Leo Magazine - шаблон joomla Окна

THÔNG BÁO

Triệu tập người dự tuyển tham dự phỏng vấn vòng 2

tuyển dụng viên chức y tế năm 2019

         

Kính gửi: Người dự tuyển dụng viên chức y tế năm 2019

(có danh sách cụ thể kèm theo)

Căn cứ Kế hoạch số 2140/KH-SYT ngày 19/9/2019 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019Văn bản số 2240/SYT –TCCB ngày 30/9/2019 của Sở Y tế đính chính Kế hoạch số 2140/KH-SYT. Căn cứ Kế hoạch số 1559/KH-HĐTD ngày 22/5/2020 điều chỉnh, bổ sung hoạt động của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019 và kết quả xét điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019, thông báo:ông, bà đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019 và triệu tập tham dự phỏng vấn vòng 2 và thông báo nội dung ôn tập, nộp lệ phí dự tuyển, cụ thể như sau :

1. Thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2

- Đúng 8h30 phút, ngày 13/6/2020(thứ Bẩy): đến Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Hội trường C khu Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn cũ), địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - phường Huyền Tụng – thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn để nghe phổ biến một số nội quy tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019; xem số báo danh, phòng phỏng vấn.

- Đúng7 giờ 00 phút ngày 14/6/2020 (chủ Nhật): Tổ chức phỏng vấn vòng 2 (người dự tuyển có mặt tại phòng phỏng vấn hồi 6h30 phút).

2. Nội dung ôn tập

Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế địa chỉ: soyte.backan.gov.vn (đề nghị truy cập vào mục tuyển dụng).

3. Nộp lệ phí dự tuyển

Thời gian địa điểm nộp phí dự tuyển: Từ ngày 25/5/2020 đến 05/6/2020 tại phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế, mức phí theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính mức thu là 400.000 đồng/người.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019 thông báo và đề nghị các thí sinh tham dự đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Mọi chi tiết liên hệ với Hội đồng thi tuyển viên chức, số điện thoại: 0209.3871.365 để được giải đáp./.

Ngày 19/5/2020, Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Bế Ngọc Hùng (Phó Bí thư Đảng bộ Sở Y tế), Đinh Mạnh Cường (Phó giám đốc Sở Y tế).

Ngày 05/5/2020, Sở Y tế nhận được Văn bản số 5555/QLD-CL ngày 04/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi trên toàn quốc thuốc Dekasiam (Acid acetylsalicylic 100mg), SĐK: VD-22510-15, số lô: 101218; HD: 13/12/2020 do Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim sản xuất; mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, tạp chất liên quan, định lượng (vi phạm mức độ 2).

Thực hiện văn bản nêu trên và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đề nghị:

- Các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát và tiến hành thu hồi lô thuốc Dekasiam (Acid acetylsalicylic 100mg), SĐK: VD-22510-15, số lô: 101218; HD: 13/12/2020 không đạt tiêu chuẩn chất lượng;thông báo đến các khoa, phòng, Trạm Y tế và các bộ phận có liên quan thực hiện thu hồi thuốc nêu trên.

- Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thu hồi lô thuốc vi phạm chất lượng nêu trên; kiểm tra, giám sát, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo thu hồi thuốc về Sở Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan

Ngày 13/05/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự Đại hội có TTND. TS Nguyễn Đình Học (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn).

Ngày 30/3/2020, Sở Y tế Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 460/QĐ-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 05 sản phẩm mỹ phẩm (danh sách sản phẩm và nội dung chi tiết tại Quyết định số 460/QĐ-SYT đính kèm theo).

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố, thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn; các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc thông báo đến các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện Quyết định nêu trên.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Ngày 24/4/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1851/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi” (gửi kèm theo).

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi” tới toàn thể cán bộ, viên chức y tế có liên quan trong đơn vị biết và áp dụng trong công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Với nội dung trên, các đơn vị nghiêm túc trHướng dẫniển khai thực hiện./.

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       tháng       năm 2020 của Sở Y tế Bắc Kạn)

Điều 1. Chức năng

1. Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược có chức năng tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

2. Hội đồng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về ý kiến tư vấn của mình.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xem xét, thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược là đạt hoặc chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung.

2. Hội đồng có nhiệm vụ xét, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, lập biên bản thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 05 (năm) ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp, 02 (hai) ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin liên quan đến việc xem xét hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (Bản mềm theo thư điện tử cá nhân) theo quy định tại Điều 24 Luật dược số 105/2016/QH13 và các Điều 3,4,5 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

2. Được quyền bảo lưu ý kiến tư vấn theo quan điểm độc lập của Hội đồng.

3. Được bảo đảm các điều kiện về vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thẩm định hồ sơ và tư vấn của Hội đồng.

4. Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng thù lao theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược gồm các thành viên có chức năng sau:

- 01 Lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác dược – Chủ tịch Hội đồng.

- 01 Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Dược – Phó Chủ tịch Hội đồng.

- 01 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Thư ký.

- 01 Thanh tra dược Sở Y tế - Thành viên.

- 01 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Thành viên.

2. Hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch Hội đồng đề xuất Giám đốc Sở Y tế quyết định kiện toàn, bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành các hoạt động của Hội đồng.

3. Ý kiến kết luận của Hội đồng dựa trên đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng.

4. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau thì ý kiến tư vấn cuối cùng do Chủ tịch Hội đồng quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Điều 6. Phương thức hoạt động

1. Hội đồng làm việc thông qua cuộc họp hoặc gửi phiếu xin ý kiến các thành viên qua hòm thư công vụ. Trong thời gian 01 ngày, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của cá nhân bằng bản mềm qua hệ thống Một của điện tử, Thư ký có trách nhiệm tổng hợp danh sách và gửi kèm hồ sơ bản mềm tới các thành viên Hội đồng. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được bản mềm qua hòm thư công vụ, các thành viên Hội đồng phải gửi ý kiến thẩm định hồ sơ cho thư ký để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Chủ tịch Hội đồng có ý kiến kết luận tại Biên bản thẩm định của Hội đồng.

3. Trong 02 ngày kể từ ngày có ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng, thư ký trình Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược.

Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng:

- Chủ trì hoạt động của Hội đồng, kết luận ý kiến tư vấn của Hội đồng trong biên bản tổng hợp ý kiến thẩm định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về ý kiến thẩm định của mình và của Hội đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng theo quy định.

- Ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp đi vắng hoặc không thể kết luận trong biên bản tổng họp ý kiến thẩm định của các thành viên.

2. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền và phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Thực hiện thẩm định hồ sơ và cung cấp đầy đủ, kịp thời ý kiến thẩm định theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng về ý kiến thẩm định của mình.

3. Trách nhiệm của thư ký:

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định của Hội đồng.

- Tổng hợp ý kiến thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết luận, ghi biên bản kết luận tổng hợp ý kiến và kết luận thẩm định.

- Thực hiện trách nhiệm của thành viên theo quy định.

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

- Lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình thẩm định, ý kiến thẩm định của các thành viên và biên bản kết luận thẩm định cảu Hội đồng và các tài liệu khác có liên quan.

4. Trách nhiệm của các thành viên:

- Tham gia cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

- Thực hiện thẩm định hồ sơ và cung cấp đầy đủ, kịp thời ý kiến thẩm định theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng về ý kiến thẩm định của mình.

- Thực hiện đúng nguyên tắc thực hiện của Hội đồng./.

Thực hiện các quy định:

- Điều 136 Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

- Khoản 76 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập,

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý giá thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, cụ thể như sau:

1. Việc mua thuốc của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện theo quy định tại khoản 76 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức đấu thầu mua thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế, cụ thể:

(Khoản 76 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 quy định:

“Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chỉ được mua thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thuốc đã có quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng; thuốc đã có quyết định trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc với giá mua vào theo quy định như sau:

a) Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm;

b) Đối với thuốc không có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong vòng 12 tháng; trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc.

Quy định này không áp dụng đối với các thuốc được cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 67, Điều 68 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc mới theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật dược chưa trúng thầu tại các cơ sở y tế.”)

Các đơn vị căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

2.Giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm giá mua vào ghi trên hóa đơn và thặng số bán lẻ tính bằng mức thặng số bán lẻ nhân với giá mua vào, cụ thể:

Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) × Giá mua vào.

2.1. Mức thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao hơn mức thặng số bán lẻ tối đa như sau:

a) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 15%;

b) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 (một nghìn) đồng đến 5.000 (năm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 10%;

c) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm nghìn) đồng đến 100.000 (một trăm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%;

d) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 5%;

đ) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2%.

2.2. Đơn vị đóng gói nhỏ nhất để tính thặng số bán lẻ được quy định như sau:

a) Đối với dạng bào chế là viên, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là viên;

b) Đối với dạng bào chế là dạng lỏng, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, túi, ống tiêm, bơm tiêm đóng sẵn thuốc;

c) Đối với dạng bào chế là dạng bột pha tiêm, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, túi, ống tiêm, bơm tiêm đóng sẵn thuốc;

d) Đối với dạng bào chế là dạng bột, cốm pha uống, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là gói, chai, lọ, túi;

đ) Đối với dạng bào chế là kem, mỡ, gel dùng ngoài, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là tuýp, lọ;

e) Đối với dạng bào chế là thuốc dán, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là miếng dán;

g) Đối với dạng bào chế là thuốc xịt hay thuốc khí dung, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là bình xịt, chai xịt, lọ xịt hoặc lọ đựng thuốc dùng cho máy khí dung;

h) Đối với dạng bào chế là bộ kít phối hợp, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là bộ kít.

Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Page 1 of 119

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế