Leo Magazine - шаблон joomla Окна

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...

2. Tình hình dịch bệnh

Trong ngày, không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.

3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.

(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).

4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 16/01/2023 đến 14h00 ngày 17/01/2023)

Test nhanh kháng nguyên trong ngày 26 mẫu (âm tính).

5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.

- Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 829.199 mũi vắc xin. Hiện tại, toàn tỉnh đã hết vắc xin phòng COVID-19.

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445

Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,23%.

+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 27.780.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.

+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 39.881.

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,38%; mũi 2/đạt 92,63%.

6. Công tác điều trị

- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 01 (Na Rì).

- Số ca nhiễm đang điều trị: 03 (BVĐK).

7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:

Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 14, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 0, số vào viện 05, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 09, người bệnh ổn định.

Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

 1. Tiếp tục triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.
 2. Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ tết, mùa lễ hội...
 3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh Dại, cúm mùa, Sởi/Rubella; đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị; giám sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch bệnh khác tại địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng, dự trù vắc xin quý I/2023.
 4. Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo phòng chống dịch theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 17/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...

2. Tình hình dịch bệnh

Trong ngày, không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.

3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.

(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).

4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 15/01/2023 đến 14h00 ngày 16/01/2023)

Test nhanh kháng nguyên trong ngày 04 mẫu (âm tính).

5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.

- Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 829.199 mũi vắc xin. Hiện tại, toàn tỉnh đã hết vắc xin phòng COVID-19.

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445

Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,23%.

+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 27.780.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.

+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 39.881.

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,38%; mũi 2/đạt 92,63%.

6. Công tác điều trị

- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 0

- Số ca nhiễm đang điều trị: 04

+ Số người trong cơ sở y tế: 03 (BVĐK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+Số người theo dõi tại nhà: 01 (Na Rì).

7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:

Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 12, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 0, số vào viện 03, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 08, người bệnh ổn định.

Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

 1. Tiếp tục triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.
 2. Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ tết, mùa lễ hội...
 3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh Dại, cúm mùa, Sởi/Rubella; đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị; giám sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch bệnh khác tại địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng, dự trù vắc xin quý I/2023.
 4. Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo phòng chống dịch theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 16/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...

2. Tình hình dịch bệnh

Trong ngày, ghi nhận 01 trường hợp mới mắc COVID-19 (BVĐK).

3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.

(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).

4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 14/01/2023 đến 14h00 ngày 15/01/2023)

Test nhanh kháng nguyên trong ngày 14 mẫu, dương tính 01 mẫu-BVĐK.

5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.

- Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 829.199 mũi vắc xin. Hiện tại, toàn tỉnh đã hết vắc xin phòng COVID-19.

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445

Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,23%.

+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 27.780.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.

+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 39.881.

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,38%; mũi 2/đạt 92,63%.

6. Công tác điều trị

- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 0

- Số ca nhiễm đang điều trị: 04

+ Số người trong cơ sở y tế: 03 (BVĐK).                                                                                                                                                      +Số người theo dõi tại nhà: 01 (Na Rì).

7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:

Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 0, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 0, số vào viện 0, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 09, người bệnh ổn định.

Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

 1. Tiếp tục triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.
 2. Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ tết, mùa lễ hội...
 3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh Dại, cúm mùa, Sởi/Rubella; đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị; giám sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch bệnh khác tại địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng, dự trù vắc xin quý I/2023.
 4. Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo phòng chống dịch theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 15/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...

2. Tình hình dịch bệnh

Trong ngày, không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.

3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.

(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).

4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 13/01/2023 đến 14h00 ngày 14/01/2023)

Test nhanh kháng nguyên trong ngày 12 mẫu (âm tính).

5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.

- Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 829.199 mũi vắc xin. Hiện tại, toàn tỉnh đã hết vắc xin phòng COVID-19.

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445

Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,23%.

+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 27.780.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.

+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 39.881.

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,38%; mũi 2/đạt 92,63%.

6. Công tác điều trị

- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 0

- Số ca nhiễm đang điều trị: 03

+ Số người trong cơ sở y tế: 02 (BVĐK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+Số người theo dõi tại nhà: 01 (Na Rì).

7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:

Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 08, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 0, số vào viện 04, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 11, người bệnh ổn định.

Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

 1. Tiếp tục triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.
 2. Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ tết, mùa lễ hội...
 3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh Dại, cúm mùa, Sởi/Rubella; đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị; giám sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch bệnh khác tại địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng, dự trù vắc xin quý I/2023.
 4. Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo phòng chống dịch theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 14/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI TỈNH BẮC KẠN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt là bệnh Dại, bệnh Cúm mùa...

2. Tình hình dịch bệnh

Trong ngày, không ghi nhận trường hợp mới mắc COVID-19.

3. Về đánh giá cấp độ dịch: theo Nghị quyết số 128/NQ-CP: Cấp độ I.

(truy cập đường link http://soyte.backan.gov.vn để cập nhật chi tiết).

4. Công tác xét nghiệm (Từ 14h00 ngày 12/01/2023 đến 14h00 ngày 13/01/2023)

Test nhanh kháng nguyên trong ngày 03 mẫu (âm tính).

5. Công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số vắc xin được phân bổ 808.672 liềuđã tiếp nhận 808.672liều.

- Tổng số mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đến hiện tại 829.199 mũi vắc xin. Hiện tại, toàn tỉnh đã hết vắc xin phòng COVID-19.

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:

Số đối tượng có mặt tại địa phương hiện tại 217.311.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 tính đến 31/12/2022: 197.445

Số đủ điều kiện tiêm mũi 4 tính đến ngày 31/12/2022 là 60.045

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng có mặt tại địa phương đạt 98,58%; mũi 2 đạt 96,37%; mũi 3đạt 96,6%; mũi 4 đạt 97,23%.

+ Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 27.780.

Số đủ điều kiện tiêm mũi 3 là 23.034.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đối tượng đủ điều kiện tiêm đạt 99,37%; mũi 2 đạt 97,37%; mũi 3đạt 85,92%.

+ Đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Số đối tượng hiện tại là 39.881.

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 1 là: 39.623

Số đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 2 là 32.938.

Tỷ lệ tiêm mũi 1/số đủ điều kiện tiêm mũi 1 đạt 93,38%; mũi 2/đạt 92,63%.

6. Công tác điều trị

- Số nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong ngày: 0

- Số ca nhiễm đang điều trị: 03

+ Số người trong cơ sở y tế: 02 (BVĐK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+Số người theo dõi tại nhà: 01 (Na Rì).

7. Công tác phòng chống các dịch bệnh khác:

Tình hình dịch sốt nghi Cúm: số có sốt nghi cúm được báo cáo trong ngày là 07, số học sinh nghỉ học do có triệu chứng sốt nghi cúm là 0, số vào viện 03, số trường hợp sốt nghi cúm đang điều trị tại cơ sở y tế là 11, người bệnh ổn định.

Ngoài ra, không phát hiện ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm khác.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

 1. Tiếp tục triển khai các văn bản của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn, quy định.
 2. Chỉ đạo các đơn vị chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ tết, mùa lễ hội...
 3. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là bệnh Dại, cúm mùa, Sởi/Rubella; đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị; giám sát, điều tra ca bệnh, ổ dịch bệnh khác tại địa phương, tiếp tục rà soát các đối tượng, dự trù vắc xin quý I/2023.
 4. Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo phòng chống dịch theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 13/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

Nhằm đánh giá hiệu quả và an toàn của triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19, ngày 11/1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai thăm khám/tiêm bắt chéo V6 (D253±3) thử nghiệm lâm sàng vắc xin S-268019 cho các đối tượng đã được thăm khám V5(D225±14) trên địa bàn tỉnh.

45e89a4887495c170558

Lấy mẫu thử nghiệm lâm sàng vắc xin S-268019tại BVĐK tỉnh.

Hoạt động này nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đánh giá hiệu quả và an toàn của triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu: 100% các đối tượng đã được thăm khám V5(D225+ 14) sẽ được thăm khám đánh giá và triển khai các xét nghiệm theo quy định của chương trình và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 S-268019, ngành y tế đã chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, thuốc, nhân lực và điều kiện liên quan khác phục vụ thăm khám và xét nghiệm cho các đối tượng sau tiêm.

0af7c357de5605085c47

Hướng dẫn đối tượng tiếp tục theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế khi có các biểu hiện bất thường về sức khỏe

Quỳnh Giao

Page 1 of 59

 

 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế