Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Sở Y tế nhận được công văn số 02/VB-PKDKBK ngày 02/11/2020 về việc đăng ký danh sách người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Trung tâm Bắc Kạn.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 “Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề quy định tại khoản 2 Điều này”. Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 14, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cũng quy định rõ “Sở Y tế tiếp nhận việc đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý”.

Qua xem xét danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Trung tâm Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận danh sách bổ sung người hành nghề gồm 13 người hành nghề, 03 người làm việc tại Phòng khám đa khoa Trung tâm Bắc Kạn (danh sách kèm theo).

1. Danh sách bổ sung người hành nghề

hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn2
1 Hà Nhân Thịnh 000007/BK-CCHN KCB chuyên khoa Ngoại Các ngày trong tuần và T7-CN BS Trưởng phòng quản lý chung
2 Nguyễn Ánh Tuyết 000046/BK-CCHN KCB Nội –Tim mạch, siêu âm tổng quát Các ngày trong tuần và T7-CN

P. Trưởng phòng

BS Khám CK Nội tổng hợp, siêu âm

3 Tiêu Thị Vân Hạnh 000006/BK-CCHN

KCBNội,Tim mạch,

Tai- Mũi- Họng

Ngoài giờ hành chính BS Khám và tư vấn CK Nội, T-M-H
4 Mã Thiêm Lê 000008/BK-CCHN

KCBNội tim mach

chẩn đoánhình ảnh

Ngoài giờ hành chính BS Khám và tư vấn CK Nội, chẩn đoán hình ảnh
5 Lý Thị Hoa 000028/BK-CCHN KCB chuyên khoa Sản Ngoài giờ hành chính BS Khám, tư vấn, KHHGĐ CK Sản
6 Đinh Trường Giang 021226/CCHN-BQP

KCB CK Nội-

Nội soi tiêu hóa

Thứ 7 và chủ nhật BS Khám và tư vấn CK Nội, nội soi tiêu hóa
7 Cao Văn Tiệp 001444/BK-CCHN Bs CKI Ngoại Ngoài giờ hành chính

BS Khám và tư vấn CK Ngoại

8 Nguyễn Văn Dương 000339/BK-CCHN CKII-Gâymê hồi sức Ngoài giờ hành chính BS Khám và tư vấn CK Gây mê hồi sức
9 Nguyễn Thị Kim Hiền 000113/BK-CCHN KCB chuyên khoa Mắt Các ngày trong tuần và T7-CN

BS Khám và tư vấn CK Mắt

10 Nguyễn Thị Hồng Thái 001191/BK- CCHN

KCBchuyên khoa Nội/ Siêu âm

âm TQ

Ngoài giờ hành chính BS Khám và tư vấn CK Nội, Khớp, Siêu âm
11 Tống Lê Khánh Linh 001615/BK-CCHN Cử nhân sinh học Ngoài giờ hành chính Thực hiện các kỹ thuật về xét nghiệm y học
12 Nguyễn Hồng Thái 001587/BK-CCHN TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Ytế- Bộ Nội vụ Các ngày trong tuần và T7-CN Thực hiện y lệnh của BS tại PK
13 Hoàng Thị Mây 001876/BK-CCHN Y sĩ sản khoa Các ngày trong tuần và T7-CN Thực hiện y lệnh của BS tại PK

Tổng cộng: 13 người

 

       

 

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc:

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí làm việc4
1 Nguyễn Thạch Dương Kỹ sư CNTT Các ngày trong tuần và T7-CN Quản lý mạng tin học, máy tính của phòng khám
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Dược sĩ đại học Ngoài giờ hành chính Tư vấn thuốc điều trị
3 Nguyễn Thị Hải Yến Dược sĩ đại học Thứ 7 và chủ nhật Tư vấn thuốc điều trị
Tổng cộng: 03 người      

Với nội dung trên, Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Trạm Y tế xã Hiệp Lực

Người đứng đầu cơ sở: BS Đàm Thị Lợi

Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 877 049

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 01/TYT-HL ngày 04/11/2020
2. Bản kê khai nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 07/4/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Trạm Y tế xã Hiệp Lựcchịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Trạm Y tế thị trấn Đồng Tâm

Người đứng đầu cơ sở: BS Nguyễn Thị Mai Anh

Địa chỉ: Tổ 01, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 865 031

Email:

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 253/TB-TYT ngày 20/10/2020
2. Bản kê khai nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Trạm Y tế trị trấn Đồng Tâmchịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin Khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Người đứng đầu cơ sở: BS CKII Trần Văn Tuyến

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 0209 3878 140

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 916/TB-BVĐK ngày 28/10/2020
2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Sơ đồ khu vực tiêm chủng
4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng an toàn của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin Khoa Sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Ba Bể

Người đứng đầu cơ sở: BS CKII Âu Văn Thảo

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 0209 3876 530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 456/TB-TTYT ngày 24/9/2020
2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 24/9/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Ba Bể chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Trạm Y tế xã Thanh Thịnh

Người đứng đầu cơ sở: BS Triệu Thị Phiến

Địa chỉ: Thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 864 720

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 190/TB-TYT ngày 26/10/2020
2. Bản kê khai nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 26/10/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Trạm Y tế xã Thanh Thịnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế Bạch Thông

Người đứng đầu cơ sở: BS CKI Hoàng Thị Hà

Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 0946 511 828.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 16/TB-TTYT ngày 15/9/2020
2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 06/8/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế Bạch Thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

Page 1 of 4

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế