Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020 và bãi bỏ Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Bộ Y tế quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê áp dụng đối với cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã, Quyết định số 3266/QĐ-BYT ngày 03 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo tuyến Trung ương và Quyết định số 2360/1997/QĐ-BYT ngày 14 tháng 11 năm 1997 ban hành biểu mẫu thống kê bệnh viện theo hệ thống chỉ tiêu ngành y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 37/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành. Đồng thời quy định bắt đầu áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 từ ngày 01/4/2020.

(Gửi kèm theoThông tư số 37/2019/TT-BYT)

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Lịch tiếp công dân năm 2020

Tháng 2 04

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Y tế năm 2020

 
   

 

 

          Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật tiếp công dân;

          Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 cụ thể như sau:

          I. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

          1. Thời gian:

          - Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

          - Buổi chiều: từ 13h30’ đến 16h30’

          2. Địa điểm tiếp công dân:

          Công tác tiếp công dân được thực hiện tại phòng tiếp dân của Sở Y tế, tầng 1 văn phòng Sở Y tế, tổ 7b phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

II. Lịch tiếp công dân:

  1. 1.Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở Y tế cử công chức trực tiếp công dân (tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) vào các ngày làm việc trong tuần.

2. Tiếp công dân định kỳ:

          Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Giám đốc Sở Y tế bận công việc đột xuất thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở Y tế tiếp thay.

3. Tiếp công dân đột xuất:

Ngoài tiếp công dân định kỳ, trong trường hợp cần thiết hoặc có nội dung phát sinh phức tạp, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định.

          III. Tổ chức thực hiện:

          1. Chánh Thanh tra Sở Y tế, cử công chức Thanh tra tham gia cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp công dân theo định kỳ của Lãnh đạo Sở.

          2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở Y tế cử công chức tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở khi có nội dung liên quan.

3. Giao Văn phòng Sở Y tế đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng tiếp công dân theo đúng quy định.

          Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ khi có yêu cầu./.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tường Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh sáng ngày 01/02/2020, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo về nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/02/2020 và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành; nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dược bán khẩu trang với giá cao hơn giá trước khi có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Y tế sẽ thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày  03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Dược phẩm
1 BYT-287018 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của bảo quản thuốc bãi bỏ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 02/2018/TT-BYT
2 BYT-287028 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của bảo quản thuốc bãi bỏ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BYT

Thực hiện Văn bản số 1169/STP-PBGDPL ngày 05/11/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm,thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trongphạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi (Gửi kẻm theo Thể lệ cuộc thi).

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi, đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có).

4. Báo cáo danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi về Sở Y tế trước ngày 24/12/2019 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vịquan tâm, phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả./.

Page 1 of 6

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế