Leo Magazine - шаблон joomla Окна

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày  03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Dược phẩm
1 BYT-287018 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của bảo quản thuốc bãi bỏ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 02/2018/TT-BYT
2 BYT-287028 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của bảo quản thuốc bãi bỏ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BYT

Thực hiện Văn bản số 1169/STP-PBGDPL ngày 05/11/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm,thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trongphạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi (Gửi kẻm theo Thể lệ cuộc thi).

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi, đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có).

4. Báo cáo danh sách công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi về Sở Y tế trước ngày 24/12/2019 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vịquan tâm, phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả./.

Bộ Y tế ban hành các Quyết định hướng dẫn thực hiện các quy trình kỹ thuật như sau:

Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue”;

Quyết định số 3779/QĐ-BYT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0-72 tháng tuổi”.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 02 Quyết định trên./.

Ngày 19/9/2019, Sở Y tế Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 2140/KH-SYT về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình tổng hợp số liệu có ghi:

1. Tại Mục II. Nhu cầu tuyển dụng tại Kế hoạch số 2140/KH-SYT có ghi:

TT

Vị trí việc làm/Chức danh

nghề nghiệp

Mã số chức danh nghề nghiệp

Số lượng

cần tuyển

Tổng 60
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 27

Nay, Sở Y tế đính chính lại như sau:

TT

Vị trí việc làm/Chức danh

nghề nghiệp

Mã số chức danh nghề nghiệp

Số lượng

cần tuyển

Tổng 59
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 26

2. Tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 (Kèm theo Kế hoạch số 2140/KH-SYT ngày 19/9/2019 của Sở Y tế).

Tại cột 2, 3 Tổng cộng là 61; Sự nghiệp y tế: 61

Nay, Sở Y tế đính chính lại như sau:

Tại cột 2, 3 Tổng cộng là 59; Sự nghiệp y tế: 59

Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi theo Kế hoạch số 2140/KH-SYT ngày 19/9/2019 của Sở Y tế tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019./.

 

Tải về nội dung công văn của Sở Y tế tại đây

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế