY THUỐC GIA PHÚC Nguyễn Thị Thu Trung cấp dược 222/BK-CCHND 7/19/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Phiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
4 394 TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ KIM HỶ Nông Thị Diễn Sơ cấp dược 172/BK-CCHND 9/7/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Vèn, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
5 109 QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ ĐÀO Hoàng Thị Đào Trung cấp dược 101/BK-CCHND 2/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
6 395 QUẦY THUỐC THIỆN LƯƠNG Hoàng Văn Hưng Trung cấp dược 422/CCHN-D-SYT-BK 3/11/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
7 396 QUẦY THUỐC DUYÊN DUYÊN Nông Thị Duyên Cao đẳng dược 470/CCHN-D-SYT-BK 10/14/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 
8 397 NHÀ THUỐC XUÂN ĐỨC Trần Hữu Mạnh Đại học dược 177/CCHN-D-SYT-TN 12/14/2017 Sở Y tế Thái Nguyên Số 250, tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
9 104 NHÀ THUỐC HOÀNG HẢI Nguyễn Thị Thu Hằng Đại học dược 322/CCHN-D-SYT-BK 12/13/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 137, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
10 166 NHÀ THUỐC TÂN MINH Phạm Ngọc Tân Đại học dược 171/BK-CCHND 9/7/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 3, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
11 398 QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC Nguyễn Văn Tuân Trung cấp dược 271/BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
12 123 NHÀ THUỐC LỢI HƯỜNG Hoàng Thị Thu Hường Đại học dược 168/CCHND-BK 9/7/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 449, tổ 9a, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
13 399 QUẦY THUỐC DƯƠNG QUANG Nguyễn Gia Trường Trung cấp dược 283/CCHN-D-SYT-BK 9/11/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
14 168 NHÀ THUỐC PHÚC THỊNH Lý Ngọc Anh Đại học dược 98/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 475, đường Kon Tum, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
15 400 NHÀ THUỐC MINH PHÚC Nông Ích Khoa Đại học dược 296/CCHN-D-SYT-BK 11/20/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 91, đường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
16 228 NHÀ THUỐC NGUYÊN BÌNH Hoàng Thị Xuân Đại học dược 30/BK-CCHND 3/4/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
17 401 QUẦY THUỐC VÂN ANH Đặng Thị Vân Anh Cao đẳng dược 475/CCHN-D-SYT-BK 11/24/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Ki ốt số 8, Chợ Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
18 56 QUẦY THUỐC NGỌC LAN Tống Thị Lan Trung cấp dược 47/BK-CCHND 6/16/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
19 88 QUẦY THUỐC HƯƠNG HIỀN Hà Thị Hương Trung cấp dược 64/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Tết 1, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
20 265  QUẦY THUỐC BẮC HÒA Lưu Đình Bắc  Trung cấp dược 270/BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
21 214 NHÀ THUỐC BẮC HÒA Hà Thị Hòa Đại học dược 269/BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
22 149 QUẦY THUỐC VŨ SINH Nguyễn Thị Vũ Sinh Trung cấp dược 111/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Đầu cầu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
23 402 QUẦY THUỐC MỸ NHUNG Dương Mỹ Nhung Trung cấp dược 755/CCHN-D-SYT-TNG 1/15/2020 Sở Y tế Thái Nguyên Tiểu khu 1, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
24 403 QUẦY THUỐC DUYÊN TÚ Triệu Thị Duyên Trung cấp dược 897/CCHN-D-SYT-TNG 9/21/2020 Sở Y tế Thái Nguyên Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
25 103 NHÀ THUỐC PHƯƠNG MAI Nguyễn Thị Hương Lan Đại học dược 103/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 251, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
26 163 QUẦY THUỐC HỮU THOA Bế Thị Thoa Trung cấp dược 33/BK-CCHND 3/4/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Phố B, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
27 81 QUẦY THUỐC SỐ 01 - NA RÌ Bế Thị Đạm Trung cấp dược 96/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
28 243 QUẦY THUỐC SỐ 02-NA RÌ Hoàng Thị Anh Đại học dược 319/CCHN-D-SYT-BK 12/13/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
29 39 QUẦY THUỐC BỒNG YẾN Lâm Thị Yến Trung cấp dược 29/BK-CCHND 3/4/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
30 76 QUẦY THUỐC SỐ 02 - NGÂN SƠN Lê Duy Linh Trung cấp dược 77/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
31 75 QUẦY THUỐC SỐ 01 - NGÂN SƠN Nguyễn Thị Nhung Trung cấp dược 88/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
32 48 NHÀ THUÔC TUẤN TẤM Đinh Thị Tấm Đại học dược 323/CCHN-D-SYT-BK 12/13/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Khu Phố, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
33 404 QUẦY THUỐC CHÍ SAO 2 Hoàng Thị Tú Trung cấp dược 460/CCHN-D-SYT-BK 8/11/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Xưởng Cưa, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
34 105 QUẦY THUỐC THANH TUYẾN Bùi Thanh Tuyến Trung cấp dược 106/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
35 405 QUẦY THUỐC THÙY LÝ Sý Thu Lý Trung cấp dược 44/BK-CCHND 6/16/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Dầu, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
36 406 QUẦY THUỐC KHẢI MAI Hà Quang Khải Cao đẳng dược 486/CCHN-D-SYT-BK 3/15/2021 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Cầy, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
37 172 QUẦY THUỐC TƯ NHÂN Hoàng Thị Thoa Trung cấp dược 321/CCHN-D-SYT-BK 12/13/2017 Sở Y tế Bắc Kạn  Nà Khon, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
38 144 QUẦY THUỐC HỒNG KHUYÊN Vũ Thị Khuyên Trung cấp dược 146/BK-CCHND 2/3/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
39 407 QUẦY THUỐC SỐ 12 - TRINH VỊNH Tống Phương Trinh Trung cấp dược 86/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
40 408 QUẦY THUỐC 999 Đoàn Thị Én Trung cấp dược 81/BK-CCHND 9/9/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
41 36 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BẮC KẠN  Hoàng Thị Nghĩa Đại học dược 12/TNG-CCHND 5/15/2013 Sở Y tế Thái Nguyên Tổ 9b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
42 409 QUẦY THUỐC BẾ NGỌC LỆ Nguyễn Thị Huyền Trung cấp dược 259/BK-CCHND 12/30/2016 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Quân, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
43 146 NHÀ THUỐC XUÂN CANH Hà Thị Xuân Đại học dược 145/BK-CCHND 2/3/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 288, tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
44 410 QUẦY THUỐC HÒA TẦM Hoàng Thị Tú Trung cấp dược 446/CCHN-D-SYT-BK 7/21/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 
45 145 NHÀ THUỐC HOÀNG AN Lê Thị Như Thảo Đại học dược 103/BK-CCHND 12/5/2014 Sở Y tế Bắc Kạn  Số 191, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
46 141 QUẦY THUỐC TUYẾT MAI Lèng Thị Tuyết Mai Trung cấp dược 151/BK-CCHND 4/6/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
47 136 QUẦY THUỐC PHÚ TÀI Triệu Thị Trang Trung cấp dược 144/BK-CCHND 2/3/2015 Sở Y tế Bắc Kạn  Thôn Nà Tải, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 
48 53 QUẦY THUỐC HOẠT HUYỀN Vũ Thị Hồng Dung Trung cấp dược 489/CCHN-D-SYT-BK 4/27/2021 Sở Y tế Bắc Kạn  Tổ 5, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 
49 255 NHÀ THUỐC  PHƯƠNG MINH Mai Oanh Đại học dược 254/CCHN-D-SYT-TNG 12/21/2017 Sở Y tế Thái Nguyên Tổ 3, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
50 411 QUẦY THUỐC TUẤN TẤM Nông Thị Giang Trung cấp dược 442/CCHN-D-SYT-BK 6/25/2020 Sở Y tế Bắc Kạn  Khu Phố, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 10:04
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 129 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế