Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai kê đơn thuốc điện tử

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 03:49

Thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; Theo đó, Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiệnCác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau: (1) Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022; (2) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.”

Để đảm bảo lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử, tiếp theo Công văn số 4129/SYT-NVYD ngày 02/12/2022 của Sở Ytế về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kê đơn thuốc điện tử. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phân công viên chức thuộc các Khoa, Phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thành đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh trên Hệ thống Đơn thuốc quốc gia tại địa chỉ https://donthuocquocgia.vn;

2. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bác sỹ, y sỹ kê đơn thuốc tại đơn vị thực hiện đăng ký thông tin bác sỹ trên Hệ thống.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Khoản 5, Điều 4, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế đặc biệt lưu ý quy định tại khoản b, “Gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú;

Với nội dung trên, các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) để tổng hợp, xem xét tháo gỡ./.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đọc 18 lượt xem
Đăng nhập để gửi bài bình luận

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế