Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như việc đáp ứng nhu cầu của người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua thuốc Methadon Hydrochloride (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các đơn vị có kinh doanh mặt hàng thuốc theo thông báo, quan tâm cung cấpbáo giá cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 23/12/2022 trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Bs Lường Thị Nguyệt, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3878276; 0988124431.

Trân trọng thông báo!

tt Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Quy cách đóng gói Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng)
1 Methadon Hydrochloride 10mg/ml Chai 1000 ml Chai 1.210

Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá cần điền đầy đủ các thông tin theo cột mục tại phụ lục danh mục nêu trên.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch;

Nhằm triển khai công tác mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, Sở Y tế dự kiến thuê các đơn vị tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, vậy Sở Y tế kính mời các công ty, đơn vị tư vấn có quan tâm thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

  1. Tham gia báo giá và gửi kèm các hồ sơ năng lực của đơn vị để Sở y tế xem xét, phối hợp triển khai thực hiện theo quy định.
  2. Thông tin báo giá và các hồ sơ kèm theo gửi về Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (thông qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 25/11/2022.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị tư vấn quan tâm, phối hợp./.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư y tế sử dụng tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 16 tháng.

2. Mã gói thầu: BP2200190156.

3. Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ sự nghiệp y tế.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7. Địa điểm phát hành e-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Địa điểm nhận e-HSDT:        https://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng, mở thầu: 26/11/2022.

10. Mã thông báo mời thầu: IB2200037505.

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-SYT, ngày 29/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Đợt I).

Để phục vụ Ngoại kiểm chất lượng nước tại một số đơn vị cấp nước sạch và một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thuê xét nghiệm mẫu nước với nội dung trên: (chi tiết tại phụ lục 01, 02 đính kèm).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện, quan tâm cung cấpbáo giá xét nghiệm mẫu nước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 08/11/2022 trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Ông Hà Cát Giang, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3878276.

Lưu ý: Các nhà thầu quan tâm khi cung cấpbáo giá xét nghiệm mẫu nước phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu này.

Phụ lục 01

DANH MỤC CÁC THÔNG SỐ XÉT NGHIỆM

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-KSBT ngày     tháng     năm 2022)

TT Thông số xét nghiệm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Coliform Mẫu 24
2 E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt Mẫu 24
3 Arsenic (As)(*) Mẫu 24
4 Clo dư tự do(**) Mẫu 24
5 Độ đục Mẫu 24
6 Màu sắc Mẫu 24
7 Mùi, vị Mẫu 24
8 pH Mẫu 24
9

Tụ cầu vàng

(Staphylococcus aureus)

Mẫu 24
10

Trực khuẩn mủ xanh

(P.seudomonas aeruginosa)

Mẫu 24
11 Amoni (NH3 và NH4tính theo N) Mẫu 24
12 Chì (Plumbum) (Pb) Mẫu 24
13 Chỉ số pecmanganat Mẫu 24
14 Đồng (Cu) Mẫu 24
15 Độ cứng, tính theo CaCO3 Mẫu 24
16 Nhôm (Aluminium) (Al) Mẫu 24
17 Nitrit (NO2- tính theo N) Mẫu 24
18 Nitrat (NO3- tính theo N) Mẫu 24
19 Sắt (Ferrum) (Fe) Mẫu 24
20 Sunfua Mẫu 24
21 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Mẫu 24
22 Xylen Mẫu 24
23 Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine Mẫu 24
24 Chlorpyrifos Mẫu 24
25 Chloroform Mẫu 24
26 Bromoform Mẫu 24
27 Bromodicloromethane Mẫu 24
28 Dibromodicloromethane Mẫu 24
Cộng 28 24

 

Phụ lục 02

ĐỊA ĐIỂM LẤY MẪU

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-KSBT ngày     tháng     năm 2022)

TT Huyện, xã Công trình cấp nước Địa điểm lấy mẫu Số mẫu xét nghiệm
1 Huyện Chợ Mới Trạm Cấp nước Chợ Mới Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
2 Huyện Ngân Sơn Trạm Cấp nước Nà Phặc Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
3 Huyện Bạch Thông Trạm Cấp nước Phủ Thông Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
4 Huyện Na Rì Trạm cấp nước Na Rì Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
5 Huyện Ba Bể Trạm cấp nước Chợ rã Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
6 Huyện Chợ Đồn Trạm Cấp nước Bằng Lũng Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 01
7 Huyện Pác Nặm Ban quản lý bến xe huyện Pác Nặm Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
8 Thành phố Bắc Kạn Nhà máy cấp nước thành phố Bắc Kạn Bể sau Xử lý 01
Đường ống phân phối 01
Hộ gia đình 02
Cộng 08 24

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2022; Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-SYT ngày 26/10/2022 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc phê duyệt phân nhóm trang thiết bị y tế, thuộc gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022;

Nhằm triển khai công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022 phục vụ chuyên môn cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế trân trọng kính mời Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS GROUP, Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ Đại Tín đến thương thảo hợp đồng tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022, như sau:

  1. Thời gian thương thảo: 14h00 ngày 27/10/2022.
  2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  3. Nội dung: Thương thảo các nội dung liên quan đến tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2022.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS GROUP, Công ty TNHH tư vấn và chuyển giao công nghệ Đại Tín phối hợp./.

Page 1 of 4

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế