Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CPngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020;

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020 đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tiến hành thảo luận về điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích cống hiến của các cá nhân và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Để đảm bảo triển khai xét tặng đúng quy trình, Sở Y tế, đơn vị thường trực Hội đồng cấp tỉnh đăng tải công khai kết quả xét chọn (danh sách kèm theo) trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 23/8/2019.

Thực hiện Công văn số 4084/BYT-TT-KT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế, về việc danh mục bí mật nhà nước. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai các công việc sau:

1. Quán triệt nội dung Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

2. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

(Gửi kèm công văn số 4084/BYT-TT-KT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế và Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông)

Với nội dung trên,Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Tải về văn bản của Sở Y tế tại đây

Thực hiện Văn bản số 3817/UBND-NCPC ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, về việc thực hiện Văn bản số 726/UBDT-VP ngày 05/7/2019 của Ủy ban Dân tộc, Sở Y tế gửi đến các đơn vị để biết và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện (gửi kèm theo Văn bản số 726/UBDT-VP ngày 05/7/2019 của Ủy ban Dân tộc).

Với nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tải về văn bản của Sở Y tế tại đây

Căn cứ Kế hoạch số 2601/KH-SYT ngày 05/12/2018 của Sở Y tế thi tuyển viên chức Sở Y tế năm 2018 và Kế hoạch số 2825/KH-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2601/KH-SYT.

Sở Y tế đã tổ chức thi tuyển viên chức theo đúng quy định, thành lập Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc và tổ chức thi tuyển vòng 1, vòng 2 có sự giám sát của Công an tỉnh, Đoàn Giám sát của tỉnh, đồng thời thông báo kết quả điểm thi của từng vòng thi đến từng viên chức, niêm yết công khai tại Văn phòng Sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (soyte.backan.gov.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Y tế năm 2018 có nhận được 01 đơn đề nghị chấm phúc khảo kết quả điểm thi (vòng 2), môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành của 01 thí sinh, dự tuyển vào đơn vị Trung tâm Y tế huyện Ba Bể. Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Y tế năm 2018 đã thành lập Ban phúc khảo chấm thi tuyển viên chức (vòng 2) theo đúng quy định và chấm phúc khảo, kết quả điểm thi chấm phúc khảo không có gì thay đổi và thông báo cho thí sinh theo quy định.

Vì vậy, Sở Y tế kính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định kết quả thi tuyển viên chức Sở Y tế năm 2018.

(Danh sách kèm theo)./.

 

Công văn của Sở Y tế

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế