Leo Magazine - шаблон joomla Окна

Tên cơ sở: Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Người đứng đầu cơ sở: BSCKI NÔNG VĂN QUÂN - Giám đốc

Điện thoại liên hệ:02093 882 111   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Chúng tôi đã đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp II.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:

1. Tên cơ sở: KHÁNH UYÊN

2. Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

3. Điện thoại: 0969 712 592 Số Fax: ………………..Email:……….............

II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:

STT Họ và tên Cơ sở cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề xăm, phun, thêu Cơ sở chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học
1 Lường Uyên Lường Thị Nhật Lệ ACADEMY - Thái Nguyên

 

III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:

STT Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị

(MODEL)

Nguồn gốc xuất xứ Số lượng Tình trạng
sử dụng
1 Máy phun xăm Trung Quốc 01 cái Tốt
2 Máy xông Trung Quốc 01 cái Tốt

 

IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:Từ ngày ngày 12 tháng 01 năm 2023

V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Tên cơ sở: KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BC KẠN.

ĐchỉT11CphưnĐXuânthànphố BắKntỉnBắKn.

Nđnđcơ sBCKHà Trúc - Giáđc.

Điện tholiêh02093875385;       Email:

Căn c quđnh tĐiều 6Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 07 năm 201cChínphủ quđịnvề việc bđảm an toàsinhọtphònxét nghim. Cntôđã đánđikivề cơ sở vật chấttranthiết bnhâsvà quđnthực hành an toàn sinhtronphònxét nghiệđvatoàn sinhc cp II.

Chúntôi cam kết thhixét nghiệm tronphạm vi chuyên môvà chu tcnhiệm trưc pháp lut vmhođnca đơn v./.

Tên cơ sở: Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Người đứng đầu cơ sở: Thạc sỹ BS Hoàng Xuân Sơn - Giám đốc Trung tâm.

Điện thoại liên hệ: 02093864086. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Chúng tôi đã đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp II.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./.

STT THỜI GIAN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TÊN CƠ SỞ HỌ VÀ TÊN CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SỐ ĐIỆN THOẠI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

ĐĂNG KÝ

I CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG
1 14/01/2019 Hùng trang Spa Ma Thu Trang Tổ 11b, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 0858766836 Phun, thêu, thẩm mỹ lông mày, mí mắt, môi không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
2 28/5/2019 Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phun săm Tuyết anh Spa Nông Thị Ánh Tuyết Số 59, đường Trường Chinh, Tổ 8b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0974560219 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
3 17/9/2019 Cơ sở Triệu Thị Vân Triệu Thị Vân Tổ 5, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0969 239 879 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
4 20/9/2020 Thanh Hương Spa Ma Thị Hương Tổ 11b, Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 0974888616 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
5 14/10/2022 Salon tóc và da Mai Hương Đỗ Thị Hương Tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0974149491 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
6 07/12/2022 Spa Thu Ngân Hà Thị Thơm Tổ 10, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn 0373 599 985 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
7 07/12/2022 Lyly Beauty Hoàng Diệu Ly Số 43, đường Hùng Vương, Tổ 6, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 964441213 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
8 09/12/2022 Thẩm mỹ La Diễm La Thị Diễm Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 0975 251 846 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
9 09/12/2022 Thẩm mỹ Dương Cầm Hoàng Thị Dương Cầm Tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn. 0867 022 688 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
10 09/12/2022 phun xăm thẩm mỹ da Chu Xanh Chu Thị Xanh Thôn Bản Mạ, Xã Quảng Bạch, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn 0394 345 260 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
11 13/12/2022 Thẩm mỹ Hoàng Thương Ma Thị Thương Thương Tổ 1, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn 0962 590 025 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
12 20/12/2022 Huyền Beauty Nguyễn Thị Huyền 10, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn 0985 087 006 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
13 20/12/2022 Lường ThịTâm Lường ThịTâm Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 0942 795 891 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
14 05/01/2023 Thảo Phạm Beauty Spa Phạm ThịPhương Thảo Tổ 16, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn,tỉnh Bắc Kạn. 0972 428 676 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
II

CƠ SỞ ĐÃ DỪNG HOẠT ĐỘNG (xăm, phun, thêu trên da)

NHƯNG CHƯA THÔNG BÁO VỀ SỞ Y TẾ

1 02/5/2018

Công ty TNHH dịch vụ và đào tạo làm đẹp Hồng Nhị

(qua giám sát đã ngừng hoạt động)

Bế Thị Nhị Số nhà 87, Tổ 13, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0988407268 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
2 18/11/2019

Cơ sở dịch vụ Spa Ngọc Hà

(qua kiểm tra đã ngừng hoạt động)

Vũ Thị Diện Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0962840929 Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm

Tổng cộng: 16 cơ sở đã công bố, trong đó:

Có 14 cơ sở đang hoạt động;

Có 02 cơ sở đã dừng hoạt động nhưng chưa có văn bản thông báo về Sở Y tế để theo dõi, quản lý.

 

Thực hiện quy định tại Điều 13, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II của 10 đơn vị từ năm 2019 (danh sách các đơn vị đã tiếp nhận bản tự công bố kèm theo);

Qua quá trình giám sát, đến nay, người đứng đầu của các cơ sở khám, chữa bệnh có phòng xét nghiệm đã tự công bố cơ bản đã thay đổi vị trí công tác. Để việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học cấp II đúng quy định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát và hoàn thiện bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (theo mẫu 08 - ban hành Kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) và gửi về Sở Y tế qua Trung tâm hành chính công của tỉnh hoặc qua cổng dịch vụ công để được tiếp nhận, quản lý và đăng tải theo quy định.

Lưu ý: hiện nay một số đơn vị đã gửi bản tự công bố qua Hồ sơ công việc, tuy nhiên, qua xem xét thể thức văn bản công bố chưa đạt, tên cơ sở công bố ghi chưa đúng tên khoa phòng xét nghiệm; do đó, Sở Y tế sẽ không tiếp nhận các văn bản do các đơn vị đã gửi qua hồ sơ công việc.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

TT Loại phòng xét nghiệm Tự công bố
Tên Phòng xét nghiệm Ngày/tháng/năm
A. Các cơ sở xét nghiệm thuộc ngành Y tế
1 Phòng xét nghiệm ATSH cấp I Không có
2 Phòng xét nghiệm ATSH cấp II Phòng xét nghiệm Vi sinh, khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Số 893/SYT-NVY

Ngày 11/5/2018

Phòng xét nghiệm vi sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Số 574/BVĐK - VS

Ngày 30/12/2019

Phòng xét nghiệmthuộc Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Số 359/TTYT - CĐHA - XN Ngày 20/12/2019
Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Số 11/TTYT - XNCĐHA Ngày 23/02/2021

(đã công bố lại)

Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Số 2534/TTYT - XN

Ngày 23/12/2022

(đã công bố lại)

Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Số 392/TTYT

Ngày 20/12/2019

Phòng xét nghiệm vi sinh, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Số 461/YTNR - XN

Ngày 20/12/2019

Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Số 287/TTYT - XN - CĐHA Ngày 20/12/2019
Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số 1624/VBCB-TTYT ngày 20/12/2022

(Đã công bố lại)

Phòng xét nghiệm, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Số 03/TTYT - XN - CĐHA Ngày 08/01/2020
B. Các cơ sở xét nghiệm thuộc các ngành khác: Không có
Tổng số 10

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:

1. Tên cơ sở: THẢO PHẠM BEAUTY SPA

2. Địa chỉ: Tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

3. Điện thoại: 0972 428 676 Số Fax: ………………..Email:……….............

II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:

STT Họ và tên Cơ sở cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề xăm, phun, thêu Cơ sở chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học
1 Phạm Thị Phương Thảo Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam

 

 

III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:

STT Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị

(MODEL)

Nguồn gốc xuất xứ Số lượng Tình trạng
sử dụng
1 Máy phun Trai Y  92 306002.2 Đài Loan 01 cái Tốt

 

IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:Từ ngày ngày 20 tháng 01 năm 2023

V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Tên cơ sở: Khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ:Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Người đứng đầu cơ sở: Trần Văn Tuyến - Giám đốc.

Điện thoại liên hệ: 0915026390, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Chúng tôi đã đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp II.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./.

Tên cơ sở: Trung tâm Y tế Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn.

Phòng xét nghiệm: Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng.

Địa chỉ:Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Người đứng đầu cơ sở:BSCKI. Ma Thị Sao - Giám đốc Trung tâm.

Điện thoại liên hệ:0973668173        Email: pacnam.tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Căn cứ quy định tại Điều 6, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07năm 2016 của Chính phủ quy định, về việc bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Chúng tôi đã đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp II.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./.

Page 1 of 10

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tên cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế