Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện Văn bản số 2691/UBND-VXNV ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, về triển khai thực hiện Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý (gửi kèm theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019).

2. Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt nội dung Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019.

Với những nội dung trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tải về  văn bản của Sở Y tế tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019”. Sở Y tế phát động hưởng ứng cuộc thi với mục đích nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhập quy định mới, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến cuộc thi, nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia cuộc thi theo đúng Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/6/2019 (Gửi kèm theo Kế hoạch).Kết thúc cuộc thi các đơn vị tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.

 

Tải về văn bản của Sở Y tế tại đây

Sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 223/BVĐK-KHTH ngày 04/6/2019, đối chiếu với yêu cầu tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Sở Y tế Bắc Kạn đồng ý với Bản công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ các ngành/chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Điều dưỡng; Trung cấp Điều dưỡng, Trung cấp Dược, Y sỹ:

Tên cơ sở: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ công bố của Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện đa khoa tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ http://www.soyte.backan.gov.vn);

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe./.

Tải về văn bản của Sở Y tế tại đây

Tải về nội dung công bố của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại đây

Sau khi tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của cơ sở Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Pháp (Tải về hồ sơ công bố tại đây)

Đối chiếu với Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe,Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn công bố:

1. Cơ sở Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Pháp

Địa chỉ: Số 667, đường Kon Tum, Tổ 8b, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại: 0913 286 439

Đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (không có yếu tố nước ngoài) theo quy địnhtại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ công bố cơ sở Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Pháp đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: http://www.soyte.backan.gov.vn).

2. Sau khi Sở Y tế Bắc Kạn công bố, cơ sở Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Pháp được triển khai hoạt động khám sức khỏe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố./.

(Tải về công văn số 1197/VBCB-SYT của Sở Y tế tại đây)

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế