Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện Công văn số 11996/QLD-CL ngày 31/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 32 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, Sở Y tế thông báo:

Cục Quản lý Dược công bố đợt 32 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:

- Rút tên của 03 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 bao gồm: Bal Pharma Ltd. – INDIA; Flamingo Pharmaceticals Ltd. – INDIA và Windlas Biotech Private limited – INDIA.

- Bổ sung 01 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A (Italia).

Danh sách cập nhật đợt 32 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://dav.gov.vn - Mục Quản lý chất lượng thuốc.

Sở Y tế giao Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn tỉnh và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định.

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Căn cứ Công văn số 970/STP-PBGDPL ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. Để kịp thời phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới ban hành

Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong cơ quan, đơn vị. Các văn bản được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV gồm 10 luật và 21 Nghị quyết:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Luật Thanh niên (sửa đổi);

- Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);

- Luật Đầu tư (sửa đổi);

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- 21 Nghị quyết (danh mục các Nghị quyết kèm theo).

2. Hướng dẫn tự tìm hiểu pháp luật

- Các đơn vị hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) tiếp cận, khai thác và sử dụng nội dung các luật, nghị quyết trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (địa chỉ: http://vbpl.vn).

- Đối với các Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, yêu cầu CCVCNLĐ tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành, trong quá trình thực thi công vụ và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

- Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, đề cương tuyên truyền giới thiệu luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho CCVCNLĐ thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; các chương trình đối thoại chính sách pháp luật...); bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức Công đoàn phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho Đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở Y tế nhận được Công văn số 11924/QLD-CL ngày 30/7/2020 và 12222/QLD-CL ngày 04/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc vi phạm chất lượng trên phạm vi toàn quốc cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại các Công văn nêu trên và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đề nghị:

- Các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh ngừng ngay việc kinh doanh, phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn lô thuốc Genpharmason 10g; SĐK: VD-16741-12; số lô: 022020; ngày SX: 02/6/2020; hạn dùng: 02/6/2023 do Công ty TNHH MTV 120 Armephaco sản xuất và lô thuốc Viên nén bao đường Detracyl 250mg (Mephenesin 250mg) SĐK: VD-20186-13; số lô: 61100718; ngày SX: 100718; hạn dùng: 100721; Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất

- Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tiến hành thu hồi các lô thuốc vi phạm chất lượng nêu trên; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 về đề nghị các “Sở Y tế các tỉnh, thành phố tạm dừng việc cho phép bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của các chuyên khoa khác đối với bác sĩ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền”. Do đó, trong năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế Bắc Kạn đã hướng dẫn bộ phận tiếp nhận hồ sơ giải thích cho các cá nhân là bác sĩ, y sỹ y học cổ truyền khi có đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Đến nay, do có vướng mắc trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 về việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền (gửi kèm theo).

Sở Y tế chuyển nội dung Công văn số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 để các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, thông tin đến các cá nhân là bác sĩ y học cổ truyền đã tham gia các khóa học và đã được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu là 6 tháng thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 11, Nghị định 155/2018/NĐ-CP (đối với các chuyên ngành ngoại, sản, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, phẫu thuật thẩm mỹ, gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung chờ Hướng dẫn của Bộ Y tế). Các nội dung khác thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4018/BYT-YDCT.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Sở Y tế nhận được Văn bản số 614/TB-KSBT ngày 30/7/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn và Văn bản số 485/TTYT-KD ngày 03/8/2020 của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông về việc thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với phạm vi bảo quản vắc xin.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Sở Y tế công bố trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với phạm vi bảo quản vắc xin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tiếp tục duy trì việc đáp ứng tuân thủ thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với phạm vi bảo quản vắc xin theo đúng quy định hiện hành.

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế thực hiện đăng tải nội dung công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 02 đơn vị trên đối với phạm vi bảo quản vắc xin theo nội dung chi tiết như sau:

STT Tên cơ sở Địa chỉ Thời điểm thông báo đáp ứng GSP Phạm vi hoạt động bảo quản
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 30/7/2020 Bảo quản vắc xin
2 Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 03/8/2020 Bảo quản vắc xin

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 868/TTg-NC về việc đính chính nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và quán triệt sâu đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn bộ nội dung Quyết định.

(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020; Văn bản số 868/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ)

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 28/7/2020, Bộ Y tế ban hành văn bản số 4024/BYT-VPB1 về việc thông báo sử dụng duy nhất số đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi người dân về Covid-19.

Theo đó, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất số đường dây nóng ngành Y tế (1900-9095) để trả lời các phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại Văn bản số 1009/KCB-QLCL&CĐT ngày 31/7/2020 về việc Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương áp dụng Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” được ban hành theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế (gửi kèm theo). Đồng thời, thành lập Đoàn đánh giá nội bộ, tiến hành đánh giá Bộ tiêu chí, nhập kết quả đánh giá trên phần mềm trực tuyến tại địa chỉ: http://covid19.chatluongbenhvien.vn/ (đăng nhập bằng tài khoản khảo sát hài lòng của bệnh viện) và nộp báo cáo theo đúng Hướng dẫn quy định tại Công văn số 1009/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (gửi kèm theo).

Với nội dung trên, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, Sở Y tế đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề.

- Khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện.

DANH SÁCH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC”,

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-SYT ngày 31/7/2020 của Sở Y tế Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược)

STT Tên cơ sở Người phụ trách chuyên môn về dược Văn bằng chuyên môn Địa chỉ Số Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
1 Quầy thuốc số 1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Trung cấp dược Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 28/1/18/GPP 65/BK-ĐKKDD
2 Quầy thuốc số 2 Hà Thị Chính Trung cấp dược Tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 30/1/18/GPP 66/BK-ĐKKDD
3 Quầy thuốc số 3 Dương Mạnh Linh Trung cấp dược Tổ 10a, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 22/1/18/GPP 67/BK-ĐKKDD
4 Quầy thuốc số 4 Đoàn Thị Én Trung cấp dược Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 32/1/18/GPP 68/BK-ĐKKDD
5 Quầy thuốc số 5 Trương Thị Kim Nhung Đại học ngành dược Tổ 3, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn 27/1/18/GPP 69/BK-ĐKKDD
6 Quầy thuốc số 6 Nguyễn Thị Phương Đại học ngành dược Tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 35/1/18/GPP 246/ĐKKDD-BK
7 Quầy thuốc số 7 Hoàng Thị Hiền Trung cấp dược Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 68/19/GPP 18/BK-ĐKKDD
8 Quầy thuốc số 13 Nguyễn Thị Nha Trang Trung cấp dược Tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 24/1/18/GPP 201/BK-ĐKKDD
9 Quầy thuốc số 15 Lê Dịu Thắm Trung cấp dược Tổ 11c, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 67/19/GPP 22/BK-ĐKKDD
10 Quầy thuốc số 19 Nguyễn Thị Thùy Dương Đại học dược Tổ 8B, phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 29/1/18/GPP 70/BK-ĐKKDD
11 Quầy thuốc Nội Hạp Cà Thị Nội Trung cấp dược Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 7/9/18/GPP 174/ĐKKDD-BK
12 Quầy thuốc Ngọc Thắng Lã Thị Ngọc Trung cấp dược Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 29/3/18/GPP 148/BK-ĐKKDD
13 Quầy thuốc Hà Ly Ngô Thị Thúy Trung cấp dược Bản Đồn I, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 28/3/18/GPP

102/BK-ĐKKDD

  Tổng: 13 cơ sở          

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế