Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện Công văn số 1841/SYT-NVY ngày 13 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn đăng ký danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn báo cáo thay đổi về nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN
2. Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Trực từ 11h30 -13h30 và từ 17h đến 7h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Trực từ 12h00 -13h00 và từ 16h30 đến 7h30; 5 ngày/tuần; Thứ 7, chủ nhật các tua trực, kíp trực 24/24h.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn Ghi chú 
1 Phùng Đức Thanh 000266/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Trực từ 11h30 -13h30 và từ 17h đến 7h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Trực từ 12h00 -13h00 và từ 16h30 đến 7h30; 5 ngày/tuần; Thứ 7, chủ nhật các tua trực, kíp trực 24/24h. Bác sỹ - Khoa y học cổ truyền & Phục hồi chức năng Bác sỹ chuyển đến
2 Đinh Thị Hà  Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Trực từ 11h30 -13h30 và từ 17h đến 7h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Trực từ 12h00 -13h00 và từ 16h30 đến 7h30; 5 ngày/tuần; Thứ 7, chủ nhật các tua trực, kíp trực 24/24h. Điều dưỡng - Khoa truyền nhiễm Điều dưỡng chuyển đến
3 Triệu Văn Tựu 000620/BK-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Trực từ 11h30 -13h30 và từ 17h đến 7h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Trực từ 12h00 -13h00 và từ 16h30 đến 7h30; 5 ngày/tuần; Thứ 7, chủ nhật các tua trực, kíp trực 24/24h. Điều dưỡng - Khoa Hồi sức tích cực & chống độc Điều dưỡng chuyển đến
4 Châm Thị Ngân 000040/BK-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội  Mùa hè: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Trực từ 11h30 -13h30 và từ 17h đến 7h; Mùa đông: Sáng từ 7h30 - 12h00; Chiều từ 13h00 - 16h30; Trực từ 12h00 -13h00 và từ 16h30 đến 7h30; 5 ngày/tuần; Thứ 7, chủ nhật các tua trực, kíp trực 24/24h. Bác sỹ - Khoa Ung bướu & giải phẫu bệnh Bác sỹ nghỉ hưu 

 

TT Họ và tên Tên cơ sở khám bệnh, khám bệnh Mã định danh y tế (mã số BHYT) Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi HĐCM bổ sung Số GCN đã được tập huấn Ngày cấp giấy chứng nhận đã được tập huấn
1 Lý Thị Nhung Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 0609000411 001027/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 2050/2021-B45 24/9/2021
2 Phùng Thị Trang Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 0620180699 001797/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 6010/2022-B45 08/7/2022

 

Căn cứ nội dung thanh quyết toán chuyên đề 9 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới về việc thực hiện kỹ thuật Siêu âm khớp, Siêu âm phần mềm không đúng theo Quyết định 654/QĐ-BYT ngày 24/2/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành kỹ thuật khám, chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp, cụ thể người thực hiện kỹ thuật là Bác sỹ chuyên khoa 1 Chẩn đoán hình ảnh là không đúng theo hướng dẫn tại Quyết định này.

Do vậy, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đã rà soát, chỉ định người thực hiện kỹ thuật Siêu âm khớp, Siêu âm phần mềm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tin nhân lực thực hiện:

1. Họ và tên: Ma Văn Sảng

2. Năm sinh: 1968

3. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I Nội khoa.

4. Chứng chỉ liên quan:

+ Siêu âm tổng quát.

+ Tim mạch - khớp.

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm khớp và Siêu âm phần mềm từ ngày 01/12/2022.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính gửi Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới biết và thanh toán chi phí dịch vụ theo quy định.

Trên đây là thông báo về nhân lực thực hiện kỹ thuật Siêu âm khớp và Siêu âm phần mềm tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới./.

STT Họ và tên Tên cơ sở KCB Mã định danh Y tế (Mã số BHXH) Số chứng chỉ hàn nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn bổ sung Số GCN đã được tập huấn Ngày cấp giấy chứng nhận
1 Nguyễn Đình Tuyến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005334 000174/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
2 Ma Thị Hạnh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005345 000166/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
3 Hoàng Diễm Ánh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0613000301 001325/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
4 Lê Thanh Sơn Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8005000772 000169/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
5 Ma Văn Lịch Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0615000324 001471/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
6 Phùng Văn Hưng Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8002000756 000161/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
7 Phạm Thúy Quỳnh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0614000301 001327/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
8 Hà Thị Ngoan Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0613000473 001960/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
9 Nông Thị Lan Hương Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

0620302520

002116/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
10 Triệu Đức Trường Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8005000794 001131/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
11 Nông Thị Nghĩa Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005348 000120/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
12 Hà Thị Lựu Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8005000793 001135/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
13 Ma Thị Hằng Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0608000940 000131/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
14 Hoàng Văn Tinh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005349 001132/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
15 Nguyễn Xuân Giang Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005336 000144/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
16 Ma Thị Thanh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8000001212 000138/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
17 Phạm Thanh Dung Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8006001541 001133/BK-CHHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
18 Nguyễn Thị Mai Anh Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8000001214 000140/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
19 Trần Thị Lợi Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

8099005342

000143/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
20 Hà Đức Chí Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

8099005339

000137/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
21 Lèng Thị Nha Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

8099005347

000041/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
22 Triệu Thị Phiến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

8000001222

000139/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
23 Hà Văn Kiêu Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

1697007111

000136/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
24 Trần Khắc Lộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

8000001205

000147/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
25 Nguyễn Đình Hạc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0613000459 001944/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 335/C43.03 20/10/2022
26 Đặng Phúc Hiếu Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005346 000130/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 5979/2022-B45 08/07/2022
27 Nông Thị Bởi Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 0609000356 000163/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 5977/2022-B45 08/07/2022
28 Nông Văn Hiệp Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8099005335 000146/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 5978/2022-B45 08/07/2022
29 Phạm Quang Toàn Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8000001211 000141/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 5976/2022-B45 08/07/2022
30 Vũ Văn Hùng Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 8000001219 000142/BK-CCHN Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao 5975/2022-B45 08/07/2022

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨCTRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC.

2. Địa chỉ: Số nhà 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Hàng ngày từ 7 giờ 00 đến 22 giờ 00, từ thứ 2 đến chủ nhật (07 ngày /tuần).

4. Danh sách đăng ký bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Số TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn Ghi chú
       1            Hà Duy Tùng 002125/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

- Buổi sáng từ 7h00-11h30

- Buổi chiều từ 13h30-17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00-22h00 (thứ 7, chủ nhật)      

   ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h -22h

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Phòng khám Đa khoa

Từ ngày

19/12 /2022

       2            Mã Thị Chiêm 110/BK-CCHND Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Nhà thuốc, Quầy thuốc; Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; Tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng từ 7h00-11h30

- Buổi chiều từ 13h30-17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00-22h00 (thứ 7, chủ nhật)      

   ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h -22h

Dược sĩ Đại học – Quầy thuốc

Từ ngày

19/12 /2022

Ấn định danh sách: 02 người.

1. Tên cơ sở nộp hồ sơ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨC

2. Địa chỉ: Số nhà 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trực thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0888.266.189;                 Số Fax: ...............................

Email (nếu có): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám sức khỏe: Từ 7giờ 00 đến 22 giờ 00;

        Từ thứ 2 đến chủ nhật.

4. Danh sách người thực hiện khám sức khỏe:

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Vị trí chuyên môn2
I KHÁM THỂ LỰC  
       1            Hà Duy Tùng 002125/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Khám Thể lực

Phòng khám Đa khoa

II KHÁM LÂM SÀNG
1 Nội khoa
1
2 Ngoại khoa
1 Hà Duy Tùng 002125/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Khám

Ngoại khoa

Phòng khám Đa khoa

3   Sản phụ khoa
1
4 Mắt:
1
5 Tai-Mũi-Họng
1
6 Răng-Hàm-Mặt
1
7 Da liễu
1
III KHÁM CẬN LÂM SÀNG
1   Xét nghiệm máu
1
2 Xét nghiệm nước tiểu
1
3 Chẩn đoán hình ảnh:
1
IV KẾT LUẬN
1

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨC

2. Địa chỉ: Số nhà 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Hàng ngày từ 7 giờ 00 đến 19 giờ 30, từ thứ 2 đến chủ nhật (7 ngày /tuần).

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Số TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn
         1              Bế Ngọc Minh  000326/BK -CCHN   Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

- Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

- Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Bác sĩ KBCB đa khoa, chuyên khoa CĐHA

- Giám đốc phòng khám Đa khoa Việt Đức

         2              Bế Thị Huệ 000322/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợp

- Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

- Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội

- Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn PKĐK

Việt Đức.

- Phụ trách phòng khám Nội khoa

         3              Nguyễn Thị Nga 000039/BK -CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa KHHGĐ

- Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

- Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản phụ khoa

- Phụ trách phòng khám Sản khoa

         4              Hà Sỹ Tưng 000334/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng

- Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

- Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

- Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT, PHCN

- Phụ trách phòng khám YHCT - PHCN

         5              Hoàng Văn Hùng 000347/BK -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

- Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

- Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

- Bác sĩ KBCB chuyên khoa CĐHA

- Phụ trách phòng Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

         6              Bàn Long Kính 002111/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

- Buổi sáng từ 7h00-11h30

- Buổi chiều từ 13h30-17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00-22h00 (thứ 7, chủ nhật)

ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h - 22h

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Phụ trách Phòng khám bệnh Đa khoa

         7              Lý Thị Nga Bảy  003106/LĐ -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

- Bác sĩ KBCB Đa khoa

- Phòng khám bệnh Đa khoa.

         8              Hà Duy Tùng 002125/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

- Buổi sáng từ 7h00-11h30

- Buổi chiều từ 13h30-17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00-22h00 (thứ 7, chủ nhật)

ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h - 22h

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Phòng khám Đa khoa

         9              Đinh Thị The 001391/BK-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Điều Dưỡng

     10              Lưu Thị Thu Huế 001307/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 12/2011/ TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Hộ sinh
     11              Triệu Thị Xiêm 000485/BK -CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Kỹ thuật viên

- Phòng Xét nghiệm

     12              Đinh Hoàng Thưởng 000501/BK -CCHN Thực hiện chuyên môn về Vật lý trị liệu

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Kỹ thuật viên

- Phòng

PHCN - VLTL

     13              Hoàng Thị Mong 002070/BK -CCHN Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nhề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Y sĩ

- Phòng khám Răng

     14              Đinh Ngọc Lân 001856/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Điều Dưỡng

     15              Triệu Đình Tùng 001271/BK -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Y học cổ truyền

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Ysĩ

- Phòng Châm cứu

     16              Bàn Thị Lệ 002069/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Điều Dưỡng
     17              Bàn Thị Kiều 002079/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Điều Dưỡng
     18              Hoàng Thị Nga 003085/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Điều Dưỡng
     19              Mã Thị Chiêm 110/BK-CCHND Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Nhà thuốc, Quầy thuốc; Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm; Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp;Tủ thuốc trạm y tế

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Dược sĩ đại học - Quầy thuốc
     20              Chu Thị Bảy 445/CCHN-D-SYT-BK Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc

Buổi sáng từ

7h00 - 11h30p

Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

Dược sĩ

- Quầy thuốc

     21              Nguyễn Đình Viện 000345/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Tâm thần kinh

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30,

- Buổi chiều từ

17h00 đến 22h00

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h00

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Tâm thần kinh

- Bác sĩ Phòng khám Nội khoa

     22              Hoàng Thị Định 000058/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội, YHCT, Thăm dò chức năng

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30,

- Buổi chiều từ

17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h00

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa YHCT, Chuyên khoa Nội, chuyên khoa TDCN

- Bác sĩ Phòng khám Nội, PK YHCT, Phòng TDCN, Nội soi tiêu hóa.

     23              Đoàn Mạnh Linh 001863/BK   –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30,

- Buổi chiều từ

17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h00

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt - Bác sĩ Phòng khám Răng
     24              Đinh Mạnh Cường 000056/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Nhãn khoa; Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý YHGĐ

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30, buổi chiều từ

17h00 đến 22h00

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h00

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Đa khoa; Chuyên khoa Nhãn khoa và Y học gia đình - Bác sĩ Phòng khám Đa khoa
     25              Nguyễn Văn Dương 000399/BK -CCHN Khám bệnh, chưa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30,

- Buổi chiều từ

17h00 đến 22h00

(Thứ 2 đến thứ 6)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Gây mê hồi sức

- Bác sĩ Phòng Nội soi tiêu hóa

     26              Ma Ngọc Tuấn 001622/BK -CCHN

Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- Buổi sáng từ

11h30 -13h30,

buổi chiều từ

17h00 đến 22h00

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h00

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa CĐHA

- Bác sĩ Phòng khám Siêu âm CĐHA

     27              Trương Minh Luân 001842/BK-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

- Buổi sáng từ 11h30- 13h30

- Buổi chiều từ 17h00-22h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h00

ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h - 22h00

(thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa

Tai - Mũi - Họng

Bác sĩ Phòng khám Tai mũi họng

     28              Hà Thị Ngâm Anh

00478/ BK

- CCHN

Thực hiện các kỹ thuật     chuyên môn về xét nghiệm

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều

từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 14h;

Ca 2: từ 14h-22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Cử nhân Xét nghiệm Y học

- Phòng Xét Nghiệm

     29              Hoàng Quốc Toản

000554/

BKCCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30

- Buổi chiều từ 17h00 - 22h00

(thứ 2 đến thứ 6)

- Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

ca 1: từ 7h - 15h;

ca 2 từ 15h - 22h

Cử nhân Xét nghiệm Y học

- Phòng Xét Nghiệm


5. Danh sách đăng ký người làm việc3:

Số TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí làm việc4
        1              Châm Thị Bích Vân Cử nhân Tài chính ngân hàng 

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách Phòng Tài chính, kế toán 
        2              Lục Thị Thùy Trang Cử nhân Kinh tế

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kế toán - Phòng Tài chinh, kế toán  
        3              Lý Thị Hiệu

Trung cấp

Kế toán Thương mại

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kế toán - Phòng Tài chinh, kế toán  
        4              Chu Thị Ánh Trung cấp mầm non 

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách Phòng Hành chính, KHTH, Marketing
        5              Trịnh Thị Việt Cử nhân Điều dưỡng

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

- Thực hành tại phòng khám

        6              Phạm Thị Thu Hằng Cao đẳng hộ sinh

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

- Thực hành tại phòng khám

        7              Dương Thu Phượng Cử nhân Điều dưỡng

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

- Thực hành tại phòng khám

STT Họ tên Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh Mã định danh y tế (Mã số BHXH) Số CCHN Phạm vi HĐ CM bổ sung Số GCN đã được tập huấn Ngày cấp GCN đã được tập huấn
1
Hà Văn Hữu Trung tâm Y tế huyện Ba Bể 0615000205 001446/BK-CCHN KCB Lao 7679/2022-B45 12/08/2022
2 Vy Thị Tiệm Trạm Y tế xã Cao Thượng 0608001856 001773/BK-CCHN KCB Lao 7680/2021-B45 8/12/2022

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT ĐỨC

2. Địa chỉ: Số nhà 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 Hàng ngày từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 00, từ thứ 2 đến chủ nhật (7 ngày /tuần).

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Số TT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Phạm vi hoạt động chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí chuyên môn
                1            1 Bế Ngọc Minh  000326/BK -CCHN   Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Bác sĩ KBCB đa khoa, chuyên khoa CĐHA

- Giám đốc phòng khám Đa khoa Việt Đức

                2            2 Bế Thị Huệ 000322/BK-CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợp

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội

- Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn PKĐK

Việt Đức.

- Phụ trách phòng khám Nội khoa

                3            3 Nguyễn Thị Nga 000039/BK -CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa KHHGĐ

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản phụ khoa

- Phụ trách phòng khám Sản khoa

                4            4 Hà Sỹ Tưng 000334/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

- Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT, PHCN

- Phụ trách phòng khám YHCT - PHCN

                5            5 Hoàng Văn Hùng 000347/BK -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Buổi sáng từ 7h00 - h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

- Bác sĩ KBCB chuyên khoa CĐHA

- Phụ trách phòng Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

                6            6 Lý Thị Nga Bảy  003106/LĐ -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ

13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h-22h

- Bác sĩ KBCB Đa khoa

- Phụ trách, phòng khám Đa khoa.

                  7            Đinh Thị The 001391/BK-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Điều Dưỡng

                8            7 Lưu Thị Thu Huế 001307/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 12/2011/ TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

- Hộ sinh

- Phụ trách Hộ sinh, Điều Dưỡng, KTV

                9            8 Triệu Thị Xiêm 000485/BK -CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Kỹ thuật viên

- Phòng Xét nghiệm

            10            9 Đinh Hoàng Thưởng 000501/BK -CCHN Thực hiện chuyên môn về Vật lý trị liệu

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Kỹ thuật viên

- Phòng

PHCN - VLTL

          11            10 Hoàng Thị Mong 002070/BK -CCHN Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nhề nghiệp, bác sỹ, bác sỹ dự phòng, y sỹ

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Y sĩ

- Phòng khám Răng

          12            11 Đinh Ngọc Lân 001856/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Điều Dưỡng

          13            12 Triệu Đình Tùng 001271/BK -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Y học cổ truyền

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Ysĩ

- Phòng Châm cứu

          14            14 Bàn Thị Lệ 002069/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Điều Dưỡng
          15            15 Bàn Thị Kiều 002079/BK -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Điều Dưỡng
          16            16 Hoàng Thị Nga 003085/BK -CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h

(thứ 7, chủ nhật)

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

Điều Dưỡng
          17            17 Chu Thị Bảy 445/CCHN-D-SYT-BK Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc

Buổi sáng từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều từ 13h30 - 17h00

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Từ 7h00 - 22h (thứ 7, chủ nhật) Ca 1: từ 7h - 15h; Ca 2: từ 15h - 22h

Dược sĩ

- Quầy thuốc

          18            18 Nguyễn Đình Viện 000345/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Tâm thần kinh

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30p; buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Tâm thần kinh

- Bác sĩ Phòng khám Nội khoa

          19            19 Hoàng Thị Định 000058/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội, YHCT, Thăm dò chức năng

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa YHCT, Chuyên khoa Nội, chuyên khoa TDCN

- Bác sĩ Phòng khám Nội, PK YHCT, Phòng Nội soi tiêu hóa.

          20            20 Đoàn Mạnh Linh 001863/BK   –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

- Buổi sáng

từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt - Bác sĩ Phòng khám Răng
          21            21 Đinh Mạnh Cường 000056/BK –CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Nhãn khoa; Chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý YHGĐ

- Buổi sáng

từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB Đa khoa; Chuyên khoa Nhãn khoa và Y học gia đình - Bác sĩ Phòng khám Đa khoa
          22            23 Nguyễn Văn Dương 000399/BK -CCHN Khám bệnh, chưa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức

Buổi sáng từ 11h30 - 13h30, buổi chiều từ 17h đến 22h

(Thứ 2 đến thứ 6)

Bác sĩ KBCB Chuyên khoa Gây mê hồi sức

- Bác sĩ Phòng Nội soi tiêu hóa

          23            25 Ma Ngọc Tuấn 001622/BK -CCHN Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

- Buổi sáng

từ 11h30 - 13h30; buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Bác sĩ KBCB chuyên khoa CĐHA

- Bác sĩ Phòng Siêu âm

              24            Hà Thị Ngâm Anh

00478/ BK

- CCHN

Thực hiện các kỹ thuật     chuyên môn về xét nghiệm

Buổi sáng từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều từ 17h đến 22h (thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h Ca 1: từ 7h - 15h; Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật)

Cử nhân Xét nghiệm Y học

- Phòng Xét Nghiệm

              25            Đỗ Văn chung

001692/ BK

- CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hình ảnh Y học

- Buổi sáng từ 11h30 - 13h30p, buổi chiều từ 17h đến 22h

(thứ 2 đến thứ 6).

- Từ 7h00 - 22h

Ca 1: từ 7h - 15h;

Ca 2: từ 15h - 22h

(Thứ 7, chủ nhật))

Cử nhân

Hình ảnh Y học

- Phòng chụp XQ

5. Danh sách đăng ký người làm việc3:

Số TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí làm việc4
         1            Châm Thị Bích Vân Cử nhân Tài chính ngân hàng 

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách Phòng Tài chính, kế toán 
         2            Lý Thị Hiệu Trung cấp kế toán thương mại

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phòng Tài chính, kế toán 
         3            Chu Thị Ánh Trung cấp mầm non 

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách Phòng Hành chính, KHTH, Marketing
         4            Lương Thị Dung Cử nhân Luật

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Nhân viên - Phòng Hành chính, KHTH, Marketing
         5            Trịnh Thị Việt Cử nhân Điều dưỡng

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

- Thực hành tại phòng khám

         6            Phạm Thị Thu Hằng Cao đẳng hộ sinh

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Hộ sinh

- Thực hành tại phòng khám

         7            Dương Thu Phượng Cử nhân Điều dưỡng

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

- Thực hành tại phòng khám

         8            Hoàng Thị Hồng Trinh Cử nhân Điều dưỡng

Ca 1: Từ 7h - 15h.

Ca 2: từ 15h - 22h

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

- Thực hành tại phòng khám

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế