Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Cơ sở điều trị Methadone huyện Chợ Mới, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo: Cơ sở điều trị Methadone huyện Chợ Mới

Người đứng đầu cơ sở: Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Xuân Sơn

Địa chỉ: Bản Tèng, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 02813 865 848.

Thành phần hồ sơ:

1 Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác
2 Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị
3 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị
4 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị

Hồ sơ công bố Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn về tính chính xác, trung thực của hồ sơ công bố. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận người đến điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, định kỳ báo cáo theo quy định./.

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sở Y tế Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, cụ thể như sau:

Tên cơ sở thông báo:Phòng Tiêm chủng vắc xin Mai Thúy

Người đứng đầu cơ sở: BSCKI Mai Thị Thúy

Địa chỉ: Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ: 0912 901 992. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng số 01/CB-PK ngày 19/3/2020
2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở tiêm chủng vắc xin
3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng kỹ hộ kinh doanh ngày 18/3/2020
4. Bản sao có chứng thực Văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề của cán bộ, nhân viên tại cơ sở tiêm chủng.

Cơ sở được thực hiện hoạt động tiêm chủng kể từ ngày Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Kạn tại địa chỉ: http://soyte.backan.gov.vn/.

Người đứng đầu Phòng Tiêm chủng vắc xin Mai Thúy chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và việc tự công bố Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng do mình phụ trách./.

 

Tải về bản tự công bố của đơn vị tại đây

KẾ HOẠCH

Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch Thẩm định các cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập) để cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động theo quy định, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Thẩm định để hoàn thành việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn do Sở Y tế quản lý theo đúng thủ tục quy định của Bộ Y tế.

- Để đảm bảo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh có đủ tất cả các điều kiện hoạt động theo quy định.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

Thẩm định các điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các văn bản quy định về cấp Giấy phép hoạt động cụ thể gồm:

- Hồ sơ pháp lý (các giấy tờ có liên quan đến cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế,…).

- Tổ chức bộ máy: quy mô hoạt động, bộ phận chuyên môn.

- Hồ sơ nhân sự: Người hành nghề, người làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh.

- Cơ sở vật chất: Tổng diện tích cơ sở, số khoa, phòng, bộ phận, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy,

- Thiết bị y tế: thống kê đầy đủ các thiết bị y tế tại cơ sở.

- Phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật chuyên môn.

- Thực hiện các quy định về quảng cáo, niêm yết giá thuốc, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

- Công tác vệ sinh môi trường (hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước, quy trình xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải y tếcủa cơ sở).

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN THẨM ĐỊNH

Theo Quyết định số 131/QĐ-SYT ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THẨM ĐỊNH

1. Địa điểm: Tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn (khi các cơ sở có Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động).

2. Thời gian: Từ tháng 01 năm 2020 đến hết 31 tháng 12 năm 2020.

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Kinh phí được đảm bảo từ nguồn thu cấp chứng chỉ, cấp giấy phép hoạt động; năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Y tế:

Bố trí xe ô tô phục vụ Đoàn Thẩm định theo đúng thời gian, địa điểm trong kế hoạch này.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Đảm bảo kinh phí xăng xe, tiền ngủ, công tác phí cho Đoàn thẩm định theo quy định.

3. Đoàn thẩm định Sở Y tế

- Trưởng Đoàn thẩm định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo các nội dung thẩm định đúng các văn bản hướng dẫn quy định về cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

- Thư ký Đoàn thẩm định có trách nhiệm thông báo lịch trình thẩm định đến các thành viên Đoàn thẩm định và cơ sở khám, chữa bệnh được thẩm định.

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh được thẩm định: Chuẩn bị đầy đủ các nội dung sẽ được thẩm định.

Trên đây là kế hoạch Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Đề nghị các đơn vị và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ về Sở Y tế Bắc Kạn (Phòng Nghiệp vụ Y ) SĐT: 0209 3870 578 để được hướng dẫn, giải đáp./.

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế Bắc Kạn thông báo danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng, nội dung cụ thể:

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Thời gian công bố

1

Phòng khám nội tổng hợp Huế Loan

Số 285, tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tháng 11/2019

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo Sở y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn, việc bổ sung thêm Bác sỹ và chữ ký của BS tham gia khám, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu tại Phòng khám đa khoa của đơn vị (có phụ lục chi tiết gửi kèm).

Page 1 of 2

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế