Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện kế hoạch đánh giá định kỳ, việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc năm 2019 (GPP) được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế sẽ tổ chức đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP cho các cơ sở bán lẻ thuốc khi nhận được hồ sơ đề nghị của các cơ sở.

Tuy nhiên, đến ngày 25/9/2019 còn 06 cơ sở (có danh sách đính kèm) chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ, việc duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở nêu trên báo cáo giải trình, về việc chưa nộp hồ sơ đánh giá định kỳ về Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: 02093.878.180 trước ngày 10/10/2019.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện.

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC CHƯA NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

STT Tên cơ sở Địa chỉ Người phụ trách chuyên môn về dược Thời hạn hiệu lực GPP
1 Nhà thuốc Mã Chiêm Đông Lẻo, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn Mã Thị Chiêm 12/8/2019
2 Quầy thuốc Thành Chung Pò Đon, Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn Nông Thành Chung 12/8/2019
3 Quầy thuốc Đình Danh Bản Quân, Bằng Phúc, Chợ Đồn, Bắc Kạn La Đình Danh 12/8/2019
4 Quầy thuốc tư nhân Bản Duồn, Quảng Bạch, Chợ Đồn, Bắc Kạn Nông Thị Uyển 12/8/2019
5 Quầy thuốc số 11- CTCPD Bắc Kạn Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn Nguyễn Thị Bích Hường 12/8/2019
6 Quầy thuốc Minh Quân Nà Liềng, Quân Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn Nguyễn Thị Thúy 28/9/2019
  Tổng 06 cơ sở      

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế