Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Căn cứ đề xuất mua sắm máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 ngày 23/11/2023 của phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm 02 máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn. Sở Y tế kính mời Quí đơn vị/nhà thầu có quan tâm tham gia báo giá theo các nội dung sau:

1. Hạng mục: Mua sắm máy tính xách tay

2. Mục đích mời báo giá: Xác định giá dự toán làm cơ sở ban hành Quyết định mua sắm phục vụ hoạt động chuyên môn.

3. Số lượng, danh mục: Hai (02) máy tính xách tay.

4. Danh mục chi tiết về máy tính cần báo giá:

     Máy tính xách tay:

-         CPU: Core i5, thế hệ thứ 12 trở lên, tốc độ xử lý từ 1.2 GHz trở lên

-         RAM: Tối thiểu 8 GB DDR4

-         Ổ cứng: Tối thiểu 256 GB SSD NVMe PCIe

-         Màn hình 14” Full HD+

-         Hệ điều hành: Window bản quyền

-         Kích thước, khối lượng: mỏng, nhẹ, trọng lượng dưới 1,8 kg

-         Thương hiệu: Mỹ, các nước Châu Âu hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản

6. Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 29/11/2023 đến hết 17h00 ngày 05/12/2023.

7. Hồ sơ nộp tại: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3.878.179, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Nội dung hồ sơ gồm:

- Bản chào giá;

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao).

Với nội dung trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông báo để các Quí đơn vị/nhà thầu biết và phối hợp thực hiện./.

Để phục vụ dự án Xây dựng mô hình sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia từ 17 - 25 tuổi tại tỉnh Bắc Kạn”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua Trang thiết bị y tế (vật tư, hóa chất).

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đề nghị đăng tải thông tin mời cung cấp báo giá Trang thiết bị y tế (vật tư, hóa chất) trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (backan.gov.vn); trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (soyte.backan.gov.vn) để các nhà thầu được biết.

Thông tin đề nghị về đăng tải công khai thông báo mời cung cấp báo được gửi thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. (Có thông báo mời cung cấp báo giá số 2381/TB-KSBT ngày 09/11/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đính kèm).

Thực hiện Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn. Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị cung cấp trang thiết bị tiến hành báo giá tại văn bản số 3219/SYT -KHTC ngày 22/9/2023. Qua kết quả đánh giá sơ bộ, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo giá thực hiện bổ sung làm rõ một số nội dung. Nội dung chi tiết của từng đơn vị tại phụ lục kèm theo.

Nội dung làm rõ vui lòng gủi về Sở Y tế trước ngày 18/10/2023.

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam phối hợp thực hiện./.

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn II);

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn II);

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/7/2023 của Hội đồng xem xét lựa chọn giá trang thiết bị y tế thuộc dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn II);

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đang cần lựa chọn đơn vị thẩm định giá có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, có năng lực chuyên môn và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, thực hiện thẩm định giá thiết bị y tế thuộc dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn II).

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn – lần 2, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 14, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Số điện thoại: 0209.3.870.580. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Phạm Thị Nguyệt, Văn thư Văn phòng Sở Y tế.

- Số điện thoại: 0912.740.967

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 14, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong thời hạn tiếp nhận báo giá

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Danh mục chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Cung cấp, lắp đặt tại các các địa điểm đúng theo bảng mô tả cụ thể tại phụ lục 02 kèm theo.

- Yêu cầu về đơn vị phải vận chuyển đảm bảo theo qui định về vận chuyển trang thiết bị y tế. Thực hiện bàn giao, nghiệm thu theo đúng hướng dẫn hiện hành. Có phương án bảo quản thiết bị y tế theo đúng quy định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tỷ lệ tạm ứng: tối đa không quá 50% giá trị hợp đồng.

- Điều kiện tạm ứng: Nhà thầu trúng thầu đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa, hoàn thành các thủ tục theo đúng qui định và Có thư bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng hợp pháp tại Việt nam

- Thanh toán hợp đồng: Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao và khối lượng mua sắm, hoàn thành bàn giao các công việc.

5. Các thông tin khác:

5.1. Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ và bảo hành, bảo trì sản phẩm.

5.2. Báo giá theo đúng mẫu Mẫu báo giá (Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế) được qui định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập tại phụ lục 03 kèm theo.

5.3. Yêu cầu chung cho tất cả các trang thiết bị:

- Hệ thống thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE hoặc tương đương; đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Tiêu chuẩn hàng hóa: Hệ thống, trang thiết bị phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và được Việt Nam công nhận;

-Thiết bị phải được kiểm định theo qui định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế trước khi bàn giao cho chủ đầu tư để nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, lắp đặt; hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ: Theo tiêu chuẩn, qui định của Việt Nam và nhà sản xuất.

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam, các đơn vị đăng tải thông tin yêu cầu báo giá theo qui định./.

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn – lần 2, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 14, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Số điện thoại: 0209.3.870.580. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Phạm Thị Nguyệt, Văn thư Văn phòng Sở Y tế.

- Số điện thoại: 0912.740.967

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 14, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong thời hạn tiếp nhận báo giá

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Tải về chi tiết nội dung báo giá tại đây

Page 1 of 8

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế