Leo Magazine - шаблон joomla Окна

THÔNG BÁO

Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y tế năm 2020

 

Căn cứ Công văn số 4870/UBND-NCPC ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Căn cứ Công văn số 1324/SNV-TCBC&CCVC ngày 20/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Sở Y tế thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y tế năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí dự tuyển: Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

2. Số lượng tiếp nhận: 01.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn: Đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

- Là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Y tế, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

- Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức, viên chức đanglàm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

-Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có đủ sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

4. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 25/8/2020 đến 16h ngày 03/9/2020 trong giờ hành chính. Mọi hồ sơ nộp sau 16h ngày 03/9/2020 sẽ không có giá trị.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số nhà 14, đường Trường Chinh, tổ 7b, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại liên hệ: 0209 3871 365.

7. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C-BNV/2008;

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn;

- Các chứng chỉ bồi dưỡng: Ngoại ngữ; tin học; quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị;

- Giấy khám sức khỏe;

- Bản sao các quyết định:

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

8. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Bắc Kạn (địa chỉ: soyte.backan.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn./.

Căn cứ Kế hoạch số 2140/KH-SYT ngày 19/9/2019 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019Văn bản số 2240/SYT –TCCB ngày 30/9/2019 của Sở Y tế đính chính Kế hoạch số 2140/KH-SYT.

Căn cứ kết quả xét điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019 thông báo:Ông, bà không kê khai đầy đủ chứng chỉ theo quy định của vị trí việc làm trên phiếu dự tuyển để xét đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi, tránh thiệt thòi đối với người dự tuyển, Hội đồng đề nghị ông, bà đến Sở Y tế để cung cấp đầy đủ chứng chỉ theo quy định của vị trí việc làm trong ngày 25/5/2020 thì Hội đồng tiếp tục xem xét điều kiện dự tuyển vòng 2 đối với ông, bà. Hội đồng sẽ không xem xét đối với các trường hợp gửi sau thời hạn trên, thông tin liên hệ số điện thoại: 0209 3 871 365./.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ NĂM 2019

 

DANH SÁCH THÍ SINH GỬI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CHỨNG CHỈ THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTTVC ngày       tháng 5 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2019)

 

 

TT Họ tên Hộ khẩu thường trú Địa chỉ gửi thông báo Số điện thoại Vị trí Chuyên ngành đào to Chứng chỉ Tiếng Anh Chứng chỉ tin học Đối tượng ưu tiên Ghi chú
3 Hà Thị Huyền Chang Xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Số nhà 83, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 0978116189 Bác sỹ YHDP (hạng III) Y học dự phòng Không có Không có DT Không kê khai chứng chỉ Tiếng Anh, tin học
8 Nguyễn Thị Dinh Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Số nhà 24, tổ 11c, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0989634891 Bác sỹ (hạng III) Răng hàm mặt Không có Không có DT Không kê khai chứng chỉ Tiếng Anh, tin học
29 Lương Giang Nhật Lệ Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 8b, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0376022199 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ đa khoa Không có Không có DT Không kê khai chứng chỉ Tiếng Anh, tin học
76 Nguyễn Việt Hà Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số nhà 34, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0983059172 Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng trung cấp Không có ƯDCNTTCB (đạt - Trường ĐH Thành Đông) DT Không kê khai chứng chỉ tiếng anh.
119 Thang Thị Lệ Quyên Tổ 15, Phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 0966132392 Điều dưỡng hạng IV Y sỹ chuyển đổi Điều dưỡng B (Trung tâm tin học HĐIU) (Không ghi tin học) DT Ghi 2 Tiếng Anh, ngày tháng cấp và số hiệu giống nhau, không kê khai tin học
159 Đinh Thị Liễu Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kan 0336255101 Hộ sinh hạng IV Hộ sinh Không có Không có DT  Không kê khai chứng chỉ Tiếng Anh, tin học
188 Hà Đức Thành Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Tổ 6A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 0977647241 Kỹ thuật Y hạng III Hóa Phân tích B (Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì) B (Trung tâm tin học ngoại ngữ EDULINK) DT Không kê khai chứng chỉ đào tạo chuyên ngành đào tạo kỹ thuật y học

 

Ấn định danh sách có 07 người./.

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1596  /TB-HĐTD

 

Bắc Kạn, ngày  26  tháng    5      năm 2020

THÔNG BÁO

Triệu tập người dự tuyển tham dự phỏng vấn vòng 2

tuyển dụng viên chức y tế năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2

THÔNG BÁO

Triệu tập người dự tuyển tham dự phỏng vấn vòng 2

tuyển dụng viên chức y tế năm 2019

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại :(+84).2093.870.580 - Fax : (+84).2093.873.585 

Địa chỉ: Tổ 7B - phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 10/3/2014

Trưởng Ban biên tập: TTƯT. Tiến sỹ Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở Y tế