Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng khám đa khoa Đoàn Bình - Cơ sở tiêm chủng vắc xin.

Người đứng đầu cơ sở: BS Đồng Phúc Thống

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 0398 996 365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng ngày 17/8/2021
2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin

Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng khám đa khoa Đoàn Bình - Cơ sở tiêm chủng vắc xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Cơ sở điều trị Methadone huyện Bạch Thông, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo: Cơ sở điều trị Methadone huyện Bạch Thông

Người đứng đầu cơ sở: Bác sỹ Hoàng Thị Hà

Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 850 064

Thành phần hồ sơ:

1 Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác
2 Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị
3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị
4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị

Hồ sơ công bố Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận người đến điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, định kỳ báo cáo theo quy định./.

TT

TT danh sách các cơ sở thông báo do Sở Y tế quản lý

Loại hình cơ sở tiêm chủng Tên cơ sở tiêm chủng Địa chỉ Người đứng đầu Số Thông báo Ngày/tháng/năm
01 97 Công lập Trạm Y tế xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Hà Thị Hiền

01/TB-TYT

ngày 26/5/2021

02 98 Công lập Trạm Y tế xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Khau An, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Y s Nông Thị Ánh 01/TB-TYT ngày 10/6/2021
03 99 Công lập Trạm Y tế xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Mã Trung Thông 01/TB-TYT ngày 14/5/2021
04 100 Công lập Trạm Y tế xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Quản, xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nông Văn Hoan 01/TB-TYT ngày 01/6/2021
05 101 Công lập Trạm Y tế xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Rầy Ỏi, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Lâm Văn Nhượng 01/TB-TYT ngày 10/6/2021
06 102 Công lập Trạm Y tế xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Bản Vèn, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đình Tứ 01/TB-TYT ngày 11/6/2021
07 103 Công lập Trạm Y tế xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Háng Cáu, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Lâm Minh Dương 02/TB-TYT ngày 14/5/2021
08 104 Công lập Trạm Y tế xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Bùi Thị Sâm 01/TB-TYT ngày 10/6/2021
09 105 Công lập Trạm Y tế xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nông Văn Khánh 01/TB-TYT ngày 26/5/2021
10 106 Công lập Trạm Y tế xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Bản Giang, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Dinh 01/TB-TYT ngày 11/5/2021
11 107 Công lập Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Quan Làng, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Lâm Thị Hiến 01/TB-TYT ngày 20/5/2021
12 108 Công lập Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Deng, xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Trương Thị Thủy 02/TB-TYT ngày 09/6/2021
13 109 Công lập Trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Bs Nông Thị Ánh 01/TB-TYT ngày 26/5/2021
14 110 Công lập Trạm Y tế xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Trí Dư 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
15 111 Công lập

Trạm Y tế xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Văn Thuấn 12/TB-TYT ngày 27/5/2021
16 112 Công lập

Trạm Y tế xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Tô Hữu Long 02/TB-TYT ngày 28/5/2021
17 113 Công lập Trạm Y tế xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Oóc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Ma Thị Hân 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
18 114 Công lập Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Trung Tâm, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Thị Huệ 03/TB-TYT ngày 28/5/2021
19 115 Công lập Trạm Y tế xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Trần Thị Sắc 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
20 116 Công lập Trạm Y tế xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Tải, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nông Thị Huệ 07/TB-TYT ngày 28/5/2021
21 117 Công lập Trạm Y tế xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Tham Thẩu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Lã Thị Lý 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
22 118 Công lập Trạm Y tế xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Mã Thế Nghĩa 02/TB-TYT ngày 28/5/2021
23 119 Công lập Trạm Y tế xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Tông, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Triệu Thị Sâm 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
24 120 Công lập

Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Triệu Đình Tiệp 06/TB-TYT ngày 28/5/2021
25 121 Công lập

Trạm Y tế xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Lèng Thị Duyệt 09/TB-TYT ngày 28/5/2021
26 122 Công lập Trạm Y tế xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Văn Hùng 01/TB-TYT ngày 28/5/2021
27 123 Công lập Trạm Y tế xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Lược, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Lợi 23/TB-TYT ngày 28/5/2021
28 124 Công lập Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Lý Thị Ngân 02/TB-TYT ngày 28/5/2021
29 125 Công lập Trạm Y tế xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Ong 02/TB-TYT ngày 27/5/2021
30 126 Công lập Trạm Y tế xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Lưu Thị Thấm 18/TB-TYT ngày 28/5/2021
31 127 Công lập Trạm Y tế xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Pác Cộp, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Văn Khử 18/TB-TYT ngày 28/5/2021
32 128 Công lập Trạm Y tế xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Hoa 36/TB-TYT ngày 28/5/2021
33 129 Công lập Trạm Y tế xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Triệu Văn Trọng 03/TB-TYT ngày 28/5/2021

 

Tổng cộng: 33 cơ sở công bố đến tháng 7/2021.

Tổng cơ sở tiêm chủng tỉnh Bắc Kạn quản lý là 129 cơ sở.            

   

Đối chiếu với Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của Trung tâm Y tê huyện Bạch Thông, cụ thể như sau:

Tên cơ sở công bố:Trung tâm Y tê huyện Bạch Thông

Người đứng đầu cơ sở: BS CKI Hoàng Thị Hà

Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 850 064

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh số 122/BK-GPHĐ ngà 14/9/2020
2. Danh sách người tham gia khám sức khỏe ngày 28/5/2021
3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
4. Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK số 357/BC-TTYT ngày 28/5/2021

Hồ sơ công bố cơ sở Trung tâm Y tê huyện Bạch Thông đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: http://www.soyte.backan.gov.vn).

Sau khi Sở Y tế Bắc Kạn công bố, Trung tâm Y tê huyện Bạch Thôngđược triển khai hoạt động khám sức khỏe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố./.

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Y tế Bắc Kạn thông báo và đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/ gồm 01 cơ sở (bổ sung) đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 01/02/2020 như sau:

TT

 

TT danh sáchcác cơ sở thông báo do Sở Y tế quản lý

Loại hình cơ sở tiêm chủng Tên cơ sở tiêm chủng Địa  chỉ Người đứng đầu Ngày/tháng/năm Thông báo
01 29 Tư nhân

Phòng khám Nội tổng hợp Bảo Ngọc - Cơ sở tiêm chủng Vắc xin

Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

BS CKI

Đoàn Văn Bình

Ngày 19/01/2021

 

Tổng cộng: 01 cơ sở

     

Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

THÔNG BÁO

Danh sách cơ sơ công bố đủ điều kiện cơ sở tiêm chủng

(đến ngày 07/01/2021)

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Y tế Bắc Kạn thông báo và đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/ gồm 25 cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 07/01/2020 như sau:

 

TT Loại hình cơ sở tiêm chủng Tên cơ sở tiêm chủng Địa  chỉ Người đứng đầu Số Thông báo Ngày/tháng/năm
1 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. BS CKI Hoàng Thị Hà Số 16/TB-TTYT ngày 15/9/2020
2 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. BS CKII Âu Văn Thảo Số 456/TB-TTYT ngày 24/9/2020
3 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn Số 98, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. BS CKII Nguyễn Tiến Tôn Số 232/TB-KSBT ngày 26/4/2018
4 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. BS CKII Trần Văn Tuyến Số 916/TB-BVĐK ngày 28/10/2020
5 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Mố, trị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Ths. Hoàng Xuân Sơn Số 1915/TB-TTYT ngày 16/12/2020
6 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Mố, trị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Ths. Hoàng Xuân Sơn Số 1887/TB-TTYT ngày 10/12/2020
7 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. BS Vi Văn Chấn Số 45/TB-TTYT ngày 20/11/2020
8 Công lập Phòng tiêm chủng vắc xin khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. BS Vi Văn Chấn Số 44/TB-TTYT ngày 20/11/2020
9 Công lập Trạm Y tế xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Lẹng, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. BS Nông Văn Nghĩa Số 57a/TB-TTYT ngày 15/9/2020
10 Công lập Trạm Y tế xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Thôn Còi Mò, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. BS Nguyễn Văn Dũng Số 280/TB-TYT ngày 15/9/2020
11 Công lập Trạm Y tế xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đình Tuyến Số 63/TB-TYT ngày 04/12/2020
12 Công lập Trạm Y tế xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Khau Ràng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn BS Nông Thị Bởi Số 105/TB-TYT ngày 07/12/2020
13 Công lập Trạm Y tế xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Roòng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn BS Trần Thị Lợi Số 236/TB-TYT ngày 14/12/2020
14 Công lập Trạm Y tế xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. BS Triệu Thị Phiến Số 190/TB-TYT ngày 26/10/2020
15 Công lập Trạm Y tế xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn BS Vũ Văn Hùng Số 85/TB-TYT ngày 17/12/2020
16 Công lập Trạm Y tế xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn BS Trần Khắc Lộc Số 69/TB-TYT ngày 07/12/2020
17 Công lập Trạm Y tế thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tổ 01, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. BS Nguyễn Thị Mai Anh Số 253/TB-TYT ngày 20/10/2020
18 Công lập Trạm Y tế xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Hoáng, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn BS Ma Thị Hằng Số 782/TB-TYT ngày 08/12/2020
19 Công lập Trạm Y tế xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực,  huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. BS Đàm Thị Lợi Số 01/TB-TYT ngày 04/11/2020
20 Công lập Trạm Y tế xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Khu Chợ, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Bác sĩ Phan Văn Ngọc Số 04/TB-TYT ngày 13/11/2020
21 Công lập Trạm Y tế xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Khon, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Bác sĩ Hoàng Văn Huấn

Số 01/TB-TYT ngày 26/10/2020
22 Công lập Trạm Y tế xã thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Y sỹ Hoàng Ngọc Tuân Số 01/TB-TYT ngày 28/10/2020
23 Công lập Trạm Y tế xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Thôn Thôm Khinh, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Y sỹ Bế Văn Chấn Số 01/TB-TYT ngày 29/10/2020
24 Tư nhân Phòng khám Nội tổng hợp Huế Loan- Cơ sở tiêm chủng Vắc xin tư nhân Bắc Kạn, Tổ 9A phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn Số 286, tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn BS Lương Văn Huế Số 01/CB-PK ngày 18/11/2019
25 Tư nhân Phòng Tiêm chủng vắc xin Mai Thúy Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn BS CKI  Mai Thị Thúy Số 01/CB-PK ngày 19/3/2020
Tổng cộng: 25 cơ sở

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêmchủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin khoa Ngoại Sản Trung tâm Y tế huyện Na Rì

Người đứng đầu cơ sở: BS Vi Văn Chấn

Địa chỉ: Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 884 143

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 44/TB-TTYT ngày 20/11/2020
2. Bản kê khai nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 20/11/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin khoa Ngoại Sản Trung tâm Y tế huyện Na Rì chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêmchủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Na Rì

Người đứng đầu cơ sở: BS Vi Văn Chấn

Địa chỉ: Tổ Nhân dân Pàn Chầu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02093 884 143

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 45/TB-TTYT ngày 20/11/2020
2. Bản kê khai nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở tiêm chủng ngày 18/11/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận tập huấn tiêm chủng của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được tiếp tục thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Na Rì chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

Page 1 of 5

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế