Leo Magazine - шаблон joomla Окна

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, thông báo nội dung thông tin công bố công khai, về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Ông Nguyễn Văn Dũng

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          - Nghề nghiệp: Dược sĩ phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Minh Tân 1

          - Hành vi vi phạm: Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

          (Kèm theo bản sao Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định: .

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Văn phòng Sở Y tế, có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên, lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

                                                                                                                                        

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, thông báo nội dung thông tin công bố công khai, về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau:

          1. Nội dung thông tin công khai

          - Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Hà Thị Long Huệ

          - Nơi ở hiện tại: Tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

          - Nghề nghiệp: Dược sĩ phụ trách chuyên môn Quầy thuốc Long Huệ

          - Hành vi vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua, bán thuốc theo quy định của pháp luật.

Quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 37, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

          Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức xử phạt bổ sung: Không

          Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

          (Kèm theo bản sao Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 17/01/2020 của Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn)

          2. Thời gian thực hiện Quyết định:

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

          3. Văn phòng Sở Y tế, có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin công khai nêu trên, lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định./.

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế