Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai thực hiện, các công việc cụ thể:

Ngày 02/7/2020, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định số 4759/QĐ-SYT; số 4760/QĐ-SYT; số 4761/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 12 sản phẩm mỹ phẩm (danh sách sản phẩm và nội dung chi tiết tại các Quyết định đính kèm theo) .

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các Quyết định nêu trên; kiểm tra, giám sát các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Ngày 02/7/2020, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định số 4759/QĐ-SYT; số 4760/QĐ-SYT; số 4761/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 12 sản phẩm mỹ phẩm (danh sách sản phẩm và nội dung chi tiết tại các Quyết định đính kèm theo) .

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các Quyết định nêu trên; kiểm tra, giám sát các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Sở Y tế nhận được các văn bản sau:

- Quyết định số 2252/QĐ-SYT ngày 26/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

- Quyết định số 508/QĐ-SYT ngày 29/6/2020 của Sở Y tế Hải Dương về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các Quyết định nêu trên (có các quyết định đính kèm theo).

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Văn bản số 9456/QLD-CL ngày 30/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xác định các lô thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SĐK: VN-20879-17; số lô: 06DB0919, 07DB0919 và 08DB0919 đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế tại các công văn số 3614/BYT-BM-TE ngày 26/6/2017; số 4519/BYT-BM-TE ngày 06/8/2019 về việc sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai và số 6903/BYT-BM-TE ngày 22/11/2019 vể tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa.

- Thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế và tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê giảm đau trong y khoa; tăng cường theo dõi phát hiện các trường hợp xảy ra ADR liên quan đến thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy (Bupivacain hydroclorid 5mg/ml), SĐK: VN-20879-17, xử lý kịp thời các trường hợp có phản ứng và báo cáo về Sở Y tế để xem xét xử lý.

- Phải tiến hành kiểm tra cảm quan thuốc trước khi sử dụng; không sử dụng thuốc nếu có dấu hiệu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện Văn bản số 10369/QLD-ĐK ngày 10/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Sở Y tế thông báo:

Cục Quản lý Dược đã đính chính thông tin tại Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 15 loại thuốc (danh mục chi tiết tại Công văn đính kèm theo).

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Nhà nước

 

Căn cứ Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Sở Y tế thông báo về việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý 10 xe ô tô như sau:

I. Tên, địa chỉ đơn vị tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

II. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

1. Tên tài sản: Xe ô tô.

2. Số lượng: 10 chiếc.

3. Các thông số chủ yếu của tài sản Nhà nước là 10 chiếc xe ô tô cụ thể như sau:

3.1. Xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 97M-000.26, sản xuất năm 1997, Nước sản xuất: Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 04/8/1997, số máy: 4AL368851, số khung: AE101-0180801, thể tích làm việc của động cơ: 1.587 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 569.569.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.2. Xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 97A-0231, sản xuất năm 1999, niên hạn sử dụng: 2019; nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 05/06/2000, số máy: 4G64C001762, số khung: 20031983, thể tích làm việc của động cơ: 2.350 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 457.473.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.3. Xe ô tô Nissan Patrol, biển kiểm soát 97A-0148, sản xuất năm 2000, nước sản xuất: Nhật Bản, niên hạn sử dụng: 2020; đăng ký lần đầu ngày 30/05/2000, số máy: TB42-148463, số khung: JN1TASY61Z0501176, thể tích làm việc của động cơ: 4.169 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 440.855.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.4. Xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 97M-000.95, sản xuất năm 1997, Nước sản xuất: Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 21/5/1997, số máy: 4AL6874122, số khung: AE101-0196999, thể tích làm việc của động cơ: 1.587 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 182.000.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.5. Xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 97A-0438, sản xuất năm 1996, nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 16/04/1997, số máy: 4G64-K9166, số khung: JMYHNV310VJ010031, thể tích làm việc của động cơ: 2.555 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 589.768.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.6. Xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 97A-004.76, sản xuất năm 1997, nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 10/4/1997, số máy: 7AG414092, số khung: JNX8802E9TZ494380, thể tích làm việc của động cơ: 1.762 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 328.302.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

3.7. Xe ô tô Toyota Lancruise, biển kiểm soát 97A-003.07, sản xuất năm 1998, nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 19/7/1998, số máy: 1FZ0361081, số khung: JT711UJA509001069, thể tích làm việc của động cơ: 4.500 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 335.156.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 5.290.000 đồng.

3.8. Xe ô tô Ford Laser, biển kiểm soát 97A-004.10, sản xuất năm 2005, nước sản xuất: Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 29/8/2005, số máy: FP938582, số khung: JS7XXXSRNC5B05596, thể tích làm việc của động cơ: 1.840 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 557.500.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 38.231.000 đồng.

3.9. Xe ô tô Ford Mondeo, biển kiểm soát 80B-4262, sản xuất năm 2005, nước sản xuất: Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 1/11/2006, số máy: CJBB5G01972, số khung: JFVLLAIMRB45G01972, thể tích làm việc của động cơ: 1999 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 738.500.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 48.899.000 đồng.

3.10. Xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 97A-0439, sản xuất năm 1997; Nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 04/12/1997, số máy: 4G54LF0275, Số khung: TJ006690, thể tích làm việc của động cơ: 2.555 (cm3); nhiên liệu: Xăng; nguyên giá theo sổ sách kế toán: 569.569.000 đồng; giá trị còn lại theo sổ kế toán: 0 đồng.

III. Giá khởi điểm: 636.000.000 đồng. (Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng./.).

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

1. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên;

2. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

3. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

5. Các tiêu chí khác: Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá ngang bằng về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và đã tổ chức đấu giá thành công tài sản là ô tô trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ năng lực của các tổ chức đấu giá đăng ký gồm: Các giấy tờ liên quan từ mục 1 đến mục 5 thông báo này.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17’00 giờ của ngày kết thúc thông báo). Hồ sơ của tổ chức bán đấu giá phải được niêm phong trước khi bàn giao cho Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu chứng minh thư nhân dân.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 0209.3870.579).

Địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, Tổ 7, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

     Với nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Thực hiện Văn bản số 4077/UBND-NCPC ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. Để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định hạn chế vi phạm pháp luật, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai phổ biến nội dung Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Chỉ đạo cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý chủ động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định.

(Kèm theo Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Sở Y tế nhận được các Quyết định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm như sau:

- Quyết định số 5013/QĐ-SYT ngày 21/7/2020 về việc thu hồi 14 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do chi nhánh công ty TNHH Dược mỹ phẩm Láp Việt Nam sản xuất; công ty TNHH mỹ phẩm Laser (địa chỉ: 433/78/3A Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

- Quyết định số 5014/QĐ-SYT ngày 21/7/2020 về việc thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty TNHH Tanida Pharma sản xuất; công ty TNHH tập đoàn Phaba Care (địa chỉ: số 19B, Nguyễn Chí Thanh, khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

- Quyết định số 5017/QĐ-SYT ngày 21/7/2020 về việc thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty cổ phần Dược & mỹ phẩm Gia Phú (địa chỉ: 19 đường lô B, khu TĐC Cảng Phú Định, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất; công ty TNHH Phượng Spa (địa chỉ: số 07-08, khu dân cư Tuấn Lan, đường Hùng Vương, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

- Quyết định số 5023/QĐ-SYT ngày 21/7/2020 về việc thu 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vicos (địa chỉ: D8/15C, ấp 4, đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chành, Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất; công ty TNHH thương mại sản xuất mỹ phẩm Princess Beauty (địa chỉ: 83/8, đường Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

- Quyết định số 5024/QĐ-SYT ngày 21/7/2020 về việc thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm VietNatural (địa chỉ: 730/12, hương lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất; công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Hồng Tiến Phát (địa chỉ: 5A/2 đường 13, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

(Nội dung chi tiết tại các Quyết định nêu trên của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm theo).

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Page 1 of 125

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế