Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Sáng 01/2, TP. Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng dự phòng một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho người dân, vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Ban CSSK ban đầu tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm.

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 02/QĐ-TTPVHCC ngày 14/8/2019 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Sở Y tế thông báo:

Kể từ ngày 16/9/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế được chuyển đến thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà Bưu điện tỉnh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn (trừ những TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Hội đồng Giám định Y khoa sẽ tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn theo phụ lục 1 đính kèm).

          Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết để thuận tiện trong liên hệ, phối hợp công tác./.

 

Tải về văn bản thông báo tại đây

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Căn cứ Công văn số 1538/UBND-NCPC ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018,

          Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, Sở Y tế xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại Kế hoạch số 1838/KH-SYT ngày 12/8/2019 về việcCải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

           Tải về nội dung Kế hoạch tại đây.

Page 1 of 2

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế