Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Phê duyệt 55 thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế năm 2023 và 03 thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế năm 2022 bảo lưu thực hiện năm 2023, 03 thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chuyển sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023, cụ thể như sau: 

 

DANH SÁCH thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học CẤP CƠ SỞ nĂM 2023 CHUYỂN NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT 2023

TT Tên đề tài Mục tiêu

Họ và tên tác giả

và cộng sự

Đơn

vị thực hiện

Đạt Ghi chú
1 Khảo sát kiến thức nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại trung tâm y tế Na Rì năm 2023

1. Khảo sát kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Trung tâm y tế Na Rì năm 2023

2. Đề xuất các giải pháp, có kế hoạch đào tạo, cập nhật nâng cao kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại Trung tâm y tế Na Rì năm 2023

Chủ nhiệm: Bs Phạm Thị Trang

Thư ký: ĐD   Nông Thị Thủy

Cộng sự:

Hà T Thu Hương, Hoàng Thị La, Ngọc Thị Thúy, Triệu Thị Hạnh

TTYT Na Rì Chuyểnsáng kiến
2 Khảo sát kiến thức, thực hành về phân loại và thu gom chất thải rắn y tế của nhân viên y tế, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn năm 2023 Đánh giá kiến thức, thực hành về phân loại và thu gom chất thải rắn y tế của nhân viên y tế, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn năm 2023

Chủ nhiệm: Phùng Trang Nhung

Thư ký: Ngô Thị Phượng

Thành viên:

- Đồng Thị Cư

- Nguyễn Thị Hồng Phượng

- Hà Thị Điểm

- Bế Thị Lan

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn Chuyểnsáng kiến
3 Mô tả Thực trạng kiến thức, thực hành công tác   phòng chống lao của cán bộ y tế huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về công tác phát hiện, quản lý,giám sát điều trị bệnh lao của cán bộ y tế huyệnChợ Mới

2. Xác định một số yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến công tác phòng chống lao của đối tượng nghiên cứu

Chủnhiệm:Đặng Phúc Hiếu

Thư ký:Mã Ngọc Hoàng

Thành viên:Triệu Đức Trường

Hà Thị Chi

Vũ Thúy Lan

Triệu Thị Tiệu

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Chuyểnsáng kiến

 

 

DANH SÁCHPHÊ DUYỆT thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học CẤP CƠ SỞ nĂM 2023

TT Tên đề tài Mục tiêu

Họ và tên tác giả

và cộng sự

Đơn

vị thực hiện

Đạt Không đạt
1

Nghiên cứu thực trạng người đến khám giám định tại Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2018-2022

1. Mô tả thực trạng bệnh tật, khuyết tật của người đến khám giám định tại Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2018-2022.

2. Đánh giá về mô hình bệnh tật, khuyết tật trong đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm:  Phạm Thùy Chung.

Thư ký: Dương Văn Quốc.

Cộng sự: Lưu Thị Kim Cúc, Nông Thị Hải Yến, Hoàng Thanh Thái, Nông Thị Bàng

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn x
2

Nghiên cứu mô hình bệnh tật của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm y tế huyện Na Rì.

Mô tả mô hình bệnh tật của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm y tế huyện Na Rì từ 01/9/2022 đến 31/8/2023.

Chủ nhiệm: Nông Thị Trưng

Thư ký: CNĐD Hoàng Thị Hiền

Cộng sự: Tô Viết Hoan, Lục Thị Thúy, Nông Quang Huỳnh, Phạm Anh Tuấn.

Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

x
3

Đánh giá kết quả điều trị người nhiễm HIV/AIDS đang được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

1. Mô tả thực trạng người nhiễm HIV/AIDS đang được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, giai đoạn 2020-2022.

2. Đánh giá kết quả điều trị của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: BSCKI Phan Văn Quốc

Thư ký: BsCKI Phan Thị Thanh Nhàn

Cộng sự: Nông Văn Đoàn, Lê Thị Vân, Nguyễn Thị Phượng, Hoàng Thị Hải Điềm

Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

x
4

Đánh giá thực trạng kiến thức và mức độ tuân thủ của Điều dưỡng, Hộ sinh trong công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả kiến thức và mức độ tuân thủ của Điều dưỡng, Hộ sinh trong công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật theo kế hoạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật theo kế hoạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm:CNĐD. Đinh Kim Cúc,

 Thư ký: CNĐD. Nguyễn Thị Tuyền,

 Cộng sự:  BSCKII. Nguyễn Thanh Cao

CNĐD.Đặng Kiều Hưng, CNĐD.Nhâm Thị Mai Yên, CNĐD.Ma Văn Dũng, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

x
5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh loãng xương điều trị nội trú tại Khoa Nội A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh loãng xương điều trị nội trú tại Khoa Nội A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm. BSCKI. Hoàng Thị Diễm,

Thư ký. BS. Phùng Thị Trang,

 Cộng sự:Ths.Bs. Trần Thị Hằng, Ths.BS. Nông Văn Diệp,  BS. Lê Thị Minh Anh,  CN. Doanh Thị Linh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
6

Nghiên cứu đặc điểm gen đột biến của người bệnh chẩn đoán mới Thalassemia tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm xét nghiệm huyết học của người bệnh chẩn đoán mới Thalassemia tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2023.

2. Mô tả đặc điểm gen đột biến của đối tượng nghiên cứu.

 Chủ nhiệm :BSCKI. Nguyễn Thị Kiều,

  Thư ký :Ths.BS. Hoàng Thị  Loan,

 CN. Triệu Thị  Thanh Hải,  CNXN. Đào Thị Ngọc Lan,  KTV. Nông Thị Ba,  KTV. Lăng Thị Hòa,

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
7

Nghiên cứu đặc điểm hạ huyết áp tư thế đứng trên người bệnh Đái tháo đường typ 2 điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm hạ huyết áp tư thế đứng trên người bệnh Đái tháo đường typ 2 điều trị tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ 01/4/2023 đến 30/9/2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan tới hạ huyết áp tư thế đứng ở đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm : BS CKI. Nguyễn Thị Hồng Thái,

Thư ký:  BS. Nông Thị Hương Nhài,

 Cộng sự: BS. Hoàng Thị Hà,  BS. Hoàng Thị Huế, CNĐD: Nguyễn Thị Trang, CNĐD. Nông Văn Quân.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
8 Nghiên cứu tình trạng cường cận giáp trạng thứ phát ở người bệnh thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

1. Mô tả tình trạng cường cận giáp trạng thứ phát ở người bệnh thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến nồng độ Parathyroid Hormonở các đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: BSCKI. Nguyễn Thu Huyền, Thư ký: BS. Nguyễn Minh Thu,

Cộng sự: Ths.BS. Nông Hà Mỹ Khánh,  Ths. BS. Dương Thị Quyên, Ths. Đặng Trung Phong,

BS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
9 Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huỵện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú gồm chỉ số huyết áp, mỡ máu và BMI của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Bs. CKI Vi Thị Phương

Thư ký: Cn. Mã Ngọc Văn

Cộng sự: Bs. CKI Hoàng Đức Cảnh, Bs. Mã Nông Châm,  Bs. Trần Thị Thuý,Ys. Triệu Thuý Điệp

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn x
10

Đánh giá thực trạng kiến thức phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ của nhân viên làm chuyên môn y tế tại huyện Pác Nặm.

1. Mô tả thực trạng kiến thức phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ của nhân viên làm chuyên môn y tế tại huyện Pác Nặm năm 2023.

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Bs.CKI Ma Thị Sao

Thư ký: Bs.CKI Dương Văn Thùy

Cộng sự: Bs.CKI Lộc Văn Huân Bs. Ma Văn Sơn, Ds. Lý Thị Huyên, ĐD. Nguyễn Thị Huyến.

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn x
11

Khảo sát ý kiến đánh giá của nhân viên y tế huyện Pác Nặm về sự phù hợp của một số mẫu Hồ sơ bệnh án tại Quyết định 4069/2021/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế.

Đánh giá sự phù hợp của một số mẫu Hồ sơ bệnh án theo Quyết định 4069/2021/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế qua ý kiến góp ý từ nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm năm 2023.

Chủ nhiệm: Bs.CKI Dương Văn Hoan

Thư ký: Cn. Cà Thị Yến

Các cộng sự: Bs.CKI Triệu Thị Lan; Bs.CKI Nông Thị Hạnh, Quách Thị Thúy; Hoàng Văn Triều.

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn x
12

Đánh giá kết quả truyền thông thay đổi hành vi sử dụng muối I ốt và các chế phẩm có I ốt ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại huyện Bạch Thông năm 2023.

Đánh giá kết quả can thiệp truyền thông thay đổi hành vi về sử dụng muối I ốt và các chế phẩm có I ốt ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại 03 xã: Sỹ Bình, Quân Hà, Dương Phong của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2023.

Chủ nhiệm: Bs Nông Thị Hường

Thư ký: Ys Triệu Thị Hằng

Cộng sự: Hoàng Văn Thành, Nguyễn Thị Hương, Nông Thị Hường, Triệu Thị Nhung

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn x
13

Nghiên cứu mô hình bệnh tật và thực trạng kê đơn thuốc cho người bệnh điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn năm 2023

1. Mô tả mô hình bệnh tật của người bệnh điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023.

2. Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú trong đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Bs CKI. Triệu Thị Đan

Thư ký: CN. Hoàng Thị Hiệp

Cộng sự: Bs CKI. Đồng Thị Hồng, Bs CKI. Phan Thị Thúy, ĐD Ngô Thị Hiên, ĐD Đồng Thị Uyên

  Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn x
14

Khảo sát thực trạng người bệnh ngộ độc cấp điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.

.

1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị người bệnh ngộ độc cấp tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn từ tháng 01/2020 đến tháng 9/2023.

2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chẩn đoán, theo dõi, kết quả điều trị người bệnh ngộ độc cấp.

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Tuất

Thư ký: Hà Thị Dung

Cộng sự: Vi Thế Huy, Ma Thế Nhật, Hoàng Thị Chuyên, Nông Thị Bây.

 Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

x
15

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống bệnh dại của người dân trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn năm 2021- 2022.

1.Mô tả đặc điểm của đối tượng đến tiêm vắc xin phòng chống bệnh Dại tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn năm 2021-2022.

2. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống bệnh dại của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Tạ Thi Hiền

Thư ký: Gia Hải Diễm

Cộng sự: Đồng Thị Chung, Nông Văn Thăng, Hoàng Trang Nhã, Nông Văn Lực.

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

x
16 Thực trạng hoạt động truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Trạm Y tế phường Sông Cầu và Trạm Y tế xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả thực trạng hoạt động truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại hai phường Sông Cầu và xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Chủ nhiệm: Ths.Bs.Lèng Hoàng Thái Huân;

Thư ký: cử nhân Phạm Kim Ngân

Cộng sự: Bs CKI. Nông Thị Tuyết; Bs CKII. Nguyễn Thanh Cao, Ths  Nông Thị Nhung, Bs Hà Mai Hải Yến

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn x
17

Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em từ 8-10 tuổi và kiến thức-thái độ-thực hành của gia đình về phòng, chống các rối loạn thiếu I ốt tại tỉnh Bắc Kạn

1. Xác định tỷ lệ bướu cổ của trẻ em từ 8 đến 10 tuổi tỉnh Bắc Kạn

2. Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành về phòng, chống các rối loạn do thiếu I ốt của người trong gia đình có trẻ khám bướu cổ.

Chủ nhiệm: BsCKI. Đoàn Mạnh Thịnh

Thư ký: BsCKI. Lý Thị Diễn

Cộng sự: Nguyễn Thu Hương, Hà Thị Đào, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Huyền

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn x
18 Thực trạng thành phần loài, mật độ của muỗi Anopheles tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xác định thành phần loài, mật độ, tập tính sinh học muỗi truyền bệnh sốt rét tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Chủ nhiệm Cn. Sầm Tiến Đình

Thư ký BSCKI. Hoàng Văn Chuyền

Cộng sự: Triệu Thị Thủy, Nông Thị Thìn, Cao Thị Hòa, Dương Văn Linh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn x
19

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại các Nhà thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Chủ nhiệm:  BSCKII. Đinh Mạnh Cường                  

Thư ký: Ths.Ds. Đoàn Thị Hương Giang

Cộng sự: Ds CKI Hoàng Thị Chuyên, Ths. Hoàng Huyền Hương, Ds CKI Phan Hữu Lợi, Ds CKI Hoàng Thị Xuân

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn x
II

Hội đồng II

20

 Đánh giá kết quả điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do lạnh tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn năm 2021- 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do lạnh tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn năm 2021- 2023.

2. Đánh giá kết quả điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do lạnh tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn năm 2021- 2023.

Bs CKI Phạm Thị Phượng

Bs CKI Trịnh Thị Giang

Bs CKI Cù Thị Lan

Bs CKI Vũ Đức Hưng

Ys Phùng Đức Phong

Đd Nông Thị Tuyết

BS: Tô Thị Mỹ

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn x
21

 Đặc điểm hình ảnh nội soi ánh sáng dải tần hẹp và mô bệnh học trong chẩn đoán ung thư dạ dày sớm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh nội soi ánh sáng dải tần hẹp và mô bệnh học trong chẩn đoán ung thư dạ dày sớm.

2. Phân tích mối liên quan giữa kết quả mô bệnh học với đặc điểm hình ảnh nội soi trong chẩn đoán ung thư dạ dày sớm.

  Chủ nhiệm BSCKII. Hoàng Thị Định,

Thư ký

BSCKI. Lê Thị Thấm,

BSCKII. Bùi Mạnh Cường, Thành viên

BSCKII. Lương Văn Huế, Thành viên

Ths.BS. Phạm Văn Thắng, Thành viên

BSCKI. Lý Thị Lan,

 Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
22

 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi dạ dày tá tràng trên người bệnh viêm, loét dạ dày tá tràng tại TTYT huyện Na Rì năm 2023.

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi viêm, loét dạ dày tá tràng tại TTYT huyện Na Rì năm 2023.

2. Đánh giá đặc điểm lâm sàng với hình ảnh nội soi của đối tượng nghiên cứu.

Chủ Nhiệm: BSCK1. Triệu Văn Thái

Thư ký: Bs Đỗ Quốc Thịnh

Cộng sự:

Trần Thị Cương, Phan T Thanh Nhàn, Hoàng Thị Phương,  Nông Thị Đem

TTYT Na Rì x
23

Đánh giá kết quả điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp đốt điện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng người bệnh lộ tuyến cổ tử cung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2.Đánh giá kết quả điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp đốt điện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm. BSCKI. BảoThanh Tú,

  Thư ký Ths.BS. Lường Văn Đức,

BSCKII. Đàm Thị Tanh, Thành viên

 BSCKI. Dương Thị Tuyến, Thành viên

HS. Hà Thị Thuyết, Thành viên

HS. Vũ thị Hải, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
24

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị người bệnh Parkinson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng ở người bệnh Parkinson điều trị tại khoa Tâm-Thần Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Đánh giá kết quả điều trị của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm . BSCKI. Phạm Thị Ngọc Hiệp,

  Thư ký BSCKI.Nguyễn Đình Viện,

Ths. Hà Diệu Linh, Thành viên

CNĐD. Lê Phương Thảo, Thành viên

CN. Hà Thị Ngâm Anh, Thành viên

 ĐD. Đỗ Thị Thanh Trầm, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
25 Đánh giá kết quả gây mê bằng Propofol trong nội soi đường tiêu hóa người bệnh trên 18 tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Đánh giá kết quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp gây mê bằng propofol trong nội soi đường tiêu hóa người bệnh trên 18 tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Chủ nhiệm BSCKII. Nguyễn Văn Dương

Thư ký BSCKII. Nguyễn Học Hải

BSCKII. Trần Dũng Cảm

BSCKI. Lương Thị Hảo

 BSCKI. Dương Đình Hải

 BSCKI. Nông Kim Thoa

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
26

Đánh giá kết quả nạo VA trong điều trị viêm VA mãn tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ năm 2022-2023.

1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng người bệnh nạo VA trong điều trị viêm VA mãn tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ năm 2022-2023.

2. Đánh giá kết quả nạo VA trong điều trị viêm VA mãn tính của đối tượng nghiên cứu

Chủ nhiệm :BSCKII. Nguyễn Văn Minh,

Thư ký BSCKI. Lý Thị Lan, Thư ký

BSCKI. Hà Thị Thanh Thúy, Thành viên

CĐĐD. Hà Thị Triều, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
27  Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh khớp vai bằng phương pháp điện châm kết hợp vi sóng, xoa bóp và tập vận động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng người bệnh viêm quanh khớp vai điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Đánh giá kết quả điều trị người bệnh viêm quanh khớp vai bằng phương pháp điện châm kết hợp với vi sóng, xoa bóp và tập vận động.

Chủ nhiệm . BS. Triệu Thị Ngọc Hà,

Thư ký BS. Hoàng Thị Minh Ngọc,

 BSCKI. Hoàng Thị Thu Hiền, Thành viên

 BSCKI. Hoàng Thị Diễn, Thành viên

KTV. Hoàng Thị Son, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
28

Thực trạng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu phân lập được tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Xác định tỷ lệ các loài vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu phân lập được tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Đánh giá sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu thường gặp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Chủ nhiệm. BSCKII. Trần Văn Tuyến,

Thư ký  BSCKI. Phạm Xuân Quỳnh,

 BSCKI. Triệu Thị Biển, Thành viên

 CN. Liêu Thị Thiết, Thành viên

CN. Trần Diệu Hương, Thành viên

 CN. La Thị Sim, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
29

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi trên người bệnh viêm loét dạ dày tá tràng tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi viêm, loét dạ dày tá tràng tại TTYT huyện Ba Bể năm 2023.

 2. Đánh giá đặc điểm lâm sàng với hình ảnh nội soi của đối tượng nghiên cứu.

- Chủ nhiệm: BSCKI Dương Thị Nguyệt

- Thư ký: BSCKI Trương Văn Thực

- Cộng sự:

Khổng Văn Bình, Hoàng Thị Huấn, Hoàng Thị Môn, Hoàng Văn Thìn

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể x
30

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng bệnh Cúm A, Cúm B điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh Cúm A, Cúm B điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2.Nghiên cứu biến chứng bệnh cúm A, Cúm B và một số yếu tố liên quan.

.Chủ nhiệm BSCKII. Hoàng Thị Đường,

Thư ký  CNĐD. Đoàn Thị Hòa,

 BS. Trương Thị Tiệp, Thành viên

 BS. Hà Thị Tuyết, Thành viên

 CNĐD. Phạm Thị Tâm, Thành viên

CNĐD. Hoàng Thị Hoàn, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
31

 Đánh giá kiến thức và thực hành phòng chống tiêu chảy ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi huyện Chợ Mới  năm 2023.

1. Mô tả kiến thức và thực hành phòng chống tiêu chảy ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi huyện Chợ Mới năm 2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan phòng chống tiêu chảy ở trẻ em.

Chủ nhiệm:Hà Thị Lựu

Thư ký:Triệu Thị Tươi

Thành viên:Lê Thị Vân Kiều

Đinh Thị Mai Thu

Lường T.Thúy Kiều

Hoàng Thị Toan

  Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới x
32

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân đau bụng cấp ở trẻ em điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới năm 2023.

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng đau bụng cấp ở trẻ em điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới năm 2023.

2. Xác định một số nguyên nhân thường gặp đau bụng cấp ở đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Mai Văn Thái

Thư ký: Ma Văn Ly

Thành viên; Nông Thị Nghĩa

Nguyễn Đình Thời

Nông Thị Lý

Lèng Thị Hồng Vân

x
33

Đánh giá kiến thức và thực hành chăm sóc thai sản của các bà mẹ đến sinh tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2023.

1. Khảo sát kiến thức và thực hành chăm sóc thai sản của các bà mẹ đến sinh tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

2.Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức và thực hành chăm sóc thai sản  của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhệm:Nguyễn Thị Đại

Thư ký:Bùi  Thị Nguyệt Hoa

 Nguyễn Thị Giang

Hà Thị Bích Thuỳ

Nguyễn Quỳnh  Nga

Lục Thị Kiều Trang

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới x
34

 Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng chiếu đèn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh điều trị tại  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng chiếu đèn của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm . BSCKI. Trương Thị Bích,

Thư ký CNĐD. Trần Thị Kim Phượng,

BSCKI. Nguyễn Đình Bạch, Thành viên

BS. Phùng Thị Xuân, Thành viên

 CNĐD. Bùi Thị Thu Thủy, Thành viên CĐĐD. Nguyễn Thị Hòa, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
III HỒI ĐỒNG III
35 Khảo sát glucose máu đói và HbA1C trên bệnh nhân đái tháo đường mới được chẩn đoán tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân mắc đái tháo đường mới được chẩn đoán.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến các trường hợp đái tháo đường mới được chẩn đoán

Chủ nhiệm: BS CKI Ngọc Thị Thúy

Thư ký: BS Hoàng Thị La

Cộng sự: Phạm Thị Trang, Nông Thị Oanh, Nông Thị Thắm, Triệu Thị Hạnh.

TTYT Na Rì x
36 Đặc điểm hình ảnh siêu âm u tuyến vú của bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm u tuyến vú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Xác định mối liên quan giữa hình ảnh tổn thương trên siêu âm qua phân loại BIRADS với kết quả giải phẫu bệnh ở người bệnh u tuyến vú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm  BS. Mã Hoàng Hải Yến,

Thư ký . BS. Nguyễn Hà Anh Tuấn,

Cộng sự: BSCKI. Hoàng Quang Hoài,  BSCKI. Đàm Văn Hoán,  BS. Ma Ngọc Tuấn, KTV. Hứa Đức Huy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn  x
37 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xquang và kết quả điều trị bảo tồn gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, xquang của gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em.

2. Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm BS. Dương Thanh Tú,

Thư ký  CNĐD. Nông Thị Thu Trà,

Thành viên

CNĐD. Nông Thị Vân,

 CNĐD. Trương Thị Thanh Dung,

CNĐD. Đinh Thị Toa,

CĐ ĐD. Hoàng Văn Đôi

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
38 Đánh giá kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phương pháp phẫu thuật ghép kết mạc rìa tự thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Đánh giá kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phương pháp phẫu thuật ghép kết mạc rìa tự thân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa tự thân trong điều trị mộng nguyên phát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm.BSCKI. Nguyễn Thị Mai Huệ,

Thư ký CNĐD. Hoàng Thị Mến,

BSCKII. Phan Thị Tám, Thành viên

CNĐD. Nông Thanh Phương, Thành viên

BSCKI. Vũ Thu Thủy, Thành viên

Ths. Nông Bích Thủy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
39 Khảo sát các yếu tố liên quan đến mức độ nặng và đánh giá kết quả điều trị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Xác định các yếu tố liên quan đến mức độ viêm tụy cấp do tăng Triglycerid tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

2. Đánh giá kết quả điều trị viêm tụy cấp do tăng Triglycerid tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

 Chủ nhiệm  BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Thư ký  Ths.BS. Nguyễn Cao Nguyên,

 Cộng  sự: BSCKI. Sằm Tư Thế, BS. Lường Thị Ánh Nguyệt,  CNĐD. Hoàng Thị Hân, CNĐD. Lương Thị Nụ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
40 Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật do sỏi bằng phương pháp cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh lý viêm túi mật do sỏi được cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật do sỏi bằng phương pháp cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Chủ nhiệm Ths.BS. Nông Tô Hiệu,

 Thư ký BS. Nguyễn Duy Hữu,

 Cộng sự: CNĐD. Tăng Thị Huệ,

 BSCKII. Triệu Đức Giang, BSCKI. Ma Thế Vĩnh, BSCKI. Đoàn Mạnh Huy

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
41 Đánh giá thái độ, thực hành tiêm vắc xin Covid-19 ở phụ huynh có con học tại các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

1.  Đánh giá thái độ, thực hành tiêm vắc xin Covid-19 ở phụ huynh có con học tại các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở học sinh tại các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022

Chủ nhiệm  BsHà Thị Đượm

Thư ký Bs Hoàng Văn Tuấn

Bs Hà Thị Duyên

Bs Hoàng Tiến Thành

CN Nguyễn Duy Khánh

CN Hoàng Anh Tuấn     

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn x
42 Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng trẻ từ 1-24 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả tình trạng dinh dưỡng ở trẻ từ 1-24 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Nhận xét chế độ nuôi dưỡng bệnh nhi bị tiêu chảy cấp vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chủ nhiệm BSCKI. Hoàng Ngọc Hà,

Thư ký Ths.BS. Lục Thị Phượng,

Cộng sự: BS. Vũ Thị Hương, Thành viên

 BS. Lý Thị Nghiệm, Thành viên

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
43 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh ung thư đại trực tràng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân Ung thư đại trực tràng.

Chủ nhiệm  BSCKI. Nguyễn Thị Oanh,

Thư ký CNĐD. Hoàng Thị Mỹ,

Cộng sự: Ths.BS. Hà Thị Thương,  BSCKI. Hà Thị Thanh Thúy,  CNĐD. Trần Thị Xuân,  CĐĐD. Hoàng Thị Ngọc Quý,

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
44 Khảo sát một số hoạt động trong công tác quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023 Khảo sát một số hoạt động trong công tác quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Chủ nhiệm: Ds CK1 Lý Thị Ngọc Anh.

Thư ký: Ds Lý Thị Tuyết

 Cộng sự: Dương Ánh Hiệp; Phạm Thị Đông; Hà Thị Thu, Thân Thu Thủy.

Trung tâm Kiểm nghiệm T-MP-TP Bắc Kạn

x

45 Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn năm 2023

1.Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn năm 2023.

2. Đánh giá việc lựa chọn và sử dụng  kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn năm 2023.

Chủ nhiệm đề tài:

BSCKI Hà Thị Diệp

Thư ký: BS Vũ Thị Huế

Cộng sự:

BSCKI Nông Văn Quân

BS Bùi Thị Tho

BS Sầm Thị Thu Trà

ĐD Ma Thị Thúy

Trung tâm Y tế Chợ Đồn x
46 Đánh giá thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tật khúc xạ của học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Chợ Đồn năm 2023.

1. Đánh giá thực trạng  tật khúc xạ của học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn năm 2023.

2. Đánh giá một số yếu tố liên quan đến tật khúc xạ của học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Chợ Đồn năm 2023.

Chủ nhiệm Bs Đàm Thanh Liêm

Thư ký Bs Dương Thị Chuyên

Cộng sự:

Bs CK1 Ma Doãn Dũng

Bs CK1 Hoàng Thị Linh

ĐD: Lưu Trọng Quyết

ĐD: Nông Thị Thu Hằng

Trung tâm Y tế Chợ Đồn x
47 Mô tả các chỉ số BMI, đường huyết, mỡ máu của người lao động khám sức khoẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1.  Mô tả các chỉ số BMI, đường huyết, mỡ máu của người lao động khám sức khoẻ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn năm 2023

2. Phân tích một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động qua các chỉ số  BMI, đường huyết và mỡ máu

Chủ nhiệm

BsCK1. Hoàng Thị Lan

Thư ký Phạm Thị Đông

Cộng sự: Đàm Thị Mến, Triệu thị Thào, Long Thị Liên, Nông Thị Nhiên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật x
48 Thực trạng viêm nhiễm đường sinh sản ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Mô tả thực trạng bệnh viêm nhiễm đường sinh sản ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm nhiễm đường sinh sản ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ.

Chủ nhiệm: BS CKII Hoàng Thị Hà

Thư ký: Tống Thị Hợp

Cộng sự: Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Thoa, Bế Thị Hiến, Bế Thị Trang.

 Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông x
49 Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người kinh doanh tạp hóa thực phẩm bao gói sẵn tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông năm 2023.

1.  Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của người kinh doanh tạp hóa thực phẩm bao gói sẵn tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông năm 2023.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh ATTP của đối tượng nghiên cứu.

Chủ nhiệm: Bs CK1 Hoàng Thị Hiên

Thư ký: CN Nguyễn Minh Huệ

Cộng sự:

Hoàng Thị Liên, Lý Sinh Phúc, Hứa Xuân Diện, Nguyễn Thanh Lợi.

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông  x
50

Thực trạng tuân thủ điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại cơ sở điều trị Methadone- Trung tâm Y tế huyện Ba Bể năm 2023

1. Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại cơ sở điều trị Methadone - Trung tâm Y tế huyện Ba Bể năm 2023.

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị thay thế các chất dạng phiện bằng Methadone tại cơ sở điều trị Methadone - Trung tâm Y tế huyện Ba Bể

- Chủ nhiệm:

BS Hoàng Thị Huệ

- Thư ký:

CN Dương Văn Vịnh

- Công sự:

Giá Lường Bang, Dương Thị Mới, Dương Thượng Côn, Dương Văn Hựu

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể x
51 Đánh giá kiến thức về tiêm chủng mở rộng của các bà mẹ có con dưới 01 tuổi tại xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn năm 2023.

1. Mô tả kiến thức về tiêm chủng mở rộng của các bà mẹ có con dưới 01 tuổi tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn  năm 2023.

2. Xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của trẻ dưới 01 tuổi tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn năm 2023

Chủ nhiệm :

Bs Nông Thị Nga

Thư ký:

Bs Phùng Thị Mỹ Nga

Cộng sự:

Bs CK1 La Đức Cường

Bs CK1 Lăng Thị Phương Thu

Bs Ngô Thị Minh Trang

ĐD: Lường Thị Coi

Trung tâm Y tế Chợ Đồn x
52 Thực trạng sinh con ở lứa tuổi trẻ em từ 10-16 tuổi tại huyện Ba Bể năm 2020-2023

1. Mô tả thực trạng sịnh con ở lứa tuổi trẻ em từ 10-16 tuổi tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2020-2023

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng sinh con ở trẻ em từ 10-16 tuổi tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Chủ nhiệm:

BSCKII Âu Văn Thảo

-Thư ký:

BS Đỗ Thị Hường

-Cộng sự:

La Dương Mạnh, Nông Thị Hồng, Nông Thị Tuyết, Đào Thị Thúy

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể x
53 Khảo sát mô hình chuyển tuyến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển tuyến

2. Đề xuất giải pháp để giảm tỷ lệ chuyển tuyến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chủ nhiệm

BS. Hà Thành,

 Thư ký CNĐD. Nguyễn Giao Linh,

BSCKII. Dương Thị Thúy Lan, CĐĐD. Bàn Phúc Thông,

CĐĐD. Nguyễn Thị Trang, CĐĐD. Lưu Thị Bạch Tiềm,

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn x
54

Nghiên cứu thời gian người bệnh khám bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2023

1. Xác định thời gian khám bệnh của người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới thời gian khám bệnh.

CN: Hoàng Xuân Sơn

TK: Đào T. Ngọc Quỳnh

TV: Lã Văn Tính

TV: Hứa Thị Đào

TV: Nguyễn Thị Hà

TV: Nông Thiên Phương

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

x

55 Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt Amydal bằng dao mổ điện cao tần đơn cực tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì năm 2023

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm Amydal mãn tính có chỉ định phẫu thuật

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt Amydal bằng dao mổ điện cao tần đơn cực tại Trung tâm Y tế  huyện Na Rì năm 2023

Chủ nhiệm: BSCKI  Hoàng Thế Vinh

Thư ký: BSCKI Lâm Văn Thuyết

Cộng sự: Trần Thị Cương, Đinh Thị Na, Lành Thị Sinh, Trương T Huyền Trang

TTYT Na Rì x

 

DANH SÁCH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 BẢO LƯU SANG 2023

TT Tên đề tài Mục tiêu

Họ và tên tác giả

và cộng sự

Đơn

vị thực hiện

Ghi chú
I SÁCH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 BẢO LƯU SANG 2023
1 Đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ hạ đường máu ở trẻ sơ sinh tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Na Rì năm 2022

1. Mô tả một số đặc điểm hạ đường máu ở trẻ sơ sinh sớm tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Na Rì năm 2021 - 2022.

2. Xác định một số yếu tố nguy cơ gây hạ đường máu ở trẻ sơ sinh sớm tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Na Rì năm 2021 - 2022.

Chủ nhiệm: Đàm Thị Huệ

Thư ký:  Hoàng Văn Huấn

Trung tâm Y tế huyện Na Rì Bảo lưu năm 2022 sang năm 2023
2 Đánh giá thực trạng vệ sinh học đường tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 - 2022

. Đánh giá thực trạng vệ sinh học đường tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng vệ sinh học đường tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1. Chủ nhiệm: BSCKI. Lăng Thị Lánh

2. Thư ký: BS.Hà Hồng Kỳ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Bảo lưu năm 2022 sang năm 2023
3 Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị trật khớp cùng đòn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X - quang của bệnh nhân trật cùng đòn

2.Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật trật khớp cùng đòn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

1. Chủ nhiệm: Đinh Ích Nguyên

2. Thư ký: DSCKI. Hoàng Thị Thu Hường

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Bảo lưu năm 2022 sang năm 2023
II   Sáng kiến cải tiến kỹ thuật
1 Cải tiến kỹ thuật điện tử âm thanh phục vụ trong công tác thông báo, truyền thông tới người bệnh và người nhà người bệnh điều trị tại khoa nội tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2022. -Thực hiện có hiệu quả công tác thông báo, truyền thông tới người bệnh và người nhà người bệnh điều trị tại khoa nội tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

BVĐK tỉnh BK

Bảo lưu năm 2022 sang năm 2023

 

 

DANH SÁCH thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học CẤP CƠ SỞ nĂM 2023 KHÔNG ĐẠT

 

TT Tên đề tài Mục tiêu

Họ và tên tác giả

và cộng sự

Đơn

vị thực hiện

Đạt Không đạt
1

Nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em từ 24 đến 59 tháng tại hai xã vùng cao Yên Hân, Yên Cư huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn năm 2023

1. Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em từ 24 đến 59 tháng tuổi tại hai xã vùng cao Yên Hân, Yên Cư huyện Chợ Mới.

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em từ 24 đến 59 tháng tuổi tại hai xã vùng cao Yên Hân, Yên Cư huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

CN: Phạm Thanh Dung

TK:Hoàng Thị Quyết

TV: Hà Thị Ngoan

TV: Hà Thu Hiền

TV: Nguyễn Quang Sỹ

TV: Lương Thị Dương

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới x

 

TT Tên Dự án, đề tài Mục tiêu Họ và tên tác giả và cộng sự

Đơn

vị thực hiện

Ghi chú
1

Xây dựng mô hình sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia từ 17-25 tuổi tại tỉnh Bắc Kạn

1. Xác định tỷ lệ người mang gen bệnh Thalassemia từ 17-25 tuổi.

2. Xây dựng và đánh giá mô hình sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia từ 17-25 tuổi tại tỉnh Bắc Kạn.

Chủ nhiệm:

BSCKII. Nguyễn Thái Hồng

Thư ký: Vi Thị Chuyên

BsCKI. Mai Thị Thúy BsCKI. Lý Thị Hoa

BsCKI. Hoàng Thị Lan

Ts. Nguyễn Thị Thu Hà BsCKII.Hoàng Thị Hà

Bs.Dương Đức Cường

Thsỹ.Hoàng Ngọc Truyền

CN.Nguyễn Thị Hòa

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

2
Ứng dụng kỹ thuật tạo hình đốt sống bằng phương pháp bơm cement cho người bệnh xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

1. Đào tạo được 02 kíp chuyên môn triển khai được thành thạo kỹ thuật tạo hình thân đốt sống qua da bằng bơm cement cho người bệnh bị lún, xẹp đốt sống do loãng xương điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đào tạo tập huấn đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh, 08 Trung tâm Y tế huyện, thành phố và các Trạm y tế có đầy đủ kiến thức, kỹ năng khám sàng lọc phát hiện được người bệnh bị lún, xẹp đốt sống do loãng xương và tư vấn người bệnh đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn bằng kỹ thuật tạo hình thân đốt sống qua da bằng bơm cement.

3. Đánh giá kết quả điều trị bằng kỹ thuật tạo hình thân đốt sống qua da bằng bơm cement của người bệnh điều trị lún xẹp đốt sống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trong thời gian triển khai dự án.

Chủ nhiệm:

BsCKII. Trần Văn Tuyến.

Thư ký: Ths. Trần Thị Hằng

BsCKII. Trần Dũng Cảm

Ths. Nông Bích Thủy

BsCKI. Hoàng Quang Hoài

BsCKII. Nguyễn Văn Dương

BsCKI. Lô Văn Tường

BsCKI. Hoàng Thị Thu Hiền

BsCKI. Dương Đình Hải

BsCKI. Lương Thị Hảo

CNKT. Tô Văn Đông

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành Y tế năm 2020

 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 443 /QĐ-SYT ngày 04 / 5 / 2020 của Sở Y tế Bắc Kạn)

TT Tên đề tài Mục tiêu Tác giả Đơn vị thực hiện
I HỘI ĐỒNG I
1 Nghiên cứu liên quan giữa rối loạn lipid máu với biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

1. Mô tả đặc điểm lipid máu ở người bệnh tăng huyết áp nguyên phát có biến chứng tim mạch điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2020.

2. Xác định mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với biến chứng tim mạch ở nhóm đối tượng nghiên cứu.

CN: Nguyễn Thị Đại

TK: Ma Văn Sảng

Trung tâmY tế huyện Chợ Mới
2 Nghiên cứu thực trạng sơ sinh thấp cân và một số yếu tố liên quan tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

1. Mô tả tỷ lệ cân nặng sơ sinh tại huyện Chợ mới từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến sơ sinh thấp cân của đối tượng nghiên cứu.

CN: Mai Văn Thái,

TK: Ma Văn Ly

Trung tâmY tế huyện Chợ Mới
3 Thực trạng thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của Điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020

1.Đánh giá thực trạng thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của Điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020

2.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành tiêm tĩnh mạch an toàn của đối tượng nghiên cứu.

CN: Phạm Thị Hương

TK: Nhâm Thị Mai Yên

Bệnh viện đa khoa tỉnh
4 Một số đặc điểm bệnh nhi chuyển tuyến trên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2019 Mô tả đặc điểm chuyển tuyến trên của bệnh nhi tại phòng khám và khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

CN: Hà Minh Huấn

TK: Vũ Thị Hương

Bệnh viện đa khoa tỉnh
5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị rối loạn đông máu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

CN: Đinh Thị Đầm

TK: Sằm Tư Thế

Bệnh viện đa khoa tỉnh
6

Kết quả áp dụng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng Laser Holmium trong điều trị sỏi bàng quang tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

CN: Triệu Đức Giang

TK: Hứa Ngọc Đạt

Bệnh viện đa khoa tỉnh
7

Kết quả ứng dụng kỹ thuật thay khớp hoàn toàn không xi măng để điều trị thoái hóa khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân mắc bệnh thoái hóa khớp háng được thay khớp háng toàn phần và bán phần không xi măng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020.

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng hoàn toàn không xi măng để điều trị thoái hóa khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

CN: Cao Việt Tiệp

TK: Lô Văn Tường

Bệnh viện đa khoa tỉnh
8

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường tupe 2 mắc kèm tăng huyết áp tại Khoa khám bệnh, Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn.

1. Mô tả thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 có mắc kèm tăng huyết áp tại Khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2020.

2. Phân tích tính phù hợp trong sử dụng thuốc của bệnh nhân đái tháo đường type 2 mắc tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn nhằm điều chỉnh dự trù thuốc của đơn vị.

CN: Bàn Xuân Hiến

TK: Tô Thị Mỹ

Trung tâm Y tê thành phố
9

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

1. Mô tả thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020.

2. Kết quả xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện.

CN: Trần Văn Tuyến

TK: Phạm Ngọc Thương

Bệnh viện đa khoa tỉnh
10 Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ em từ 03 đến 06 tuổi khám và điều trị tại phòng khám răng hàm mặt Trung tâm y tế thành phố năm 2020

1. Xác định tỷ lệ bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ em từ 03 đến 06 tuổi đến khám và điều trị tại phòng khám răng hàm mặt Trung tâm Y tế thành phố năm 2020.

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng, viêm lợi của đối tượng nghiên cứu.

CN: Cù Thị Lan

TK: Hà Thị Xuân

Trung tâm Y tê thành phố
11 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản phụ dọa đẻ non tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

2. Nhận xét kết quả điều trị dọa đẻ non tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

CN: Phạm Xuân Minh

TK: Nông Thị Minh Trang

Bệnh viện đa khoa tỉnh
12

Đánh giá hiệu quả điều trị kiểm soát rung nhĩ bằng thuốc chẹn bê ta giao cảm Metoprolol Succinat tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân rung nhĩ có chỉ định kiểm soát tần số thất bằng thuốc chẹn bê ta giao cảm Metoprolol Succinat tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị kiểm soát rung nhĩ bằng thuốc chẹn bê ta giao cảm Metoprolol Succinat tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

CN: Đinh Ngọc Đức

Bệnh viện đa khoa tỉnh
13 Ứng dụng Holter điện tim 24h để xác định thiếu máu cục bộ cơ tim ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
  1. đoạn ST ở người bệnh có hội chứng chuyển hóa có thiếu máu cơ tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020.
  2. ối liên quan của sự biến đổi đoạn ST với một số đặc điểm của hội chứng chuyển hóa.
CN: Hà Thiêm Đông Bệnh viện đa khoa tỉnh
14

Đánh giá tình hình triển khai luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Bảo lưu năm 2019)

1. Mô tả kết quả thực hiện Luật phòng chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ khi Luật có hiệu lực (ngày 1/5/2013). Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Luật phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2015-2019.

2. Đánh giá tác động của việc triển khai Luật phòng chống thuốc lá đối việc đảm bảo môi trường không khói thuốc tại tỉnh Bắc Kạn

3. Đánh giá tác động của việc triển khai Luật phòng chống thuốc lá trong việc giảm thiểu tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

CN: Hoàng Văn Thuận Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
II HỘI ĐỒNG II
15 Đánh giá kết quả truyền máu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm năm 2019 - 2020

1. Mô tả thực trạng kỹ thuật truyền máu tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

2. Đánh giá kết quả truyền máu của đối tượng nghiên cứu

CN: Hoàng Đức Cảnh Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm
16 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh Hen phế quản điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn năm 2020 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh Hen phế quản điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2020.

CN: Hà Thị Diệp

TK: Hứa Quốc Hưng

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn
17 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành của cha mẹ trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên tại xã Phương Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn năm 2020 Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của cha mẹ trong việc giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên tại xã Phương Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn năm 2020.

CN: Nguyễn Hoàng Khánh

TK: Nguyễn Thị Hòe

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn
18 Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp của người cao tuổi tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn năm 2020

Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp của người cao tuổi xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

CN: Phùng Trang Nhung

TK: Nguyễn Thị Lan

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn
19 Nghiên cứu kiến thức, thực hành của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Na Rì Mô tả kiến thức, thực hành của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh,Trung tâm Y tế Na Rì từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020

CN: Nguyễn Văn Quảng

TK: Hồ Văn Huấn

Trung tâm Y tế huyện Na Rì
20 Nghiên cứu thực trạng sản phụ đến sinh tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2020

1. Mô tả đặc điểm sản phụ trước cuộc đẻ đến sinh tại Trung tâm y tế Chợ Mới năm 2020.

2. Đánh giá tỷ lệ các phương pháp đẻ và một số yếu tố liên quan trong đối tượng nghiên cứu.

CN: Hoàng Xuân Sơn

TK: Bùi Thị Nguyệt Hoa

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới
20 Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người kinh doanh tạp hóa tại huyện Na Rì năm 2020

1. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người kinh doanh tạp hóa tại huyện Na Rì năm 2020.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức,thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của đối tượng nghiên cứu.

CN: Trịnh hoàng Thái

TK: Nguyễn Thị Tâm

Trung tâm Y tế huyện Na Rì
22 Nghiên cứu thực trạng tai nạn giao thông điều trị tại Trung tâm y tế huyện Na Rì năm 2020

1. Mô tả thực trạng đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tai nạn giao thông đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì năm 2020

2. Đánh giá kết quả điều trị của đối tượng nghiên cứu.

CN: Lâm Văn Thuyết

TK: Lương Văn Viết

Trung tâm Y tế huyện Na Rì
23 Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm và X quang thoái hóa khớp gối của người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh khớp gối thoái hóa trên siêu âm và X- quang

2. So sánh tổn thương khớp gối thoái hóa trên siêu âm và X- quang  

CN: Ma Ngọc Tuấn

TK: Hoàng Quang Hoài

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn
24 Nghiên cứu tâm lý người bệnh trước phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ba Bể năm 2020

1. Mô tả thực trạng tâm lý người bệnh trước phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ba Bể năm 2020.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tâm lý người bệnh trước phẫu thuật.

CN: Giá Lường Bang

TK: Nguyễn Sơn Tùng

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể
25 Nghiên cứu thực trạng việc thực hiện tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế Ba Bể từ năm 2017-2019 Mô tả thực trạng việc thực hiện tự chủ tài chính tại Trung tâm Y tế Ba Bể từ năm 2017-2019.

CN: Hoàng Thị Huấn

TK: Nguyễn Văn Hào

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể
26 Nghiên cứu thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên dân số sau thực hiện nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Mô tả thực trạng tình hình thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên dân số sau thực hiện nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

CN: Lèng Hoàng Thái Huân

TK: Phạm Kim Ngân

Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh
27 Nghiên cứu kết quả điều trị thủng ổ loét dạ dày-tá tràng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân thủng ổ loét dạ dày-tá tràng tại BVĐK Bắc Kạn từ tháng 1/2020 đến 10/2020

2. Đánh giá kết quả điều trị thủng ổ loét dạ dày-tá tràng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại BVĐK tỉnh Bắc Kạn trong đối tượng nghiên cứu.

CN: Ma Thế Vĩnh

TK: Nguyễn Duy Hữu

Bệnh viện đa khoa tỉnh
28 Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ PSA huyết thanh của bệnh nhân u tuyến tiền liệt đã được chẩn đoán xác định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn năm 2020 Đánh giá sự thay đổi nồng độ PSA huyết thanh của bệnh nhân u tuyến tiền liệt đã được chẩn đoán xác định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

CN: Nguyễn Tiến Tôn

TK: Vi Thị Chuyên

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
29 Nghiên cứu thực trạng hiệu chỉnh liều kháng sinh trên bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị suy thận tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

2. Đánh giá kết quả hiệu chỉnh liều kháng sinh cho bệnh nhân điều trị suy thận trong đối tượng nghiên cứu

CN: Hà Diệu Linh

TK: Hà Thị Ngâm Anh

Bệnh viện đa khoa tỉnh
30 Nghiên cứu Kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của người dân Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn năm 2020 Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của người dân Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn năm 2020.

CN: Hà Thị Thanh Thương

TK: Lý Ngọc Anh

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm
31 Nghiên cứu kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020 1. Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

CN: Đặng Trung Phong

TK: Dương Thị Diệu

Bệnh viện đa khoa tỉnh
32 Nghiên cứu hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong công tác phòng chống dịch COVID-19 doTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn triển khai năm 2020

1. Đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn triển khai năm 2020.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ   phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

CN: Sầm Thị Hạnh Hiền   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
33 Nghiên cứu kết quả điều trị người bệnh mắc hội chứng cổ vai cánh tay bằng phương pháp điện châm và xoa bóp bấm huyệt tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn năm 2019 (bảo lưu năm 2019) Đánh giá kết quả điều trị người bệnh mắc hội chứng cổ vai cánh tay bằng phương pháp điện châm và xoa bóp bấm huyệt tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2019.

CN: Phạm Thị Phượng

TK: Nông Thị Minh Thúy

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn
III HỘI ĐỒNG III
34 Đánh giá chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 01 tuổi trên địa bàn huyện Ba Bể, năm 2019.

Mô tả thực trạng công tác tiêm chủng ở trẻ dưới 01 tuổi huyện Ba Bể, năm 2019.

CN: Đỗ Thị Hường

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể
35 Khảo sát mô hình bệnh tật người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2020.

Mô tả mô hình bệnh tật người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới năm 2020.

CN: Lục Thị Vượng Trung tâm Y tế Chợ Mới
36 Thực trạng vệ sinh trường học tại các trường tiểu học huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, năm 2020 Mô tả thực trạng vệ sinh trường học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Na Rì. CN: Tô Viết Hoan Trung tâm Y tế huyện Na Rì
37 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang được quản lý và điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, năm 2020.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang được quản lý và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn.

2. Các yếu tố liên quan của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang được quản lý và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn.

CN: Đoàn Văn Bình

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn
38 Đánh giá sự tuân thủ thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, năm 2020. Đánh giá sự tuân thủ thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, năm 2020. CN: Nông Thị Thắm Trung tâm Y tế huyện Na Rì
39

Thực trạng chuyển tuyến tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, năm 2020

1. Mô tả thực trạng chuyển tuyến tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình hình chuyển tuyến tại TTYT huyện Na Rì.

CN: Trần Thị Cương Trung tâm Y tế huyện huyện Na Rì
40 Mô tả đặc điểm người hiến máu tình nguyện tại huyện Na Rì năm 2020. Khảo sát đặc điểm người hiến máu tình nguyện tại huyện Na Rì, năm 2020 CN: Hoàng Thị La Trung tâm Y tế huyện Na Rì
41 Đánh giá kiến thức, thực hành của người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm tại xã Nông Thượng năm 2020. CN: Triệu Minh Thu Trung tâm Y tế Thành phố
42

Nghiên cứu thời gian chờ khám của người bệnh khám ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, năm 2020

1.Nghiên cứu thời gian chờ khám của người bệnh đến khám ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, năm 2020.

2.Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chờ khám của người bệnh.

CN: Đồng Thị Hồng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn
43 Đặc điểm điện tim, siêu âm tim ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

1. Mô tả một số đặc điểm điện tim, siêu âm tim ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính quản lý điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

2. Phân tích mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng với một số biến đổi điện tim, siêu âm tim ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

CN: Hoàng Thị Hà Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
44 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường typ II được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, năm 2020. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường typ II được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông năm 2020. CN: Nông Thị Huyền Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
45 Đánh giá thực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khu du lịch Hồ Ba Bể, năm 2020.
  1. Mô tả thực trạng an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại khu du lịch Hồ Ba Bể, năm 2020.
    1. Đề xuất giải pháp tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTP trong các cơ sở lưu trú, Home stay và các cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố.

CN: Nguyễn Thanh Cao

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn

46 Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị người bệnh phẫu thuật gãy 1/3 giữa xương đòn bằng nẹp vít tạiBệnhviện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

1. Mô tảđặc điểm lâm sàng của người bệnh bị gãy 1/3 giữa xương đòn điều trị phẫu thuật tạiBệnhviện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 - 2020.

2. Đánh giá kết quả điều trị trong đối tượng nghiên cứu.

CN: Vi Thế Huy Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.
47 Đánh giá kết quả điều trị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản bằng phương pháp thắt vòng cao su qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

1) Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi vỡ giãn TMTQ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020.

2) Đánh giá kết quả điều trị vỡ giãn TMTQ bằng phương pháp thắt vòng cao su qua nội soi ở các đối tượng trên.

CN: Bùi Mạnh Cường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
48 Nghiên cứu kết quả điều trị chảy máu mũi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tháng 9/2018-tháng 9/2020.
  1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân chảy máu mũi tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tháng 9/2018-tháng 9/2020.
  2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân chảy máu mũi tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tháng 9/2018-tháng 9/2020.
CN: Nguyễn Văn Minh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
49 Đánh giá kết quả phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người trong phát khối hồng cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
  1. Khảo sát kết quả của phản ứng hòa hợp

trong phát khối hồng cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá mối liên quan giữa phản ứng hòa hợp sử dụng kháng globulin người dương tính với người bệnh nhận khối hồng cầu.

CN: Nguyễn Thị Kiều

Bệnh viện đa khoa BK
50 Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú đối với các dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đối với các dịch vụ tại cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đối với các dịch vụ tại cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

CN: Nguyễn Đình Học

TK: Đinh Mạnh Cường

Văn phòng Sở Y tế

51 Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ Tiêm chủng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

CN: Vi Duy Tuyến

TK: Triệu Minh Duyên

Văn phòng Sở Y tế

52

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

1. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú đối với các dịch vụ tại cơ sở KCB công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ Tiêm chủng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

CN: Tạc Văn Nam

TK: Ma Đình Suất

Văn phòng Sở Y tế

Tổng cộng: 52 thuyết minh đề tài NCKH được phê duyệt

IV

ĐỀ TÀI CHUYỂN VỀ XÉT VÀ NGHIỆM THU TẠI HỘI ĐỒNG ĐƠN VỊ

1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị người bệnh Parkinson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Mô tả đặc điểm lâm sàng ở người bệnh Parkinson điều trị nội trú tại khoa tâm thần kinh bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2020.

CN: Nguyễn Đình Viện

TK: Nguyễn Thị Huyền

Bệnh viện đa khoa tỉnh
2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp phẫu thuật khối u buồng trứng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các trường hợp có khối u buồng trứng được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

2. Đánh giá kết quả của các phương pháp phẫu thuật khối u buồng trứng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

CN: Đàm Thị Tanh

TK: Lường Thị Ánh Nguyệt

Bệnh viện đa khoa tỉnh
3 Đánh giá hiệu quả của phương pháp cấy chỉ trong điều trị bệnh đau thần kinh tọa đối với bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm Y tế Bạch Thông năm 2020. Đánh giá kết quả của phương pháp cấy chỉ trong điều trị bệnh đau thần kinh tọa đối với bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm Y tế Bạch Thông năm 2020.

CN: Dương Đình Hải

TK: Nguyễn Thị Hoài Mây

Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông
Tổng cộng: 03 đề tài chuyển về xét tại Hội đồng đơn vị

 

 

Page 1 of 3

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế

Chung nhan Tin Nhiem Mang